Highslide for Wordpress Plugin

BIBLIOTECA

Lista studiilor, articolelor şi notelor de curs
ale episcopului Petru Pruteanu
(C.V. – autor)

 

LITURGICĂ:

 

Curs de arheologie bisericească  (Liturgica generală – anul I, semestrul I; Ediţia II revizuită)

Noţiuni generale despre Calendarul bisericesc

Posturile în Biserica Ortodoxă

Istoria şi explicarea Vecerniei şi Utreniei

Perioada Triodului. Studiu istorico-liturgic (versiunea 2020)

Istoria şi rînduiala explicată a Privegherii de sîmbată seara

Anaforaua din Papirusul de la Barcelona – sec. IV. (+ traducerea textului)

Studiu de istorie a Tipicului  (ediţia a II-a)

Liturghia baptismală. Schema şi comentarii

Studiu istorico-liturgic asupra slujbei Cununiei (2014)

Studiul istorico-liturgic asupra slujbei Botezului şi a riturilor adiacente (2015)

Imnografia ortodoxă. Scurtă prezentare istorico-liturgică

Studiu liturgic despre slujba Litiei şi a binecuvântării pâinilor

Despre Prohodul Maicii Domnului (răspuns pe forum)

Despre Utrenia săvârşită seara şi alte anomalii tipiconale

(2020) Rânduieli liturgice privind mărturisirea şi dezlegarea păcatelor. Istorie şi actualitate

(2020) Metamorfoze şi inovaţii în cult. Rânduieli şi practici liturgice ieşite din uz

(2020) Studiu asupra antifoanelor Liturghiei. Antifonariu pentru enarxa liturgică

Din cartea “Liturghia ortodoxă. Istorie şi actualitate”, ediţia 2013

Cuprinsul cărţii

Abrevieri şi Bibliografie generală

Schema Liturghiei ortodoxe (bizantine)

Agapele – mesele frăţeşti care însoţeau euharistia în primele veacuri

Ectenia pentru catehumeni. Concedierea celor care se pregătesc de botez

Interpolarea troparului Ceasului al III-lea în textul epiclezei

Despre pomenirea conducătorilor politici la Liturghie

Cum trebuie citite rugăciunile de la Liturghie (în taină sau în glas)?

Când şi cum să ne împărtăşim. Studiul istorico-liturgic despre împărtăşirea sistematică

Anafura sau antidorul

Antimisul

Artosul pascal şi pâinea numită „paşti”

Ceaslovul şi Laudele bisericeşti (7 sau 9?)

Evhologhiul şi Liturghierul

Linguriţa liturgică (pentru împărtăşire)

Potirul euharistic

SECTOLOGIE:

  

Despre idol şi icoană

Raportul dintre Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie (referat susţinut la dezbaterea cu baptiştii din 30.09.2010)

De ce ţinem duminica şi nu sâmbăta

Este “Iehova” numele lui Dumnezeu? Argumente împotriva “martorilor lui Iehova”

Hristos a fost răstignit pe cruce sau pe stâlp? Argumente împotriva “martorilor lui Iehova”

“Preoţia sacramentală” vs “preoţia universală”

Despre cultul ortodox şi despre adevărata închinare

  

ALTELE:

Antropologia Teologică a părintelui profesor Dumitru Stăniloae

Curs de teologie (post)patristică: sec. IX-XV

Note de curs la Dogmatica – anul 3, sem. 1

Simbolul de Credinţă / Crezul cu scurte comentarii (material catehetic)

Viaţa şi activitatea mitropolitului Petru Movilă  (1596 – 1646)

Introducere în studiul Sfintelor Evanghelii

Despre cele 24 de vămi ale văzduhului  (răspuns la o întrebare)

Despre numele de botez. Ce fel de nume pot purta creştinii

Despre apocalipsă şi sfârşitul lumii

Despre divorţ şi recăsătorire. Când Biserica trebuie să refuze Cununia

Ghid de mărturisire a păcatelor (îndrumar de spovedanie)

————————————

Alte studii, articole şi chiar cărţi în diferite domenii alte teologiei