Highslide for Wordpress Plugin

Noul Studion

COLEGIUL ORTODOX “NOUL STUDION” (CONS)

Grup de monahi şi mireni ortodocşi care, asemenea monahilor de la vechea Mănăstire Studion din Constantinopol (sec. V-XIII), se ocupă de studiul teologic, istoric şi filologic al tradiţiei ortodoxe şi, în special, al cultului liturgic. După cum se ştie, în sec. VIII-XII, vechea Mănăstire Studion a fost locul în care s-au dus principalele lupte teologice împotriva iconoclasmului, s-au scris şi s-au copiat cele mai importante cărţi de cult, s-au alcătuit cele mai multe canoane şi rânduieli tipiconale etc.

Lucrarea fructuoasă a monahilor studiţi ne-a insuflat şi pe noi, membri ai CONS, să încercăm, în această formă colegială (de unde şi denumirea de “colegiu”) şi (“din binecuvântate pricini”) quasi-anonimă, să desfăşurăm următoarele activităţi:

  • editarea şi publicarea textelor liturgice şi a cercetărilor relevante
  • traducerea de studii în diferite domenii ale teologiei
  • lecţii, cateheze şi conferinţe în diferite formate
  • cursuri online de teologie liturgică
  • organizarea unei biblioteci virtuale cu un index disponibil pentru public etc.

Cei care vor să parte din echipa noastră, ne pot contacta la adresa de email: studii.liturgice@gmail.com

Noi urmărim calitatea, nu cantitatea! Oricine împărtăşeşte această idee se poate înscrie şi poate contribui.

Susţineţi activităţile noastre prin PayPal!