Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

Atitudinea Adunării Eparhiale de la Chişinău vizavi de adoptarea “Legii egalităţii”

   

    La Palatul Mitropolitan a fost convocată Adunarea eparhială cu participarea preoţilor protopopi, duhovnicilor şi membrilor comisiilor disciplinare. În cadrul acesteia ÎPS Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj către cei prezenţi, prezentând acţiunile întreprinse de Biserică pe parcursul timpului în vederea depăşirii diverselor  provocări şi ispite care au marcat societatea. ÎPS Vladimir a menţionat, în mod deosebit, deciziile statale privind schimbarea legislaţiei cultelor, înregistrarea Ligii islamice, conferirea codului de identificare cetăţenilor Republicii Moldova şi recenta  adoptare a Legii cu privire la asigurarea egalităţii de către Parlamentul Republicii Moldova.

    Ierarhul a adus la cunoştinţa celor convocaţi despre toate măsurile întreprinse în ultima perioadă, inclusiv demersuri către autorităţi, întâlniri cu clericii şi credincioşii, şedinţe ale Sinodului şi acţiuni publice. În context s-a arătat a fi îngrijorat că în definitiv  această activitate a fost calificată drept “pasivitate a conducerii Bisericii”, nu s-au valorificat realizările propriu-zise,  din contra, soldându-se cu manipulări şi speculaţii în jurul autorităţii ecleziale. De asemenea, s-a discutat asupra apariţiilor în mass-media a unor  declaraţii  instigatoare, ce au stârnit acţiuni de protest din partea slujitorilor şi credincioşilor.

    Mitropolitul Vladimir s-a referit la rezultatul negocierilor cu autorităţile publice centrale care s-au soldat cu modificarea conţinutului proiectului de lege privind asigurarea  egalităţii, concomitent, arătându-se nemulţumit de faptul că sintagma controversată se regăseşte totuşi în conţinutul legii vizate.  

    Au urmat discuţii, slujitorii susţinând poziţia arhiereului privind desfăşurarea  acţiunilor în duhul învăţăturii dreptmăritoare. Astfel, în final a fost adoptată următoarea rezoluţie:

    „Preoţii protopopi, duhovnicii şi membrii Comisiilor disciplinare  stareţii şi stareţele  din cadrul Eparhiei de Centru a Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, convocaţi la 31 mai 2012 în reşedinţa mitropolitană, declarăm următoarele:

    Suntem îngrijoraţi de evenimentele din ultimii ani, când Biserica Ortodoxă din Moldova, în special Mitropolia Moldovei, este supusă unor atacuri de denigrare în societate. Tendinţele politice ale contemporaneității adesea contravin normelor morale creştine şi provoacă disensiuni în rândul cetăţenilor. Paradoxal, trăim într-un mediu creştin-ortodox, însă o bună parte din creştini sunt departe de duhul trăirii credinţei întru care au fost botezaţi. Astfel, tot creştinii adesea acceptă norme şi valori anticreştine.

    Un alt aspect este prezentarea Bisericii în diverse mijloace mass-media, neînţelegându-se preceptele dogmatice şi morale ale acestei instituţii, care nu poate fi concepută drept o simplă organizaţie lumească, dar un aşezământ divino-uman.

    Ultimul an a presupus discuţii şi dezbateri la tema proiectului legii ce a vizat aspectul antidiscriminare. Subiect abordat în şedinţe de lucru ministeriale şi teritoriale mai bine de cinci ani. În urma unor demersuri şi acţiuni de protest ale Bisericii proiectul a fost tărăgănat, dar în ultimă instanţă adoptat de legislativ.

    Doleanțele Sinodului bisericesc au fost analizate, dar satisfăcute parţial. În acest sens, unii credincioşi au fost gata să se pronunţe public şi să iasă la proteste. S-ar părea că e ceva firesc, dacă nu ar fi apărut voci ostile şi răuvoitoare, învinuind conducerea mitropolitană de complicitate şi neimplicare în depăşirea acestei probleme.

    Probabil că este primul caz când unii slujitori încearcă să aţâţe credincioşii contra Întâistătătorului şi a Sinodului.

    În realitate nu este cazul unei confruntări între Biserică și stat, ci între promotorii fărădelegii și poporul educat de milenii în limitele normalității morale și ale familiei binecuvântate de Dumnezeu. Astfel, Biserica nu a tolerat și nici nu va tolera păcatul și patima, ci va contribui la dezrădăcinarea lor, mărturisind și apărând adevărurile de credință prin rugăciune și consiliere duhovnicească.

    În această ordine de idei solicităm:

1.    Convocarea Sinodului BOM şi adoptarea unei poziții comune faţă de procesele provocatoare din ultima perioadă. Clarificarea aspectului jurisdicţional prin care unii ierarhi depăşesc atribuţiile şi graniţele canonice ale eparhiei diriguite. Identificarea şi cercetarea în cadrul Judecăţii eparhiale a declaraţiilor nefondate făcute de unii slujitori.

2.    Crearea unei Comisii mitropolitane privind problemele sociale, în componenţa căreia ar fi incluşi slujitori, credincioşi şi specialişti din diverse domenii sociale: jurişti, medici, pedagogi, psihologi, asistenţi sociali, ingineri etc. Această comisie va analiza diversele probleme şi provocări din societate şi va lua atitudine, venind cu propuneri şi recomandări Sinodului.

3.    Formularea unui îndemn pastoral către Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi către reprezentanţii mass-media privind difuzarea adecvată şi obiectivă a activităţii Bisericii şi solicitarea poziţiei oficiale a instituţiei. În acelaşi timp, Biserica să delege unii reprezentanți, care să prezinte poziţia oficială a Mitropoliei. Astfel, ar fi depăşite situaţiile de ambiguitate şi dezinformare.

4.    Îndemnarea slujitorilor de a nu participa la acțiuni și polemici cu caracter politic.

5.    De a evita ieșirea la manifestări și proteste stradale în exprimarea poziției Bisericii în diverse situații.

6.    Să fie revizuită activitatea organizațiilor neguvernamentale care au primit statut juridic cu binecuvântarea chiriarhilor.

7.    Îndemnarea slujitorilor și credincioșilor de a se înarma cu cele mai puternice arme ale Bisericii – Postul și Rugăciunea. În acest sens, să se postească cu post aspru în zilele de luni, miercuri și vineri din prima săptămână a Postului Sfinților Apostoli.

    Nădăjduim că prin eforturi comune vom depăşi toate ispitele şi provocările vremii şi vom reuşi să menţinem Biserica în duhul unităţii, sfinţeniei, sobornicităţii şi adevărului apostolic."

Sursa: mitropolia.md

19 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Vasile
Vasile
31/05/2012 16:08

Si mie mi-a placut materialul.

Cred ca la p.1 il are in vedere pe Marchel, care s-ar putea sa ia peste nas. La punctele 2-3 mi-ar placea sa fie vizat si pr. Petru Pruteanu, pentru ca el cel mai potrivit sa fie implicat in astfel de proiecte.

Parinte, va rog sa nu stergeti cele spuse mai sus. Las sa stie lumea. Poate asa ajunge mesajul si la Mitropolie.

Victor
Victor
31/05/2012 16:56

Culmea că în încercarea de a denigra Biserica este implicat la modul cel mai direct fostul ideolog al Asociaţei "Fericita Maica Matrona", schizmaticul Viorel-Benedict Ciubotaru. Bine că Cibric s-a distanţat de acest om viclean şi îndărătnic, care deja de mult timp nici măcar nu este în Biserica Ortodoxă Canonică. Şi atunci ce scop urmăreşte? Doar provocarea şi destabilizarea, pentru că acest Benedict şi grupul din jurul lui oricum nu-l recunoasc nici pe patriarh şi nici pe mitropolit, ci se împărtăşesc pe la nu ştiu "nepomenitori" din Ucraina, iar restul slujbelor le fac acasă.

Deci acei tineri care au ieşit chipurile să-l ia la rost pe mitropolit nici măcar nu fac parte din Biserica Ortodoxă Canonică, ci din gruparea schizmatică a lui Benedict.

Pe de altă parte, Marchel – cred că mai degrabă contşient decît inconştient – a făcut jocul lui Voronin şi a altor rusofoni. A crezut că prin asta va reuşi să-i păteze imaginea mitropolitului şi, în anumite condiţii chiar să-i ia locul. Marchel nu merită a fi crezut şi pe bună dreptate el şi Valuţă trebuie opriţi de a mai merge la TV, căci numai fac de ruşine Biserica.

Episcopul Nicodim Vulpe de mai mult timp adoptă tactica "doi se bat şi al treilea cîştigă" (mai ales dacă acest al treilea e şi prieten cu patriarhul). Dar iată că totul rămîne pe vechi, începînd de la mitropolit şi pînă la mulţimea de probleme pe care acesta este incapabil să le rezolve.

Jurnalist
Jurnalist
31/05/2012 17:37

Site-ul Mitropoliei foloseşte sintagma "Eparhia de Centru", iar Dumneavostră "Eparhia Chişinăului". Care e varianta corectă?, că noi jurnaliştii nu prea ne pricepem în terminologia bisericească. Era bine dacă Dumneavoastră veneaţi pe la noi la Universitate să ne instruiţi puţin, ca să ştim cum să le folosim corect. Mulţumesc.

serg
31/05/2012 17:44

Pr. Petru vad ca deveniti mai adaptiv cu articole de acest fel. De ce mitropolitul tace dar Marchel vorbeste? De ce cand au loc astfel de probleme majore se invoca argumentul precum ca si in bisrica din Corint au fost probleme? De ce biserica nu se curata?Apropo unde e articolul cu tinerii credinciosi?

Marele păcătos
Marele păcătos
01/06/2012 09:20

cineva mi-a zis că, posibil să primească zilele acestea Mitropolitul Vladimir, Doctor honoris causa.. pentru ce oare?

misail
misail
01/06/2012 13:57

Sănătoasă poate, dar totuşi puţin cam întârziată…, ca să nu spun şi altfel! Majoritatea acestor puncte "declarative" nu sunt decât, vorba vine, "horis" efect, sau în traducere liberă, de ochii lumii! Crearea unor comisii mitropolitane cu specialişti din diferite domenii, purtători de cuvânt ce nu vor vorbi de pe garduri, ş.a.; ia amu o să fie ce o să fie, fraţilor…! Îmi vine să râd nu alta! Regret un singur lucru, că printre toţi bărboşii de acolo, unele dintre ele feţe destul de onorabile dealtfel, nu s-a găsit niciunul care să refuze participarea la asemenea "şouri" ieftine, ce nu vin, de fiecare dată, decât să întărească poziţiile uşor zdruncinate ale multiubitului nostru vlădică… 

nuta
nuta
02/06/2012 06:57

Doamne tare ma doare,dar nui voe sa zici aici numic mai ales despre Inalt prea sfintitul nostru care are atitea onoruri.si atit de mult iubeste Biserica,sii in lupta permanenta in apararia ei.

vadic.tot
02/06/2012 10:29

cea fost a fost, tre să vedem ce va veni și nu cred că vine ceva bun. Cum a spuso și pr. Petru nu trebuie să luptăm cu legile, poate sar și schimba dar prea mulți bani se dau pe ele ci ar trebuie de lucrat ca să arătăm oamenilor despre păcatul săvârșit de ei. Apostolii anume la acea plinire a vremii când drumurile se legau între țări a fost ca mai ușor să propovăduiască cuvântul evvanghelic. Poate și acum când oamenii nu vor fi închiși în siea sa dar vor mărturisi acuma și mai mult ca niciodată Biserica prin preoți să ducă o luptă lăuntrică a tinerilor ca săi scoată din aceste vii ucigătoare… 

vadic.tot
02/06/2012 10:33

nu face pe preot crucea care o poartă la găt simplă sau de aur, cu cușmă sau nu ci oamenii care stau în spatele său căți are și la ce nivel ia apropiat de Hristos, asta ar conta mai mult dar cu honorius ori nu oricum înăuntru nu schimbă nimic…

IereuS
IereuS
02/06/2012 15:17

Cred că nu-i greşit când mitropolia foloseşte sintagma "DE CENTRU", în contextul în care jurnaliştii numesc uneori conducerea "autorităţile publice CENTRALE" (din Chişinău), în contrast cu "autorităţile publice LOCALE" (PRIMĂRIILE). 

Victor
Victor
03/06/2012 20:02

Știți, sunt unul din participanți, și mi se rupe inima cînd văd că tot soiul de discuții denegrătoare abordați, dar să spună cineva din voi, d-le știi că legea homosex. a fost adoptată într-o țară ortodoxă și creștinii în mare parte au sărit în capul propriilor confrați , decît împotriva acestui proiect diabolic.Oprițivă de judecat și conștientizați gravitatea, și veți înțelege că nu loviți unde trebuie.Tu de ce nu ai venit să mărturisești, dacă nu îți place să protestezi?Și atunci de ce judeci nemernicule!Baptiștii și au fost mai activi.Iată așa va veni Antihristul, iar noi ca lașii ne vom retrage prin Biserici sub pretecstul fals că biserica nu se implică în politică.Oare așa făceau mucenicii ?Și atunci dacă niște pensionari strigă de foame la parlament, ei tot fac politică?Eșecul nu vine de la protestele care într-o măsură au determinat simplificarea legii, ci de la trădătorii interni care lucrau pe la spate cu guvernarea și care în ajun, au luat o săptămînă întreagă apă în gură.Vă rog să nu mai promovați abordarea cea distrucctivă.

nikolai
nikolai
29/10/2012 11:54

Cinstit să vă spun cum e poprul aşa sunt şi guvernanţii. Din popor apar preoţii şi conducerea de ţară, care sunt oglinda unui popor. Dacă ar fi ceva pocăinţă în inima poporului, ca la nineviteni, atunci am avea şi schimbări, în rest totul e gol. Chiar dacă un beţiv seamănă sămînţă bună în pămînt ea aduce roadă.Acea sămînţă, adică poporul nostru acuma e putrezicioasă, şi chiar dacă guvernanţii şi preoţii ar fi ideali duhovniceşte rezultatul ar fi zero. Boceau, urlau că nu au avut biserici pe timpul comunismului, iar acum cînd le au nici măcar nu le privesc, ci se folosesc de biserică numai de a bea spirtoase fără măsură, ca prilej de cinstire a Lui Dumnezeu, şi numai a sărbători trupeşte cu fel de fel de desfrînări.