Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

VIDEO: Dezbaterea teologică dintre ortodocşi şi baptişti (30 septembrie 2010)

La 30 septembrie 2010, aşa cum s-a anunţat anterior, a avut loc dezbaterea teologică dintre ortodocşi şi baptişti pe tema "Sfântă Scriptură şi Sfântă Tradiţie; raportul dintre ele."

Vreau să recunosc că ideea dezbaterilor a fost preluată de la ruşi, unde de mai mulţi ani au loc astfel de dezbateri teologice atât între ortodocşi şi neoprotestanţi, cât şi între ortodocşi şi musulmani.

Scopul dezbaterii de azi nu a fost unul prozeletist, căci nu am venit să atragem, pe unii sau pe alţii la credinţa noastră; deşi iniţial am fost ispitit şi de acest gând, văzând că în urma unor astfel de dezbateri un preot rus a botezat circa 80 de musulmani, care, însă a fost ucis după ceva timp în propria biserică de către musulmani. 

Ne-am întâlnit totuşi, în primul rând, pentru a ne cunoaşte punctele de vedere, nu din cărţi, cum o făceam, dar pe viu. Eu zic că aşteptările mele s-au împlinit: ambele părţi ne-am văzut şi punctele tari, şi punctele slabe. Recunoaştem că pe alocuri au predominat şi emoţiile. Învăţăm, însă, ca pe viitor să eliminăm ce a fost negativ şă să suplinim, ceea ce ne-a lipsit.

Vreau să mulţumesc părţii baptiste pentru organizarea tehnică a dezbaterilor, precum şi celor care au fost prezenţi în sală şi au fost alături de noi. Din fericire, şi aşa cum ne-am şi dorit să fie, dezbaterile au avut loc civilizat, fără incidente. Pentru aceasta îi mulţumim în primul rând lui Dumnezeu, dar şi celor care au înţeles că nu ne-am adunat să ne batem şi nici să ne unim în spiritul unui ecumenism sincretist, ci pentru a discuta teologic un element doctrinar care ne deosebeşte.

 

8 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Anatol
Anatol
10/10/2010 18:01

Referitor la dezbateri…   Cu regret însă o astfel de “dezbatere…”nu e nici după Tradiţia Sfîntă, nici conform Sfintelor Scripturi(între care e o cunformitate şi o armonie deplină, indiscutabilă). Personal, mai întîi, aşi vrea să cunosc care ierah (canonist!) a dat binecuvîntare pentru a merge în localul sectar pentru desfăşurarea “dezbaterei…” date. O asfel de convocare, mediată, oficială, ieşită din comun… şi încă într-ul local neortodox… nu poate fi concepută fără o binecuvîntare înaltă(Tradiţie). Apoi,e departe de Tradiţia Bisericii Sfinte(afară de erezia ecumenistă) ca disputele, dezbaterele, polemicile cu eterodocşii să se desfăşoare în localuri eretice, unde ortodocşii, conform Sfintei Tradiţii, nu au binecuvîntarea Bisericii de a intra. Şi dacă nu au binecuvîntarea atunci nu are nici un rost intenţia închipuită, cît de “îndreptăţită” şi dorită… ar fi. Dacă tot vorbim de Tradiţie şi Scriptură atunci,- Sfinte în întregime să rămînă şi pentru noi, cei de azi! Ca să nu lungesc, voi aduce doar două argumente: 1. – Argumentul renumitului PIDALION(Cîrma Bisericii Ortodoxe), cu orînduire nouă şi tîlcuiri, Bucureşti, 1933, care evident este întocmit şi tîlcuit în baza Tradiţiei Sfinte în deplină armonie cu Sînta Scriptură. Atenţie, citez,”Nu este îngăduit nici ereticilor a intră în casa lui Dumnezeu, dacă nu vor veni la credinţa ortodoxă(Canonul 6, Sinodul Ec. Laodicea,anul 343) şi nici clericilor sau laicilor de a intra în casa de rugăciune a iudeilor sau ereticilor sub pedeapsa caterisirii şi afurisirii(Canonul 65, Canoanele sfinţilor Apostoli)/Capitolul 9,ADUNARE CU ERETICII; PEDEPSE.pg.36, col.2/. – Acum argumentul renumitei Pravili Bisericeşti,sistematizate de Nicodim Sachilarie, Bucureşti,1968,la compartimentul-EREZIA,pg.149,pr.717,citez,”PE… Read more »

Anatol
Anatol
10/10/2010 18:44

Nu fi pe lîngă celelalte şi obraznic, Petrică, respectă demnitatea de teolog,dacă nu şi de ieromonah; iar Pidalionul ortodocs nu e  "stupefiant", e Cîrma Bisericii, asta parcă ţi s-a spus dacă ai făcut Drept bisericesc, …"binecuvîntare generală"…

Vasile
Vasile
11/10/2010 10:39

Ei, cu toromaci de ăştia de-alde Anatol, Ortodoxia va dispărea de tot din Moldova. 
Dle Anatol, dacă eşti teolog, ar trebui să ştii că Hristos a pogărât la iad, Sf. Pavel a predica în Areopag şi în faţa păgânilor. De ce noi nu am face asta? Trebuie să ştii că acele Canoane au fost date pentru oameni slabi ca tine, dar nu pentru cei care au har să propovăduiască Ortodoxia.
În loc să-l susţineţi pe părintele Petru, dumneavoastră îl blamaţi ca un bădăran. 

Anatol
Anatol
11/10/2010 13:51

Da sunte-ţi răi la gură în afara "dialogurilor interconfesionale", fraţilor…  şi  vă apucă spasmele urii nesăbuite şi usturimea cînd vă cramponaţi de canoanele incomode şi ia-ţi mînca pe cei  ce le scotocesc…  Cred eu aşa, Vasile, dacă-mi adresezi cuvinte frăţeşti…  de pe forumul ierom. Petru, că nu e obligatoriu să fii teolog ca să cunoşti că Mîntuitorul Hristos s-a pogorît la iad, iar Sf. ap. Pavel a predicat  în Areopag. Problema e că nici noi, cei slabi, toromaci, blamatori, bădărani, drogaţi, aroganţi etc., nici voi cei voinici, piloni cu har ce nu au nevoie de astfel de canoane, voi, ce menţineţi Ortodoxia  să nu dispară din Moldova,  toţi  noi cei diferiţi nu ne putem compara activităţile noastre păcătoase şi ticăloase cu ale Celor ce le compari dta, deaceia Biserica ne-a pus la dispoziţie obligatorie Canoanele,  ca să nu pierim şi să nu-i tragem şi pe alţii după noi,   asta e şi pentru Vladică şi pentru opincă, care şi ce se crede… După demersul evenimentelor şi dispoziţiilor iniţiatorilor  "dialogurilor interconfesionale" se poate înţelege că următoarea întrunire  poate fi desfăşurată şi într-o biserică sau mănăstire ortodoxă; ce ne costă ,-o dată la voi, o dată la noi,  "doar dorim reciproc mîntuirea şi adunarea noastră e hristocentrică"… Acum, dacă deţinătorul blogului va hotărî ca din discreţie să nu aprobe răvaşul(precum cel anterior), rog să i se transmită lui Vasile mesajul meu umil.