Highslide for Wordpress Plugin

VIDEO: Dezbaterea teologică dintre ortodocşi şi baptişti (30 septembrie 2010)

La 30 septembrie 2010, aşa cum s-a anunţat anterior, a avut loc dezbaterea teologică dintre ortodocşi şi baptişti pe tema "Sfântă Scriptură şi Sfântă Tradiţie; raportul dintre ele."

Vreau să recunosc că ideea dezbaterilor a fost preluată de la ruşi, unde de mai mulţi ani au loc astfel de dezbateri teologice atât între ortodocşi şi neoprotestanţi, cât şi între ortodocşi şi musulmani.

Scopul dezbaterii de azi nu a fost unul prozeletist, căci nu am venit să atragem, pe unii sau pe alţii la credinţa noastră; deşi iniţial am fost ispitit şi de acest gând, văzând că în urma unor astfel de dezbateri un preot rus a botezat circa 80 de musulmani, care, însă a fost ucis după ceva timp în propria biserică de către musulmani. 

Ne-am întâlnit totuşi, în primul rând, pentru a ne cunoaşte punctele de vedere, nu din cărţi, cum o făceam, dar pe viu. Eu zic că aşteptările mele s-au împlinit: ambele părţi ne-am văzut şi punctele tari, şi punctele slabe. Recunoaştem că pe alocuri au predominat şi emoţiile. Învăţăm, însă, ca pe viitor să eliminăm ce a fost negativ şă să suplinim, ceea ce ne-a lipsit.

Vreau să mulţumesc părţii baptiste pentru organizarea tehnică a dezbaterilor, precum şi celor care au fost prezenţi în sală şi au fost alături de noi. Din fericire, şi aşa cum ne-am şi dorit să fie, dezbaterile au avut loc civilizat, fără incidente. Pentru aceasta îi mulţumim în primul rând lui Dumnezeu, dar şi celor care au înţeles că nu ne-am adunat să ne batem şi nici să ne unim în spiritul unui ecumenism sincretist, ci pentru a discuta teologic un element doctrinar care ne deosebeşte.

 

8 comentarii la „VIDEO: Dezbaterea teologică dintre ortodocşi şi baptişti (30 septembrie 2010)”

 1. Referitor la dezbateri…
   
  Cu regret însă o astfel de “dezbatere…”nu e nici după Tradiţia Sfîntă, nici conform Sfintelor Scripturi(între care e o cunformitate şi o armonie deplină, indiscutabilă). Personal, mai întîi, aşi vrea să cunosc care ierah (canonist!) a dat binecuvîntare pentru a merge în localul sectar pentru desfăşurarea “dezbaterei…” date. O asfel de convocare, mediată, oficială, ieşită din comun… şi încă într-ul local neortodox… nu poate fi concepută fără o binecuvîntare înaltă(Tradiţie). Apoi,e departe de Tradiţia Bisericii Sfinte(afară de erezia ecumenistă) ca disputele, dezbaterele, polemicile cu eterodocşii să se desfăşoare în localuri eretice, unde ortodocşii, conform Sfintei Tradiţii, nu au binecuvîntarea Bisericii de a intra. Şi dacă nu au binecuvîntarea atunci nu are nici un rost intenţia închipuită, cît de “îndreptăţită” şi dorită… ar fi. Dacă tot vorbim de Tradiţie şi Scriptură atunci,- Sfinte în întregime să rămînă şi pentru noi, cei de azi! Ca să nu lungesc, voi aduce doar două argumente:
  1. – Argumentul renumitului PIDALION(Cîrma Bisericii Ortodoxe), cu orînduire nouă şi tîlcuiri, Bucureşti, 1933, care evident este întocmit şi tîlcuit în baza Tradiţiei Sfinte în deplină armonie cu Sînta Scriptură. Atenţie, citez,”Nu este îngăduit nici ereticilor a intră în casa lui Dumnezeu, dacă nu vor veni la credinţa ortodoxă(Canonul 6, Sinodul Ec. Laodicea,anul 343) şi nici clericilor sau laicilor de a intra în casa de rugăciune a iudeilor sau ereticilor sub pedeapsa caterisirii şi afurisirii(Canonul 65, Canoanele sfinţilor Apostoli)/Capitolul 9,ADUNARE CU ERETICII; PEDEPSE.pg.36, col.2/.
  – Acum argumentul renumitei Pravili Bisericeşti,sistematizate de Nicodim Sachilarie, Bucureşti,1968,la compartimentul-EREZIA,pg.149,pr.717,citez,”PE ERETICII CEI NELEGIUIŢI, CARE NU SE POCĂIESC,AFURISIŢI-I ŞI-I LEPĂDAŢI DE CEILALŢI CREDINCIOŞI,ADUCÎND LA CUNOŞTINŢA PUBLICĂ ÎNDEPĂRTAREA LOR DIN BISERICA LUI DUMNEZEU ŞI PORUNCIŢI CREDINCIOŞILOR SĂ SE FEREASCĂ CU DESĂVÎRŞIRE DE EI ŞI SĂ NU SE ÎNTOVĂRĂŞEASCĂ CU EI NICI LA VORBĂ, NICI LA RUGĂCIUNE CĂCI EI SUNT POTRIVNICI ŞI DUŞMANI AI BISERICII,STRICĂ TURMA LUI HRISTOS ŞI BATJOCORESC MOŞTENIREA CREDINŢEI(Prov.13,20.). Aceştia sunt, despre care Domnul a spus cu amărăciune şi asprime, zicînd că sunt HRISTOŞI MINCINOŞI ŞI ÎNVĂŢĂTORI VICLENI, CARE HULESC HARUL DUHULUI ŞI DISPREŢUIESC DARUL LUI CEL OFERIT GRATIS, CĂRORA NU LI SE VA IERTA NICI ÎN VIACUL DE ACUM, NICI ÎN CEL CE VA SĂ FIE(Matei,5,32)”./ Carţ. Ap.VI,18./
  2. Dacă Mîntuitorul Hristos atît de grav stabileşte atitudinea faţă de cel ce greşeşte şi nu vrea să asculte nici de Biserică, ca în ultimă instanţă “să-ţi fie ţie ca un păgîn şi vameş”(Matei,18,14-18), atunci despre ce fel de intenţie… “îndreptăţită” personal, în dezacord cu Sfînta Tradiţie(Cea în armonie deplină cu Sfînta Scriptură!) mai poate fi vorba!?. În lucrări scrise,zeare,audio,video,net,redacţii media, pe drum, cînd sectarii hulesc Biserica, răstălmăcesc Sripturile amăgind lumea,-DA, avem datoria să intervenim corect şi înţelept!!!În cuibul lor antibisericesc însă, nu e binecuvîntat de Biserică şi atunci nu are rost: creezi prilej de sminteală, se produc greşeli inadmisibile monitorizate şi mediate precum anunţul pr. Vasile că întîlnirea “a fost hristocentrică”… şi culmea culmelor, cu prezenţa voastră aţi creat un prilej uluitor ca pastorul sectar să anunţe pe întreg net-ul şi în faţa ortodocşilor de pretutindeni că părintele Vasile Ciobanu,preot ortodox, “îi este PRIETEN”(!!!),probabil la fel în timpul apropiat undeva, la un loc…potrivit va anunţa şi despre ierom. Petru; culmea,spirit şi tehnici paraecumeniste!.
  În fine, cîtă ignoranţă, nihilism, hulă trebuie suportată în “nulele” întrunirii… şi cît orgoliu sectar nesăbuit duhneşte de la aceşti eretici-baptişti(sectă moderată…) în replicile lor de la dezbateri inclusiv bileţelele trimise ierom. Petru şi de mai sus din postări. O atmosferă ruşinoasă şi mai josnică, batjocoritoare am văzut-o la prezenţa patriarhului ecumenic Bartolomeu cu o echipă… de ierarhi ecumenişti pentru a reprezenta… valorile creştine într-o sinagogă iudaică din SUA, filmare pusă pe You Tube.
  Să ne ţinem de Sfintele Scripturi şi Sfînta Tradiţie cu ADEVĂRAT!
   

   

  • Puteam să nu aprob acest comentariu, dar eram să fiu criticat. L-am aprobat, dar nu voi răspunde, pentru că la prostii nu se răspunde. Ele se risipesc de la sine.
   Iar cât priveşte binecuvântarea, să ştiţi că o asemenea binecuvântare generală a fost dată de patriarhul Alexei al II-lea pe la începutul anilor 2000, cu specificarea ca la ele să meargă doar teologi pregătiţi, care să facă faţă. Cu mila lui Dumnezeu eu cred că nu am făcut de râs Biserica Ortodoxă! În rest Îl las pe Dumnezeu să mă judece, nu toţi diletanţii şi amatorii care “se droghează” citind Pidalioane…

 2. Nu fi pe lîngă celelalte şi obraznic, Petrică, respectă demnitatea de teolog,dacă nu şi de ieromonah; iar Pidalionul ortodocs nu e  "stupefiant", e Cîrma Bisericii, asta parcă ţi s-a spus dacă ai făcut Drept bisericesc, …"binecuvîntare generală"…

  • Dle Anatol Marciuc. Nu uita că eşti “la mine în casă” şi trebuie să fii mai delicat în exprimare sau cel puţin mai civilizat. Eu sunt preot şi TU ca laic ortodox trebuie să te adresezi corect. Cunoştinţele şi mai ales aroganţa de mare teolog a dumitale noi o ştim şi nu avem de gând să tolerăm toate amatorismele scrise de pe lejanka de la Teţcani.
   Eu ştiu ce am făcut şi în chestii de astea n-o să-mi cer permisiunea de la cineva care peste tot vede doar masoni şi jidani. Şi nu uita că încă n-am epuizat cele 2 încercări de a discuta cu baptiştii de care vorbeşte Sf. Pavel (Tit 3:10), iar la Drept Canonic nu-i cazul să ne luăm la întrecere – şi nu o spun cu mândrie, ci pentru a pune la punct pe cei care în viaţa lor (chiar dacă mai lungă ca a altora) n-au făcut nimic vizibil pentru Biserică, ci doar s-au lansat în critici interminabile.
   Şi dacă e să fiu sincer, DA, eu cred că pt dumneata (şi nu numai) Pidalionul este un drog care omoară şi încă cu impresia că de fapt eşti viu, iar ceilalţi sunt morţi.

 3. Ei, cu toromaci de ăştia de-alde Anatol, Ortodoxia va dispărea de tot din Moldova. 
  Dle Anatol, dacă eşti teolog, ar trebui să ştii că Hristos a pogărât la iad, Sf. Pavel a predica în Areopag şi în faţa păgânilor. De ce noi nu am face asta? Trebuie să ştii că acele Canoane au fost date pentru oameni slabi ca tine, dar nu pentru cei care au har să propovăduiască Ortodoxia.
  În loc să-l susţineţi pe părintele Petru, dumneavoastră îl blamaţi ca un bădăran. 

 4. Da sunte-ţi răi la gură în afara "dialogurilor interconfesionale", fraţilor…  şi  vă apucă spasmele urii nesăbuite şi usturimea cînd vă cramponaţi de canoanele incomode şi ia-ţi mînca pe cei  ce le scotocesc…  Cred eu aşa, Vasile, dacă-mi adresezi cuvinte frăţeşti…  de pe forumul ierom. Petru, că nu e obligatoriu să fii teolog ca să cunoşti că Mîntuitorul Hristos s-a pogorît la iad, iar Sf. ap. Pavel a predicat  în Areopag. Problema e că nici noi, cei slabi, toromaci, blamatori, bădărani, drogaţi, aroganţi etc., nici voi cei voinici, piloni cu har ce nu au nevoie de astfel de canoane, voi, ce menţineţi Ortodoxia  să nu dispară din Moldova,  toţi  noi cei diferiţi nu ne putem compara activităţile noastre păcătoase şi ticăloase cu ale Celor ce le compari dta, deaceia Biserica ne-a pus la dispoziţie obligatorie Canoanele,  ca să nu pierim şi să nu-i tragem şi pe alţii după noi,   asta e şi pentru Vladică şi pentru opincă, care şi ce se crede… După demersul evenimentelor şi dispoziţiilor iniţiatorilor  "dialogurilor interconfesionale" se poate înţelege că următoarea întrunire  poate fi desfăşurată şi într-o biserică sau mănăstire ortodoxă; ce ne costă ,-o dată la voi, o dată la noi,  "doar dorim reciproc mîntuirea şi adunarea noastră e hristocentrică"… Acum, dacă deţinătorul blogului va hotărî ca din discreţie să nu aprobe răvaşul(precum cel anterior), rog să i se transmită lui Vasile mesajul meu umil.

  • 1. Dle Anatol, hai să încheiem acest show. Eu cu dvstră nu am ce discuta (mai ales pe teme de genul ăsta) şi nu vă supăraţi de asta. Eu pretind că înţeleg altfel lucrurile şi nu sunt deacord cu punctul de vedre al dvstră.
   2. N-am blocat nici un mesaj, chiar dacă dvstră nici măcar nu aveţi smerenia să vă cereţi iertare pentru acel “Petrică”. Mergi pe “Toaca.md” “Mdn.md” şi alte saituri care vă plac mult, iar pe noi lăsaţi-ne în pace. Sperăm totuşi să ne întâlnim în Împărăţia lui Dumnezeu.

Comentariile sunt închise.