Highslide for Wordpress Plugin

Circulară a Bisericii Ruse despre pomenirea numelor de botez

În centrele eparhiale din cuprinsul Patriarhiei Moscovei a fost trimisă circulara Nr. 01/4299 din 31.08.2012, semnată din încredinţarea patriarhului Kiril de către şeful Administraţiei Patriarhale, mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia. Iată textul acesteia:

 „La Patriarhia Moscovei vin scrisori în care se atrage atenţia asupra cazurilor de refuz al pomenirii liturgice sau participare la [Sfintele] Taine ale credincioşilor ortodocşi care sunt botezaţi în alte Biserici Ortodoxe Locale (de exemplu: [în Bisericile] Bulgară, Georgiană, Română, Sârbă, Finlandeză ş.a.), unde li se pun nume care lipsesc din Calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În tradiţiile unor Biserici Locale se admite ca la botez pruncii să fie numiţi cu nume naţionale, care lipsesc din Calendare.

În legătură cu cele expuse mai sus, conform binecuvântării Sanctităţii Sale, Patriarhul Moscovei şi al tuturor Rusiilor Kiril, amintim că nu trebuie admise careva restricţii în pomenirea liturgică şi primirea la Tainele Bisericii a credincioşilor care poartă nume naţionale şi sunt botezaţi în Bisericile Ortodoxe Locale.

Rog să aduceţi la cunoştinţă această informaţie stareţilor de mănăstiri şi parohilor din eparhia încredinţată [Preasfinţiilor] Voastre”. 

 

Циркуляр №01/4299 от 31.08.2012 г. подписанный Управляющим делами Московской Патриархии, митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия:

 

«В Московскую Патриархию поступают письма, в которых обращается внимание на случаи отказа в литургическом поминовении и участии в Таинствах по отношению к тем православным верующим, которые крещены в других Поместных Православных Церквах (например, в Болгарской, Грузинской, Румынской, Сербской, Финляндской и т. д.) с наречением имен, отсутствующих в месяцеслове Русской Православной Церкви.

В традициях некоторых Поместных Церквей допускается при крещении нарекать младенцев национальными именами, отсутствующими в церковных месяцесловах.

В связи с вышеизложенным по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла напоминаю о том, что не следует допускать каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к Таинствам Церкви для верующих, носящих национальные имена и крещенных в других Поместных Православных Церквах.

Прошу донести данную информацию до настоятелей монастырей и приходов вверенной Вам епархии».

 

Despre abuzurile care se fac de către unii preoţii în privinţa numelor de botez s-a scris şi un studiu mai detaliat, iar unii au înţeles şi şi-au schimbat viziunile lor înguste şi pseudo-ortodoxe. Dar e bine că şi ierarhia Bisericii a intervenit la acest subiect şi sperăm că va urma şi o decizie oficială a Sfântului Sinod, care să sublinieze şi faptul că:

  Nu există nici o legătură între numele de botez şi primirea unui Înger Păzitor (a nu se confunda cu "Sfântul Ocrotitor"). Orice om, mai ales botezat, are un Înger Păzitor indiferent de numele pe care-l poartă;

  Nu numai că trebuie acceptate numele celor botezaţi în alte Biserici Locale, ci chiar în Biserica Rusă credincioşii pot fi botezaţi şi cu alte nume decât cele din Calendarul Bisericii Ruse, care este departe de a fi complet.

  Lista de nume din Calendarul Bisericii Ruse este una orientativă şi nu normativă. O listă completă a numelor care pot fi puse la botez ar trebui să includă toate numele creştine şi naţionale existente, precum şi diferitele forme de pronunţie şi scriere a acestora. În această listă ar trebui să se regăsească în mod obligatoriu şi numele Sfinţilor din Occident, care s-au proslăvit în Biserică înainte de anul 1054 şi despre care, majoritatea preoţilor din Biserica Rusă, nici n-a auzit.

 

      P.S. Aş putea spune că totul se luminează şi devine frumos. Dar cum rămâne cu oamenii care au fost traumatizaţi psihic şi duhovniceşte până acum, pe simplul motiv că cei de la Moscova încă nu dăduse o circulară? 

 

14 comentarii la „Circulară a Bisericii Ruse despre pomenirea numelor de botez”

 1. Unii se arată nedumeriţi de afirmaţia mea despre "îngerul păzitor". Explic:

  1. Numele de botez şi chiar botezul însuşi nu are nicio legătură cu „îngerul păzitor”. Textul de la Matei 18:10 vorbeşte clar despre existenţa „îngerilor păzitori” la persoane nebotezate şi aceasta pentru că fiecare om, fie şi păgân, are un astfel de înger chiar de la naştere. În rugăciunea "la facerea catehumenului" preotul deja se roagă ca îngerul păzitor să-l apere pe prunc, dar asta e cu mult înainte de botez şi, teoretic vorbind, după aceea botezul s-ar putea nici să nu aibă loc. 

  2. Ruşii deseori spun că "îngerul păzitor" şi "sfântul ocrotitor" este acelaşi lucru. Şi dacă pui unui copil numele "Florin", care în calendarul rusesc nu este, înseamnă că acel copil nu are înger păzitor. Asta, bineînţeles, nu poate fi acceptat şi tocmai de aceea am scris ceea ce am scris.

 2. Vă mulţumim, părinte, că ne împărtăşiţi asemenea informaţii preţioase.

   Vă rog să ne daţi sursa oficială în care este publicat documentul, pentru că nu l-am găsit pe internet.

 3. E o eroare de rea voinţă, abuzivă ce se scrie aici, inclusiv invocaţia hotărîrei  PM în vederea NUMELUI creştinului ortodocs !  Călugăre Petru, ai călătorit prin Grecia, ai avut şederi pe la mănăstirile atonite, inclusiv româneşti şi crezi că e corect ca omul botezat de vreun preot  formalist socialist, botezat cu nume "naţional" de tip  Traian(Prigonitorul), sau Vlad-Len(de la vladimir lenin), sau  Florica, Maia  etc. să fie pomenit în continuare la sfintele Slujbe bisericeşti fără să i se explice cel puţin la maturitate ce a făcut preotul şi părinţii cu numele lui care  trebuia să fie creştin ? Te crezi mai ortodocs şi mai obiectiv ca cei de la, cel puţin Lavra Poceaev  care de decenii, pe cînd nici nu erai pe lume explicau şi explică în continuare fenomenul pîngăriii numelui creştinului botezat de formalişti, suspecţi şi încăpăţinaţi  ce dau/pun în continuare pruncilor botezaţi "nume" păgâne", de animale("Forica"),sau "nume" goale, fără sens creştin, pe care le socoţi că sunt de aceiaşi valoare/putere cu NUMELE din lista sfinţilor!? Pînă şi legislaţia secularizată sau chiar atee e mai obiectivă: permite cetăţeanului cu nume/prenume neplăcute, permite să-şi schimbe numele/prenumele…  Dacă ai prins la înţelepciune prin Grecia, acceptă mesajul meu pe blog şi hai să discutăm obiectiv, deşi nu cred că o să fie şi prietenos sau frăţeşte precum s-ar cădea.

  • Pentru a înţelege lucrurile, citiţi studiul meu despre “numele creştine şi necreştine”. Şi bineînţeles accept mesajul, căci cu “copilaşi” ca tine sunt obişnuit să discut.
   Iar călugării de la Pociaev trebuie să mai pună mâna pe carte şi să înceteze să terorizeze lumea. Şi chiar dacă se consideră ei foarte duhovniceşti, deşi nici nu se compară cu athoniţii, o hotărâre a Patriarhiei este valabilă şi pentru ei, şi pentru tine îngâmfatule şi răzvrătitule (ne)fiu al Bisericii.

 4. pt Anatol

  Frace! Dar ce zii de Sfantul Muhamed? El a fost botezat de sf.Nicodim Aghioritul(pe ascuns).Insa, din cauza progonirilor din inperiul turc, numele crestin nu s-a lasat si, prin urmare, Biserica Ortodoxa, l-a insris in Minei ca…. Mohamed! Atunci ce-mi vei zice? Sau Parintelui Petru? Dar mai mult…. ,citeste psalmul 66!. Si de unde ba boboshica, socoti ca stii eea ce se facea in primele secole de prigoana? Au oare stii tu toate numele din popoarele oamenilor, care au murit pt Hristos.Au nu asta si presupune Duminica Tuturor Sfintilor(… si nestiuti, de oameni, dar de Dumnezeu stiuti). Iti deshid o mica paranteza, ba Gurau ce esti,…. un prieten al Sf.Policarp se numea Florinus! Cum crezi, pina a deshide usa raiului la rushi, Dumnezeu nu a primit pe nici un Traian,Burebista(caci si Dacii care au avut si asa nume dupa crestinare mureau in Ortodoxie,ba).Sa luam rusul – Mstislav, Iaroslav, Iaropolk,Iziaslav,etc, nu-s nume ruse, si prin urmare, cu "pravoslavia"ta legam de gard pe multi din Moravia si Bohemia(unde au propovaduit Kiril si Methodie,ba?!).Chiar si Vladimir Kneazu di Kiev, a fost botezat cu NUmele de Vasea, dar mitropolitu poarta numele lui… Nu VASEA, dar V-L-A-D-I-M-I-R,ba,!!!!!!!!!!!!!

  Dar de Poceaev… ce sa spun(apropo, Arhiepiscopul Vasili Moroz, e rroman si dupa MAMA, caci e din MARAMURESUL de nord!).De Boieni tac(aolo toti sint rromani)! Cum o faci, cam aduce a …. iude, a fariseism, care socoteau ca numai ei sint copkii lu Avraam si ca numai lor e dat raiul. Cam asa handesc rushii si pravoslavnishii/fanati cip-onnishti peceto animalo-roshii de apocalipso,,,ishti de tot felul), care socot ca Dumneze e rus si ca NUMAI rusu(chiar borat) se va duce in rai(fix cum handesc evreii), si ferreasca sfantu vreun rroman pustnic, prigonit de saratini prin siria si eghiptu di azi:)

  PS

  Dezbraca-te de forma, caci numai artistii joaca rolul la teatru(fie ca au rolul de crestin sau alt personaj din piesa!).Agresivitatea nu-ti da "puteovka"in rai(cum socot unii cibrishi sau sadukeo/farisei net pravoslavnishi si/sau iudaisti!

 5. Am zis să discutăm subiectul, nu să disfundăm visteriile… de provinienţă necreştină, văd că te ia pe sus isteria prematurităţii studite…, "căci cu “copilaşi” ca tine sunt obişnuit să discut." ,sau "şi pentru tine îngâmfatule şi răzvrătitule (ne)fiu al Bisericii","şi pentru tine îngâmfatule şi răzvrătitule (ne)fiu al Bisericii.","călugării de la Pociaev trebuie să mai pună mâna pe carte şi să înceteze să terorizeze lumea.", da, cu "demnitate călugărească" e spus, n-ai ce zice, cîtă otravă pe lîngă dulcegăria  ce le-o propui celor ce te simpatizează. Dar să revenim la subiect, nu am dorinţa să răspund corespunzător:

  1. Studiul… l-am citit şi nu au nimic "Florinii şi Floricele" … tale cu numele naţionale creştine tradiţionale, e o  creaţie… areligioasă deoarece românii creştini de viacuri s-au presărat pe sine cu nume de sfinţi, dovadă e şi adevăratul, nu părutul…, studiu "Sfinţi daco-români şi români", de pr. prof. dr. Mircea Păcuraru; şi nu vezi acolo nici pomină de florini şi florici…, precum insişti că sunt "nume naţionale creştine cu care trebuie completate listele numelor de botez şi pomenire în Biserică";

  2. Probabil nu prea ai înţeles expresia circularei PM: "национальные имена и крещенных в других Поместных Православных Церквах." şi ia-i dat o tentă mai ecumenistă decît este. E vorba de creştini botezaţi cu nume creştine( ale sfinţilor de alte naţionalităţi ortodocse numele cărora nu figurează în lista rusească, precum ar fi numele naţionale creştine româneşti,- Oprea, Chiriac etc., nume naţionale de provinienţă creştină naţională şi nu "naţională"-păgână sau tîmpită. Realizezi ce ar fi în BORusă dacă numele arabe, hinduse, budiste etc. "naţionale"(din Kazahstan, Tatarstan, Iacutia, Başchiria etc.) puse copiilor botezaţi de părinţi postsovietici  incompetenţi şi insistenţi+preoţi habarnici ar trebui, după cum insişti , să fie pomenite în sf. Altar în faţa sf. Mese, ABERAŢII PURE ŞI OBRAZNICE; sau în BORom. nume moderniste… anglicaniste etc., cum le-i pomeni în faţa sf.Potir. ? Oare nu de aici au apărut numele prin una sau două cratime, un nume pentru popa, altul pentru părinţii dezmierdători şi unul pentru parlament: Traian-Marcel-Pavel…, aproape ca la Rubens sau Rembrant!?

  3. Chiar e o obrăznicie să îndrăzneşti să cîrîi că Poceaevul, Optina, Sergiev Posad, Sarov, Lavra Pecerska etc.(că de astea am avut în vedere nu citesc suficient cărţi şi "să nu mai terorizeze lumea".

  4. Cunosc personal mai mulţi creştini care s-au debarasat uşor fără isterie şi teroare… de "numele" necreştin dat la botez, sunt vii şi prosperi, ce faci tragedie din asta, am spus că legislaţia e mai lucidă ca tine, permite schimbarea numelui în acte.

  5. Cred că ar trebui să ştii că păgînii ce primesc creştinismul iau cu pietate nume de sfinţ creştini, şi nu depun plîngeri la patriarhi că sunt terorizaţi.

  6. …"chiar în Biserica Rusă credincioşii pot fi botezaţi şi cu alte nume decât cele din Calendarul Bisericii Ruse", cu ce fel de nume, călugăre: Florica, Florin, Crinu, sau poate, Săm…, Roben…, ce le propui concret!? Dacă nume de sfinţi, e bine, deşi parţial deoarece fiecare popor creştin are dreptul la alegerea lui  creştină şi la recomandarea Bisericii neamului cu sfinţii săi.

  7. "O listă completă a numelor care pot fi puse la botez ar trebui să includă toate numele creştine şi naţionale existente, precum şi diferitele forme de pronunţie şi scriere a acestora.", cum de înţeles călugăre,-"să includă toate numele creştine şi naţionale existente"…,care "nume naţionale" necreştine, fiincă scrii  "naţionale" separat de cele creştine?

  8. Pe lîngă toate aceste aberaţii subiectiviste mai există şi o tradiţie milenară creştină a neamului, a Bisericii cu referinţă la nume, de care ar trebui să se ţină cont înainte de a face studii… revoluţionare novatoare, liberale.

        Atît pentru început.

  • Dle Marciuc, aveţi râvnă mare, dar discernământ puţin; chiar aroape deloc. Am aprobat mesajul numai ca să nu credeţi că sunt mai prost şi nu am ce răspunde, dar mai departe nu vă osteniţi să scrieţi, că nu le mai aprob.

   1. Dacă aţi fi citit explicaţiile pe care le dau autorii circularei şi aţi şi ceva mai multă gramatică, aţi vedea că e vorba despre “nume naţionale ŞI botezaţi…”, nu “botezaţi cu nume de sfinţi naţionali”. E clar că se vorbeşte despre unele nume ce nu sunt în calendar, dar cu care se obişnuieşte să se boteze în unele Biserici Locale. Şi cred că nu greşesc cu nimic, căci şi ruşii au făcut asta până ca un Igor, Oleg sau alţii să ajungă în calendar. Cunosc un macedonian cu numele “Goran”, pe un bulgar cu nume “Boico” şi pe o sârboaică cu numele “Mariţa”, care au ajuns şi pe la super-Lavra Pocioaev unde nu au fost pomeniţi. La fel şi la Mănăstirea Sf. Matrona din Moscova. Ei au fost printre mulţii refuzaţi, iar Goran, cu care m-am şi împrietenit în Grecia, este şi printre unul din reclamanţii la Patriarhie. Deci, spre deosebire de Dvstră, eu vorbesc în cunoştinţă de cauză şi înţelegând mult mai bine sensurile acestei circulare întârziate, date ca urmare a unor incidente cu creştini (mai ales din Balcani), care nu poartă nume de sfinţi, ci nume naţionale.

   2. Daţi-mi vreun argument teologic că numele de botez ar putea fi schimbat în alte circumstanţe decât călugăria. Ce are legislaţia secularizată cu rânduielile bisericeşti? Biserica nu are şi nici nu poate avea vreo rânduială de schimbare a numelui de botez. Iar dacă unii “zeloţi” necărturari practică asta, Dumnezeu cu ei. Pe mine nu mă impresionează dacă ei sunt de la Lavra X sau Y, ci dacă se ţin sau nu de Tradiţia Bisericii.

   3. O mulţime dintre numele pe care Dvstră le consideraţi nume păgâne şi “moderniste” (interesant concept; deloc teologic) se regăsesc de fapt în calendarul Bisericii din Apus de până la 1054. Dar chiar şi dacă nu s-ar regăsi, n-ar fi nici o problemă. Numai oamenii înguşti la minte se leagă de prenume şi uită că adevăratul nume al fiecăruia este acela de “creştin”.

   Vai de cei care peste tot văd numai ecumenism, masonerie, sionism şi alte sperietori, dar au uitat când ultima dată s-au împărtăşit. O regulă mult mai importantă a Bisericii, aceea de a ne împărtăşi la fiecare Liturghie, este uitată. Ne preocupăm însă de nimicuri, la care dracul râde în hohote, iar Biserica nu câştigă nimic.
   Şi să ştiţi că oameni terorizaţi de nepomenirea numelui lor sunt destui. Nu vă alăturaţi acestui păcat vedeţi-vă de treburile provinciale.

   Îmi cer iertare de limbaj, dar anume cu Dvstră nu pot vorbi altfel. Prea mult sfidaţi teologia lucidă…

 6.    Ce fericit as fi sa stiu ca doar pentru faptul ca port numele uni mare apostol voi ajunge in Imparatia lui Dumnezeu.

   

   Numele putem sa-l schimba de cate ori vrem "daca legislatia ne permite", mai greu e sa ne insusim "legislatia" care ne schimba viata.

 7. Sunt curios, chiar foarte, sa aud care sunt totuşi argumentele teologice ale lui Anatol, în cadrul unei discuţii mature până la urmă, nu…!?

 8. CRED ca tolea e cep-ist si degraba va trece in secta apocaliptishilor:). Drept spunea parintele Andrei, ca secta "opredeliaetsea ne stolico pe ljeuceniu, scoliko po psihicescomu rastroistvu celoveca, kotorii ne sposoben slisati i ponimati sobesednica". I se pare ca daca a shetit o carticica de a unui teolog-istoric(Mircea PAcuraru) si pe aceea nu a inteles-o, i se pare ca cu doua vorbe "academishi" isi va deroga nume de "director pe gusturi". Probabil ca e rau de tot:). Fara ca sa cunoasca omul il shi judeca, demonstreaza ca nu e sincer, ci numai dornic de slava(de la oameni). E un caz grav(mai ales azi) cand orce fel de credinta se radicalizeaza in numele unei idei, scornite de NEPRIETENII BISERICII(dar pe forma de slugoi ai nu stiu cui si cu toate insignele de la "rege")shi care implanteaza in omul(shi asa turbat de "ziua de azi")modern respingerea a tot ce tine de ADEVARATUL DUMNEZEU:(. CA-tolea stie ce face, deatita e si "cu urechile astupate", ca nu cumva, "auzind, sa se mantuiasca"! Probabil ca la scoala era un "zubriojca si vascacica si poddakivannii", si care ca un papagal invata poezii despre Lenin si se supara ca nu mai destept decat altul, care era si cuminte.Or acum, takim je makarom, "invata" bogoslovia si i se pare ca toti sint prosti si numai el, papagalul, e "sveatoi". Cred ca are probleme psihice, tolea ista, si ar fi bine sa fie obiectul de cercetare nu al credinciosilor, dar al medicilor de la CODRU:(. Nu o spun cu rau.Credeti-ma. Cunosc pe cineva din Serbia, care vorbea numai de cep-uri si antihrist(si era fata bisericeasca!) si dupa un timp, umbla cu pielea prin manastire. Asa ca , frace tolea, Dumnezeu sa ne miluiasca de fanatism,tata! Roaga-te mai des, dar nu citi numai despre rugaciune!

  In rest, sa ne vedem in rai, cum i-l repeta pe parintele Cleopa, maica Lacrimioara de linga Buciumul(din Ardeal). 

  PS

  Vezi, ca si in Romania este maica LACRAMIOARA, ca si in Bulgaria TVETAN sau TVETANA. DAr in Bielorusia – OLESEA(ceea ce la noi ar fi – SILVIA). Cred ca treb sa mai inveti oleaga shi din etimologia numelor, dupa care, poftim, vii pe forum.

  Sarut dreapta parinte Petru!

 9. In primul rand imi cer scuze pentru intrebarea mea, care poate parea nesemnificativa si simpla, dar pe mine ma framanta, mai ales ca deja am cautat raspunsuri, si le-am primit, dar sunt contradictorii, si nu stiu pe care sa-l aleg ca si bun…

  Eu am primit la botez numele Andreea-Ioana, dar cand ma prezint, cand ma spovedesc si impartasesc, spun doar Andreea. pentru ca asa ma stigau parintii asa ma stie toata lumea, si asa imi place si mie…ba chiar am ajuns sa-mi displaca numele de Ioana. Asa ca si mine si fratii mei si sotul meu au cate doua nume. Acum intrebarea mea este cum sa scriu pomelnicele pentru familia mea? Si cum voi in fata lui Dumnezeu? Andreea sau Andreea-Ioana?

  Va multumesc…
  Doamne ajuta!

  • Andreea este o parte a numelui întreg şi dacă-l scrieţi doar pe acesta este ok. Dar, după mine, Ioana e mai frumos decât Andreea. Deci faceţi cum ştiţi, dar măcar unul din cele 2 nume de la botez să le folosiţi, şi să nu ajungeţi să vă desplacă ambele şi să-l căutaţi pe al treilea.

Comentariile sunt închise.