Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

Justiţia moldovenească a îngenunchiat în faţa transsexualilor. Schimbarea sexului în actele de identitate este ilegală

Comuntatea minorităţilor sexuale LGBT din Moldova a publicat recent un comunicat de presă, prin care informează opinia publică, că „Curtea de Apel Chişinău a  emis o hotărâre care permite persoanelor transgen schimbarea actelor de identitate în conformitate cu sexul dorit (femeie sau bărbat)”. 

În continuarea mesajului, LGBT comunică, că „Respectiva decizie e una irevocabilă și reprezintă rezultatul admiterii recursului Centrului de Informaţii “GENDER DOC-M”, care a contestat hotărârea din 9 februarie 2012 a judecătoriei sectorului Buiucani”.

LGBT apreciază hotărârea Curţii de Apel ca fiind o „victorie strategică grandioasă”, menționând că „de azi înainte, Oficiul Stării Civile nu este în drept să refuze oricărei persoane transsexuale modificarea și rectificarea actului de stare civilă și anume a certificatului de naștere cu schimbarea sexului existent în cel dorit”. Bucuria celor de la LGBT se pare că este legată şi de posibilitatea indirectă de a realiza „căsătorii” între homosexuali, dacă unul din membrii cuplului gay va apărea în acte ca „femeie”, fără să fie de fapt. 

În lipsa hotărârii propriu-zise a Curţii de Apel, pe care LGBT a evitat s-o facă publică, este dificil să înţelegem care au fost argumentele şi temeiul legal de a emite o astfel de hotărâre judiciară. Este de presupus, că omisiunea LGBT de a face publică hotărârea Curţii de Apel, dar şi Hotărârea Judecătoriei Buiucani din 9 februarie 2012, este una conştientă şi intenţionată.

O examinare obiectivă  a acestor hotărâri judecătoreşti ar fi scos la iveală lipsa temeiului legal de a permite transsexualilor schimbarea înscrierilor privind sexul în actele de identitate. 

Chiar în lipsa acestor hotărâri vom dovedi, în cele ce urmează, că hotărârea Curţii de Apel este greşită şi lipsită de suport legal, şi că autorităţile publice implicate (Ministerul Sănătăţii, Oficiul Stării Civile şi Curtea de Apel) nu au întreprins toate activităţile necesare pentru a nu admite emiterea unei hotărâri judecătoreşti ilegale.


Argumentele transsexualilor

Comunicatul de presă al LGBT conţine câteva menţiuni importante, care ne permit să facem unele constatări în privinţa argumentelor invocate de reclamanţi (persoane transsexuale) în instanţa de judecată. Astfel, comunicatul de presă al LGBT menţionează următoarele:

1. corecţia sexului în acte este posibilă în baza diagnosticului „transsexualism (formă nucleară)”, eliberat după o examinare psihiatrică profundă şi detaliată fără necesitatea intervenţiilor chirurgicale;

2. argumentul avocatei în timpul şedinţei la Curtea de Apel, a fost următorul: „Intervenţia chirurgicală este un pas opţional în procesul de tranziţie de gen şi, după cum confirmă şi Ministerul Sănătăţii, e vorba de o procedură costisitoare, necesitând o perioadă îndelungată de reabilitare. Plus de asta, nu toate tipurile de operaţii chirurgicale sunt accesibile pe teritoriul Republicii Moldova”.

Din aceste menţiuni ale comunicatului de presă, constatăm, că persoanele transsexuale nu şi-au schimbat sexul biologic, ele rămânând de acelaşi sex cum au fost dintotdeauna, ci doar au prezentat rezultatele unor examinări psihiatrice. Este de presupus, că aceste examinări psihiatrice ar confirma, că persoanele în cauză (reclamaţii) suferă de transsexualism de formă nucleară, ceea ce înseamnă, că aceste persoane, deşi biologic sunt de un anumit sex (bărbat sau femeie), doresc să fie şi se identifică ca fiind de sex opus. De remarcat, că conform clasificărilor medicale, forma nucleară este cea mai gravă formă de transsexualism, iar persoana afectată de forma nucleară doreşte obsesiv şi face totul posibil ca să-şi schimbe sexul. În favoarea acestei poziţii este şi menţiunea, că în situaţia examinată nu au avut loc intervenţii chirurgicale de schimbare a sexului.

Un alt considerent pe care îl deducem din comunicatul de presă se referă la Ministerul Sănătăţii, care ar fi confirmat, că „intervenţia chirurgicală este un pas opţional în procesul de tranziţie de gen”. Elementul crucial al opiniei expuse de Ministerul Sănătăţii ţine de fenomenul de „gen”, la care vom reveni în continuare. La moment este suficient să constatăm, că în opinia Ministerului Sănătăţii, intervenţia chirurgicală nu este obligatorie (este opţională) la schimbarea genului.


Temei legal de modificare a sexului în actele civile

Legislaţia moldovenească admite posibilitatea schimbării sexului în actele de stare civilă. În această privinţă, art.66 (2) c) din Legea privind actele de stare civilă prevede, că oficiul stării civile poate modifica actul de stare civilă (în privinţa sexului), în cazul în care solicitantul prezintă un act oficial cu privire la schimbarea sexului său.

Observăm, că temeiul legal în  baza căruia se vor modifica actele de stare civilă este un act oficial cu privire la schimbarea sexului. Din comunicatul de presă al LGBT se constată, că în instanţa de judecată a fost prezentată o examinare psihiatrică, care confirmă că persoanele în cauză sunt afectate de transsexualism de formă nucleară. Este evident, că examinarea psihiatrică nu este un act cu privire la schimbarea sexului. Mai mult chiar, examinarea psihiatrică nu putea să confirme schimbarea sexului, dat fiind că o astfel de schimbare a sexului nu a fost efectuată în privinţa persoanelor transsexuale în cauză. Respectiv, documentul prezentat în instanţă (examinarea psihiatrică) nu trebuia luat în consideraţie de instanţa de judecată şi nu putea fi considerat ca temei de modificare a sexului în actele civile.

Să revenim aici la opinia Ministerului Sănătăţii, care, dacă e să credem comunicatului de presă al LGBT, ar fi opinat, că „intervenţia chirurgicală este un pas opţional în procesul de tranziţie de gen”.  Menţionam anterior, că elementul crucial al acestei opinii ţine de cuvântul „gen”. Atragem atenţia, că pentru opinia în cauză, Ministerul Sănătăţii nu a folosit sintagma de „sex”, ci anume „gen”. Altfel zis, Ministerul Sănătăţii nu a afirmat, că intervenţia chirurgicală este opţională în procesul de tranziţie de sex, ci anume „în procesul de tranziţie de gen”.

Şi aceasta deoarece noţiunea de „sex” diferă de noţiunea de „gen”. Deşi Legea privind actele de stare civilă nu stabileşte sensul noţiunii de „sex”, este evident că această sintagmă se aplică în sensul său uzual. Şi anume, în sensul legii, prin „sex”se subînţelege totalitatea caracteristicilor genetice şi fiziologice, care divizează persoanele (fiinţa umană) în cele două categorii – femei şi bărbaţi. De altfel, ar fi absurd ca legea să dea noţiunea de „sex”, cum ar fi la fel de absurd să dea noţiunea de „bărbat” şi „femeie”, deoarece toate aceste noţiuni fac parte din domeniul ştiinţelor reale.

Este cert, că noţiunea de „sex” din Legea privind actele de stare civilă are la bază abordarea biologică, care implică caracteristicile genetice şi fiziologice ale persoanei. În baza acestei abordări biologice, bărbaţii şi femeile se divizează pe seama sistemului XY de determinare a sexului, conform căruia bărbații au un cromozom X și un cromozom Y (bărbat – XY), în timp ce femeile au doi cromozomi X (femeie – XX).

În contrast, noţiunea de „gen” are o semnificaţie de natură psihosocială, care admite ca o persoană de un anumit gen biologic (spre exemplu un bărbat), din punct de vedere social, să fie considerată de alt gen (femeie), dacă are un comportament specific celui din urmă gen (femeie).

Din această perspectivă, Ministerul Sănătăţii are dreptate când opinează că intervenţia chirurgicală nu este necesară la schimbarea genului. Într-adevăr, de ce ar fi necesară intervenţia chirurgicală, dacă schimbarea genului poate rezulta nu ca urmare a schimbării sexului biologic, ci ca urmare a schimbării percepţiei sociale?! Altfel zis, dacă un bărbat se comportă ca femeie, atunci în percepţie socială, aceasta poate fi perceput ca femeie de cei care îl înconjoară. Este evident însă că în cazul dat nu are loc şi o schimbare a sexului biologic, iar persoana în cauză continuă a fi bărbat (cromozomii XY).

Şi aici, atenţie la nuanţe. Deşi opinia Ministerului Sănătăţii îşi are raţionamentul său, această nu trebuie să fie luată în consideraţie de instanţa de judecată, dat fiind că această opinie nu se referă la sex, ci la gen. Pe când legislaţia moldovenească operează cu conceptul de „sex”, şi nu de „gen”, şi în egală măsură, actele de stare civilă divizează persoanele pe criteriul de sex, şi nu de gen. Ceea ce înseamnă, că în actele de stare civilă trebuie indicat anume sexul biologic al persoanei, care este o stare obiectivă de fapt, şi nu genul persoanei, care este un considerent subiectiv.

Se pare că anumite persoane au manipulat pe aceste două concepte diferite pentru a induce în eroare instanţa de judecată. Dacă Ministerul Sănătăţii s-ar fi referit la schimbarea sexului, şi nu al genului, ar fi recunoscut că schimbarea sexului este imposibilă fără intervenţie chirurgicală, tratament hormonal şi alte măsuri cu caracter medical. Este regretabil, că Ministerul Sănătăţii, din eroare sau imprudenţă, rea-voinţă sau alte cauze a oferit o opinie, care a permis celor interesaţi să amăgească instanţa de judecată. Pe de altă parte, este regretabilă atitudinea superficială a Curţii de Apel Chişinău, care s-a lăsat manipulată şi amăgită, şi care a examinat cu superficialitatea această speţă. În fine, nu mai puţin regretabilă poate fi numită prestaţia Oficiului Stării Civile, care nu a reuşit să aducă argumentele de rigoare pentru a demonstra, că solicitarea persoanelor transsexuale de a cere schimbarea sexului în actele de stare civilă contravine legislaţiei.


Ce trebuie de făcut în continuare

Pentru claritate vom face o menţiune finală. În sensul legislaţiei moldoveneşti privind actele de stare, noţiunea de „sex” se referă la sexul biologic al persoanei. Ca urmare, din punct de vedere juridic, schimbarea sexului înseamnă un singur lucru: schimbarea biologică a cromozomilor unei persoane, care poate fi atinsă doar în urma intervenţiei chirurgicale şi a unui tratament hormonal. Ca urmare, schimbarea sexului unei persoane din bărbat în femeie va însemna că cromozomii persoanei în cauză vor fi schimbaţi de la XY la XX. Şi invers, schimbarea sexului unei persoane din femeie în bărbat în va însemna că cromozomii persoanei în cauză vor fi schimbaţi de la XX la XY.

Aceste considerente pot fi deduse atât din legislaţie, cât şi din cutuma juridică. Dar dacă cineva, din ignoranţă sau din interes nu recunoaşte acest fapt, atunci organele de resort urmează să reconfirme, prin emiterea unor opinii oficiale sau a unor acte de executare a Legii privind actele de stare civilă, că sintagma de „sex” din legislaţia aplicabilă, se referă la sexul biologic al persoanei. Respectiv, schimbarea sexului în actele de stare civilă poate interveni doar în urma schimbării sexului biologic al persoanei, şi nu în alte cazuri.

La rândul său, oficiile stării civile vor admite schimbarea sexului în actele de stare civilă doar în cazul în care solicitantul va prezenta actul care confirmă schimbarea sexului biologic al persoanei, dar nu expertize psihiatrice sau documente de altă natură.

Apropo, comunicatul de presă al LGBD afirmă următoarele: „Deşi hotărârea a fost emisă în favoarea celor doi reclamanţi, Oficiul Stării Civile, ca instituţie de stat, responsabilă de procedura de schimbare a actelor de identitate, de azi înainte, nu este în drept să refuze oricărei persoane transsexuale modificarea şi rectificarea actului de stare civilă.” Este o manipulare. În primul rând, am adus argumentele de rigoare, că decizia instanţei de judecată contravine legislaţiei. În al doilea rând, spre deosebire de statele cu legislaţie anglo-saxonă, unde se aplică precedentul judiciar, în Republica Moldova deciziile instanţelor de judecată se aplică doar pentru cazurile concrete pentru care au fost emise şi nu pot fi aplicate în alte cazuri. Ca urmare, această hotărâre nefericită a Curţii de Apel Chişinău nu poate fi aplicată de oficiile stării civile pentru alte cazuri.

Mai mult ca atât, având în vedere că hotărâre Curţii de Apel Chişinău contravine legislaţiei, Oficiul Stării Civile trebuie să înainteze în instanţa de judecată o cerere de revizuire (anulare) a acestei hotărâri.

Centrul Ortodox de Sociologie „Aletheia”
 
9 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
alek
alek
05/06/2012 10:00

Ministerul Sănătăţii din  Rusia a emis înca în 1999 un set de normative medicale, care se refera la transsexualism si schimbarea sexului. Conform acestor normative (care trebuie respectate obligatoriu de medici), schimbarea sexului nu va fi admisă cînd persoana care cere schimbarea sexului o face din intenţii homosexuale. Acelasi ordin stabileşte mai multe criterii şi condiţionări referitoare la transsexuali şi schimbarea sexului, care desigur ar trebui preluate şi de Ministerul Sanatatii din Moldova.

tatiana
tatiana
05/06/2012 16:55

Parinte, daca aceasta lege v-a functiona este mare riscul ca Biserica sa cunune asa perechi, din motiv ca documental v-a fi totul in ordine, dar fizic va fi necesar ca biserica sa aiba medic p/u examen preventiv inainte de casatorie sau …

Evident ca este necesar sa fie anulate asa, handicapalitati….

tatiana
tatiana
05/06/2012 17:07

Dupa exterior v-a fi imposibil sa apreciezi aparteneta de sex, am vazut de acestea in Italia, nici femeile nu erau asa de frumoase ca transexualii femei, aveau niste operatii plastice… perfecte, machiaj.. 

Dan
Dan
05/06/2012 20:32

Eu cred că în general schimbarea sexului nu trebuie admisă, pe nici un motiv. Aceasta este o urîciune și o badjocoră față de lucrarea lui Dumnezeu.

mde...
mde...
08/06/2012 15:58

Voi va ginditi cu capul cind scrieti o prostie ??? Va mai considerati fete bisericesti, pastori ai norodului… valeu doamne…

Macar cititi ce inseamna transsexualism … !!!

Ce sa faci in cazul cind un copil s-a nascut genetic bolnav cu ambele organe si femenine si masculine ??? ce sa faci in asha caz … ??? cum sa determini e baiat sau fata ??? in baza la ce … si daca parinti nu au de mic sa-i fac controlul necesar si operatiile necesare ce sa faci cind el va creshte, sau poate voi propuneti ca acesti copii sa fie ucisi din fasha ca sa nu mia apara pe lume … ????

Lume fara minte, tara "radio-babelor" !!!

marian
marian
23/07/2012 13:12

ziua buna…in primul rind sa ti schimbi sexul inseamna sa te joci de a dumnezeu…apoi daca nu ti l schimbi mi se pare anormal sa te treci in acte barbat cind tu esti femeie…consider aceste lucruri anomalii grave de la natura si mai ales creatie insa ce solutie sa gasim pentru astfel de oameni?…sa i exterminam/izolam-cu ce drept/pe ce baza- sau cum altfel sa i convingem ca trebuie sa ramina cum s au nascut si mai mult sa creada si sa marturiseasca credinta adevarata in dumnezeul cel intreit ca persoana creatorul universului…mai grav e ca in ziua de azi statele au tendinta sa dea minoritarilor mai multe drepturi decit noua celorlalti si e gresit cred eu…decaderea/desfrinarea morala care deja exista va creste si ne va costa scump tot adoptind astfel de legi anormale…doamne ajuta!