Highslide for Wordpress Plugin

Studii şi articole din cartea “Liturghia Ortodoxă. Istorie şi actualitate”, ediţia II-a

PP-coperta-liturghie

De-a lungul timpului am scris mai multe articole de liturgică, pe care, iniţial le-am publicat pe acest blog (teologie.net), după care au fost publicate în prima ediţie a cărţii „Liturghia ortodoxă. Istorie şi actualitate” (Sophia, 2008).

Între timp, la cele mai multe dintre ele am făcut anumite completări şi revizuiri, care s-au regăsit deja în ediţia a doua a aceleaşi cărţi (Sophia, 2013)De aceea, am hotărât să şterg vechile versiuni ale acelor articole şi să plasez pe internet doar ultimele versiuni, aşa cum au fost recent publicate, indicând şi paginile la care textele respective pot fi găsite în carte. De asemenea anexăm lista de abrevieri şi toată bibliografia folosită, pentru a vă putea mai uşor orienta în notele de subsol ale articolelor. 

În conformitate cu prevederile contractului încheiat între mine şi Editura Sophia, studiul despre Proscomidie a fost şters de pe blog şi, la fel ca şi celelalte capitole ale cărţii, va putea fi publicat doar după epuizarea tirajului celei de a doua ediţii. 

Iată textele propuse:

Cuprinsul cărţii

Abrevieri şi Bibliografie generală

Schema Liturghiei ortodoxe (bizantine)

Agapele – mesele frăţeşti care însoţeau euharistia în primele veacuri

Ectenia pentru catehumeni. Concedierea celor care se pregătesc de botez

Interpolarea troparului Ceasului al III-lea în textul epiclezei

Despre pomenirea conducătorilor politici la Liturghie

Cum trebuie citite rugăciunile de la Liturghie (în taină sau în glas)?

Când şi cum să ne împărtăşim. Studiul istorico-liturgic despre împărtăşirea sistematică

Anafura sau antidorul

Antimisul

Artosul pascal şi pâinea numită „paşti”

Ceaslovul şi Laudele bisericeşti (7 sau 9?)

Evhologhiul şi Liturghierul

Linguriţa liturgică (pentru împărtăşire)

Potirul euharistic

Rog pe toţi cei care au preluat versiunile vechi ale articolelor mele, să le şteargă şi să facă trimitere la noua versiune în format PDF. Vă mulţumesc!