Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

Iarăşi despre pregătirea pentru Botez

orthodox_baptising_guatemal

Sunt conştient de faptul că cele mai multe articole şi studii de-ale mele trezesc discuţii aprinse în rândul clericilor şi al credincioşilor, dar ceea ce scriu nu este de dragul senzaţiei sau al autoafirmării, ci cu scopul sincer de a înviora şi a face cât mai conştientă trăirea noastră în Biserică. Şi, dacă e să judecăm după roade, cred că mai este încă mult de lucru pe acest tărâm, dar ne bucurăm că tot mai mulţi preoţi şi credincioşi conştientizează nevoia unei mai bune pregătiri înainte de Botez şi importanţa unei vieţi bisericeşti mult mai intense după Botez.

Articolul „Când şi cum putem boteza copiii” i-a făcut pe mulţi să înţeleagă sensul şi importanţa pregătirii pentru Botez, dar au fost şi persoane care au înţeles tendenţios unele afirmaţii, învinuindu-mă de exagerări. Contra-argumente serioase nu s-au adus, căci nici nu există, ci, aşa cum ne-am obişnuit deja, continuăm să ne zbatem în prejudecăţi şi false teologii pe care tot noi le-am inventat sau le-am moştenit accidental de la eterodocşi, după care ne apucăm să le justificăm şi să le argumentăm. Mai mult decât atât, atunci când e vorba despre primirea Sfintelor Taine şi o viaţă conştientă în Biserică, ortodocşii refuză să facă trimitere la Sfinţii Părinţi sau, în cel mai bun caz, îi citează selectiv şi le interpretează ideile tendenţios, continuând să promoveze percepţiile magice privind efectul Tainelor Bisericii în viaţa omului. Într-adevăr, domeniul nu-i uşor, dacă ne gândim că Sfinţii Părinţi nu au elaborat o învăţătură sistematică despre Sfintele Taine, iar cei care au sistematizat-o în ultimele patru-cinci secole n-au făcut decât să copieze Catehisme romano-catolice, fără să ia în calcul înţelegerile şi practicile diferite dintre Răsărit şi Apus. 

De exemplu, în Apus creştinii îşi botezau copiii încă din secolul al II-lea sau poate chiar I, iar în secolul al VI-lea această practică devine generală şi tocmai din cauza problemelor care le crea pedobaptismul, Biserica din Apus a instituit şi practica Confirmării credinţei la o vârstă conştientă. În Răsărit însă, botezul copiilor abia începuse a se practica, ca excepţie(!) prin secolele III-IV şi s-a generalizat abia în secolul al IX-lea, când tensiunile dintre Răsărit şi Apus erau deja destul de mari şi acest lucru a împiedicat formularea unei poziţii comune şi echilibrate în ce priveşte pregătirea copiilor pentru Botez şi stabilirea unei vârste mai potrivite pentru săvârşirea acestuia. Chiar şi în secolele XI-XII bizantinii botezau copiii abia la 3 sau 7 ani şi numai în cazuri de boală sau moarte – după 8 sau 40 de zile. Acest lucru l-a făcut pe autorul schismei de la 1054, cardinalul Humbert, să introducă în textul anatemei sale şi acuza că grecii refuză să boteze copiii muribunzi înainte de 8 zile. Pur formal, acuza era una întemeiată, pentru că bizantinii într-adevăr nu botezau la întâmplare, chiar dacă pruncul era pe moarte, căci Biserica din Răsărit nu susţinea şi nu susţine nici astăzi ideea că un prunc nebotezat merge automat în iad, cum se afirma în Apus. Iată de ce Humbert nu înţelegea că refuzul de a boteza nu era legat de termenul de 8 sau 40 de zile, ci de faptul că nimeni nu poate fi botezat doar pentru că e pe moarte, ci doar dacă părinţii cer botezul cu credinţă, iar viaţa lor îţi dă speranţa că dacă acel copil va trăi, el va deveni un bun creştin şi nu un „fur de cele sfinte”.

Teologia apuseană deja dezvolta ideea că o Taină a Bisericii este valabilă indiferent de credinţa omului, cu condiţia ca „forma” (formula şi ritualul) să fie săvârşite corect. Astfel, romano-catolicii au ajuns să spună că în caz de nevoie, creştinul poate fi botezat chiar şi de un păgân, dacă acela rosteşte corect formula, iar un preot rămâne preot chiar dacă este caterisit sau anatemizat. Ortodocşii însă continuau să vadă Sfintele Taine nu ca nişte acte magice, ci ca nişte căi de transmitere a Harului necreat al lui Dumnezeu în fiinţa creată şi liberă a omului, care-L doreşte pe Dumnezeu şi trăieşte întru El prin credinţă şi viaţă curată. Nu în zadar rugăciunile Sfintelor Taine sunt sub formă de cerere, în care săvârşitorul şi primitorul Tainei cheamă Harul lui Dumnezeu, iar Acela vine şi se sălăşluieşte în om numai dacă găseşte „vasul curat pregătit”.

Mai nou însă, unii preoţi au ajuns să-şi închipuie că Tainele sunt nişte ocazii de a-I porunci lui Dumnezeu să lege şi să dezlege aşa cum îi trece preotului prin cap, să boteze şi un necredincios, să binecuvânteze chiar şi nunta care nu este nuntă, să hirotonească chiar pe un ateu etc. Şi ce-i mai grav, „şamanismul ortodox” bântuie nu doar în practica de zi cu zi a parohiilor noastre, ci începe să fie tot mai mult teoretizat şi dogmatizat. Preoţii aruncă „mărgăritarele lui Dumnezeu” oriunde sunt plătiţi să o facă, dar încearcă să demonstreze că ceea ce fac ei este „ortodox” şi „spre mântuirea omului”, uitând că „Dumnezeu nu se lasă batjocorit” (Galateni 6:7).

De exemplu, în secolul al XII-lea, printre musulmanii care trăiau alături de creştini era un obicei de a boteza băieţii înainte de circumciziunea islamică, ca aceasta să fie mai uşor suportată. În anumite situaţii, unii dintre ei doreau mai târziu să devină creştini şi apărea întrebarea dacă ei trebuiau rebotezaţi sau doar unşi cu Sfânt Mir. S-ar părea că noi deja avem răspunsul (dat de scolastica apuseană), dar iată ce răspunde patriarhul Luca Chrisoverghis la această întrebare:

„Fără îndoială aceştia trebuie botezaţi din nou, căci botezul pe care l-au primit nu a fost din bună intenţie, ci ca medicament [pentru trup] sau ca un fel de vrăjitorie” (cf. „Sintagma alfabetică a lui Matei Vlastares”, litera B, cap. 3).

Şi prin acest citat nu vreau să spun că noi ar trebui să rebotezăm pe toţi cei care au fost botezaţi numai ca să poată dormi bine sau să poată călători, ci că Ortodoxia nu acceptă abordările şamaniste asupra Sfintelor Taine. Dacă partea văzută a Botezului (întreita afundare completă, cu rostirea cuvintelor corespunzătoare) a fost săvârşită corect, ea nu mai trebuie repetată (cf. Evrei 6:4-6), dar Harul lui Dumnezeu va lucra în om abia atunci când acesta va da primele semne de conlucrare cu harul. (Deci partea văzută a Tainei se repetă numai dacă aceasta a fost făcută în batjocură sau de un cleric caterisit/anatemizat.)

Iată un alt exemplu, din secolul al IV-lea, în care Sf. Atanasie cel Mare arată că botezul săvârşit corect este valabil, dar nu-i este de nici un folos primitorului necredincios. Marele ierarh povesteşte că o dată în Alexandria, când bântuia o maladie şi mulţi se botezau de frica morţii, un Înger din cer i s-a arătat unui mucenic Petru, spunându-i:

„Cât timp veţi mai trimite aici saci pecetluiţi, dar absolut goi, fără nici un conţinut?” (cf. Limonariu, cap. 198).

Cei care s-au obişnuit cu o teologie deformată privind Sfintele Taine ar putea să se întrebe: Şi atunci ce este Botezul? Cum lucrează el în viaţa omului şi în ce caz Botezul nu este eficient? La aceste întrebări vom răspunde atât prin trimiteri biblice şi patristice, cât şi prin diferite exemple şi comparaţii.

În primul rând, trebuie să spunem că în viziunea Părinţilor răsăriteni efectele Botezului nu se limitau la ştergerea păcatelor (inclusiv a celui originar), aşa cum s-a întâmplat în Apus, unde şi forma Botezului – turnarea sau stropirea – reflectau preocuparea pentru curăţirea de păcate şi nimic mai mult. În Răsărit, unde Botezul se săvârşeşte doar prin întreită afundare, acesta înseamnă asemănare şi participare la moartea şi învierea lui Hristos (Romani 6:3-4,11), altoire duhovnicească (Romani 6:5), moarte faţă de păcat şi pregustare a vieţii veşnice (Romani 6:6-10), ungere de la Duhul Sfânt (I Ioan 2:20), naştere de sus / din apă şi din Duh / din nou (Ioan 3:3-5; I Petru 3:20) naştere din Dumnezeu şi sămânţă a harului (I Ioan 3:9), dar de înfiere (Galateni 4:5-6) şi înfrăţire cu Hristos (Evrei 2:11-12). În rugăciunile de la Botez preotul, candidatul şi întreaga Biserică se roagă ca toate acestea să se dăruiască celui ce se botează, dar realizarea lor în viaţa duhovnicească a fiecăruia depinde de credinţa omului şi dorinţa lui de conlucrare cu Dumnezeu.

Dacă analizăm atent expresiile de mai sus, ne dăm seama că Biserica nu poate să arunce sămânţa într-un pământ nepregătit, nu poate altoi un pom care nu are condiţii să crească sănătos pentru a aduce rod, nu poate da naştere unui embrion încă nedezvoltat (căci acesta este avort) şi nu poate înfrăţi cu Hristos pe cel care nu ştie nimic despre El şi nici nu are de la cine învăţa, căci în mediul în care el va trăi Hristos este înjurat şi batjocorit, dar nicidecum cinstit şi iubit.

Cu siguranţă, unii se vor întreba: dar ce vină are copilul? Dar dacă copiii nu au nici o vină, atunci de ce nu mergem prin Africa sau Asia să botezăm miliarde de copii la rând, „en gros”, că poate harul va lucra cumva şi în viaţa lor (că acei copii nu sunt cu nimic mai răi decât ai noştri şi nici ai noştri nu ştiu Evanghelia mai bine decât ai lor)? Sau poate nu ne ducem acolo doar pentru că aceia nu plătesc? Nu, ci în primul rând pentru că acolo Botezul nici nu este cerut, deşi simpla cerere a Botezului încă nu înseamnă că preotul poate boteza imediat şi necondiţionat.

Dacă un tânăr (deja conştient!) vine la mănăstire şi cere stareţului să fie călugărit, stareţul nu-l va călugări imediat, ci mai întâi îi va explica ce înseamnă viaţa monahală, ce responsabilităţi îşi ia, care-s ispitele, apoi îl va pune la încercare câţiva ani şi numai după aceea îl va călugări. Şi numai dacă fratele este în gura morţii, acesta poate fi călugărit mai în grabă, ca excepţie de la regula pe care monahii o ţin de veacuri. Fără acest noviciat călugăria ar fi călcată în picioare şi doar o mică parte din cei care ar primi-o ar rămâne în mănăstire (după cum o mică parte din cei botezaţi trăiesc creştineşte). Şi, bineînţeles, tunderea în monahism nu-i cu nimic mai importantă decât Botezul. Cu toate acestea, cei mai mulţi au ajuns să perceapă Botezul ca pe o bandă rulantă de cutii, peste care preotul doar aplică eticheta „Botezat”. Dar oare ajută la ceva un astfel de botez? Din cele de mai sus am văzut că nu, dar am dori să confirmăm acest lucru şi cu alte citate patristice.

În „Marele cuvânt catehetic” (cap. 40) Sf. Grigore de Nyssa scrie:

„Va trebui luat în seamă şi ceea ce urmează dincolo de viaţa pământească şi acest lucru mulţi din cei ce se apropie de harul Botezului îl scapă din vedere şi se înşeală, astfel, crezând că deja s-ar fi născut din nou, câtă vreme aceasta e numai o părere a lor. Doar e limpede că schimbarea vieţii noastre dobândită prin Botez nu-i propriu-zis o schimbare, dacă noi rămânem tot în starea în care am fost. Despre cel ce rămâne acelaşi, nu ştiu cum s-ar putea crede că a devenit alt om, câtă vreme în el nu s-a schimbat nici una din trăsăturile lui caracteristice. E doar limpede pentru fiecare că mântuitoarea naştere din nou se face în scopul înnoirii şi schimbării firii noastre… Dacă, însă, Botezul este dat numai pentru spălarea trupului, iar sufletul nu se curăţeşte de întinăciunea patimilor, ci duce şi după primirea tainei o viaţă la fel cu cea dinaintea ei, atunci, oricât de îndrăzneţ ar părea, eu o spun fără înconjur: în acest caz apa e numai apă, pentru că nu se vede nicăieri în cel nou-născut nici o urmă de dar al Duhului; ba încă batjocorim şi chipul lui Dumnezeu…"

Pentru a înţelege mai bine ideea acestui părinte capadocian, trebuie să amintim că şi Apostolul Pavel (Romani 6:10), şi Ioan Teologul (I Ioan 3:8-10) şi toţi creştinii din primele secole nu concepeau ca cineva botezat să mai săvârşească careva păcate mari. Aceasta şi pentru că botezul nu se poate repeta (cf. Evrei 6:4-6), iar iertarea păcatelor prin „puterea de a lega şi de dezlega” (cf. Ioan 20:22-23) era practicată de Biserică destul de rar, cel mult o dată sau de două ori în viaţă, şi numai după o pocăinţă publică îndelungată. Abia începând cu secolul al VI-lea s-a generalizat practica Spovedaniei de astăzi, care se poate face oricând şi inclusiv pentru „păcate mici” – lucru care a marcat cumva şi înţelesurile vieţii de după Botez.

Iar acum să revenim la citatele patristice despre botezul conştient şi asumat.  În „Procateheza” sa Sf. Chiril al Ierusalimului spune:

„Dacă stărui în intenţia ta rea, eu, care îţi vorbesc, n-am nici o vină; tu însă nu aştepta să primeşti harul. Apa te va primi, dar Duhul nu te va primi. Dacă cineva se ştie pe sine cu rană, să-şi ia plasture! Dacă a căzut cineva, să se scoale! Nici unul dintre voi să nu fie Simon (Magul)! Să nu fie nici făţărnicie, nici iscodire a celor ce se fac!”

Acelaşi Chiril al Ierusalimului spune în Cateheza 17,36:

„Cercetează-ţi sufletul, şi nu arunca mărgăritarele înaintea porcilor. Dacă eşti făţarnic, deşi acum oamenii te botează, Duhul nu te botează! Dar dacă te apropii cu credinţă, oamenii slujesc ritualul văzut, iar Duhul îţi dă ceea ce nu se vede”.

Să vedem şi câteva citate de la Sfântul Ioan Gură de Aur. În Omilia I la Faptele Sfinţilor Apostoli marele ierarh spune:

„Dacă un om destinat să facă parte dintr-o stăpânire vremelnică, se pregăteşte toată viaţa pentru aceasta şi pentru ca să obţină vreo slujbă înaltă îşi cheltuieşte toţi banii şi tot timpul, preocupându-se de acest lucru, de care se îngrijeşte peste măsură, ce pedeapsă merităm noi, care ne îndreptăm spre Împărăţia Cerului cu atâta nepăsare şi nu arătăm niciun pic de râvnă şi de îngrijire, nici înainte de a primi Botezul, și nici după ce l-am primit? Ba chiar acesta este însuşi motivul pentru care ne arătăm neglijenţi după ce am primit Botezul: acela că nu am vegheat asupra noastră nici înainte de a-l primi.

De aceea, mulţi, după ce s-au botezat, s-au întors imediat înapoi la vărsătura lor şi au devenit şi mai răi decât înainte, atrăgând asupra lor pedepse şi mai groaznice, întrucât fiind izbăviţi de păcatele lor, în acelaşi timp L-au mâniat încă şi mai tare pe Judecătorul, şi fiind vindecaţi de o boală atât de grea a păcatelor lor, tot nu au învăţat să vegheze asupra lor înşişi. Ci li s-au întâmplat tocmai acelea cu care Hristos l-a ameninţat pe slăbănog, zicând: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău” (Ioan 5:14). Și pe care le-a prorocit despre iudei, spunând că „se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi” (Matei 12:45).

Căci „de n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor” (Ioan 15:22), zice El, arătând că prin nerecunoştinţa lor, vor aduce asupra lor înşişi cele mai mari rele.

Vinovăţia pentru păcatele săvârşite după primirea acestor binefaceri, este îndoită şi împătrită, întrucât după cinstea pe care ne-a făcut-o, ne arătăm nerecunoscători şi plini de răutate. Deci baia Botezului nu ne înles­neşte o pedeapsă mai uşoară.

Însă cugetaţi astfel: un om are păcate grozave, săvârşind ucidere sau desfrânare sau altă crimă, dar toate acestea i-au fost iertate lui prin Botez. Căci nu există păcat sau hulă care să nu se şteargă şi să lase locul harului, pentru că harul este dumnezeiesc.

Sau iarăşi: un om a săvârşit desfrânare şi ucidere, dar desfrânarea lui este lăsată de-o parte, uciderea este uitată şi el nu mai este împovărat de aceste învinuiri, „căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi” (Romani 11:29).

Dar pentru cele pe care le săvârşeşte, din nou, după Botez, pedeapsa lui este la fel de mare ca şi cum amândouă păcatele dinainte i s-ar socoti la loc spre osândă, şi încă mult mai rău decât atât.

Pentru că vinovăţia nu este aceeaşi după Botez, ca şi înainte de Botez, ci se socoteşte îndoit sau întreit.”

Iată deci cât de mare este responsabilitatea creştinului botezat, care trebuie să fie bine pregătit şi conştient pentru darul care-l primeşte, căci altfel se osândeşte pentru hulă şi iresponsabilitate. În cazul Botezului copiilor, responsabilitatea pentru viaţa creştină a celui ce se botează o poartă părinţii şi naşii, iar dacă Biserica constată că aceştia au o abordare neserioasă, Botezul trebuie amânat până când cei ce aduc copilul vor fi conştienţi şi se vor arăta capabili (nu doar dispuşi) de a educa creştineşte copilul sau se va amâna până când copilul va creşte şi va cere singur botezul. Iată ce spune Sf. Ioan Gură de Aur într-o omilie către candidaţii la Botez, din textul căreia deducem că aceasta era ascultată şi de naşi:

„Ştiu oare naşii de ce răsplată se învrednicesc dacă arată multă preocupare faţă de voi, dar şi ce osândă îşi agonisesc dacă vor fi delăsători? Ia gândeşte-mi-te, iubite, oare garanţii unora în treburi băneşti nu au mai mult chin decât datornicul care împrumută bani şi pentru care ei se pun drept garanţi? Căci dacă cel ce este împrumutat se arată binevoitor, uşurează povara garantului său; dar dacă este răuvoitor, îi provoacă aceluia o belea şi mai mare. De aceea îndeamnă şi zice acel înţelept: „dacă te-ai pus garant, fii cu grijă că va trebui să plăteşti” (Sirah 8:13). Dacă garanţii unora pentru sume de bani se pun pe ei înşişi în situaţia de a achita toţi banii, cu mult mai mult garanţii în cele duhovniceşti, deoarece garantează că-i învaţă pe alţii virtutea, datori sunt să arate multă trezvie, îndemnând şi sfătuind, îndreptând şi având dragoste părintească.

Şi să nu socotească a fi neimportant ceea ce se petrece aici, ci să ştie foarte clar că, dacă prin propria lor atenţionare îi vor conduce pe drumul virtuţii pe cei încredinţaţi lor, se vor împărtăşi de un nume bun, iar dacă se moleşesc, multă osândă vor avea. Tocmai de aceea obişnuim să-i numim pe unii ca aceştia părinţi duhovniceşti, ca ei să afle din însăşi realitatea faptelor de câtă dragoste părintească trebuie să dea dovadă în învăţătura duhovnicească ce o dau fiilor duhovniceşti. Căci dacă este bine să îndrumăm spre râvnirea virtuţii pe cei care nu ne-au fost încredinţaţi, cu atât mai mult datori suntem să ne împlinim sarcina faţă de cel pe care l-am primit ca fiu duhovnicesc. Învăţaţi şi voi, naşilor că, dacă veţi fi delăsători, nu mică va fi primejdia!

Acelaşi Ioan Gură de Aur, mustrând pe cei care încercau să amâne botezul până aproape de moarte, întreabă:

cel care nu mai poate rosti acele cuvinte prin care el trebuie să realizeze fericitul legământ cu Stăpânul nostru al tuturor, ci zace ca un lemn sau ca o piatră fără de viaţă, nu se deosebeşte cu nimic de un mort; şi atunci care-i folosul primirii Botezului în asemenea stare de nesimţire?(trad. din rusă: „Tvorenia”, vol. III, p. 261).

Vedem deci accentul deosebit pe care-l puneau Sfinţii Părinţi pe primirea conştientă a Botezului şi diferenţa de percepţie a Bisericii de atunci faţă de „şamanismul ortodox” practicat în prezent.

Nu puţini preoţi botează pe toţi cei care se adresează şi fac aceasta, chipurile, din cea mai bună intenţie, mai ales dacă nu pretind vreo taxă pentru Botez. Dar aceasta nu-i suficient dacă înainte de B0tez nu se face o catehizare corespunzătoare, iar cei care vin sau aduc pe cineva la botez nu-s puşi la încercare (aşa cum am vorbit mai sus despre încercarea înainte de tunderea în călugărie). La noi însă, se practică pe larg programările Botezurilor prin telefon, iar în cel mai bun caz, preotul vede părinţii şi naşii o singură dată înainte de Botezul copilului, iar aceştia învaţă Crezul ca pe o poezie, fără să înţeleagă nimic din el şi din creştinism în general! Chiar la masa de după Botez naşii, care în numele pruncului „s-au lepădat” şi „l-au scuipat” pe Satana, îl sărută iarăşi prin beţie şi înjurături, iar la prima boală a copilului, mama sau bunica îl duce să fie descântat. Şi-atunci se pune întrebarea: pe cine botezăm? Pe posesorii de prosoape şi cruciuliţe sau nişte fiinţe raţionale care îşi încep viaţa în Biserică şi urmează să o trăiască în Biserică până la moarte? Cum poţi boteza pe copilul a căror părinţi nu participă regulat la slujbele Bisericii şi nu se împărtăşesc niciodată sau doar odată pe an? Ce va auzi acel copil despre Hristos şi Evanghelie de la părinţii săi? Că e bine să nu-şi schimbe credinţa, pentru că aşa au moştenit-o de la strămoşi? Păi, aceşti părinţi exact aşa ar spune şi dacă ar fi musulmani sau budişti, pentru că ei n-au nici cea mai mică convingere că Ortodoxia este credinţa cea adevărată şi mântuitoare, şi nu doar o moştenire populară…

Mai sunt unii care spun că copiii trebuie botezaţi chiar şi dacă au părinţi necredincioşi pentru că numai aşa în ei va lucra harul lui Dumnezeu care-i poate aduce la credinţă, iar fără harul Botezului aceştia n-ar avea nici o şansă să vină la Hristos. Aceasta-i însă o aberaţie contrară teologiei şi experienţei noastre ecleziale. Saul din Tars, împăratul Constantin cel Mare, Fericitul Augustin şi toţi păgânii care s-au convertit de-a lungul istoriei cum au crezut în Hristos fără să aibă harul Botezului? Păi, nu te botezi ca să crezi, ci te botezi numai dacă crezi! Nu aşa spune Evanghelia? La ce i-a folosit Botezul lui Lenin, Stalin, Ceauşescu şi toţi torţionarii din închisorile comuniste? La ce foloseşte Botezul sutelor de milioane de ortodocşi care fac ca anume ţările majoritar ortodoxe să fie în topul statelor cu cel mai mare procent de fumători şi alcoolici, cu cea mai mare rată de avorturi şi copii abandonaţi? Şi atenţie, toate astea se întâmplă exact acolo unde noi spunem că îi botezăm pe copii în credinţa cea adevărată şi în ei lucrează harul!

Mai degrabă putem spune că harul dumnezeiesc a lucrat în inima împăratului Constantin atunci când acesta construia sute de biserici sau când a organizat şi a condus Sinodul I Ecumenic, deşi nu era încă botezat, ci doar catehumen. Harul lui Dumnezeu a lucrat şi în inima altor doi catehumeni celebri: Ambrozie din Milan şi Nectarie din Constantinopol, care au fost aleşi episcopi nefiind încă botezaţi, dar deja ducând un mod desăvârşit de viaţă. Şi iată că Biserica nu-i respingea, ci chiar îi preţuia pe cei care doreau să se pregătească mai bine de Botez. Noi însă, vorbim despre catehumenat ca despre o pagină moartă a istoriei şi am ajuns să-l considerăm inutil şi demodat. De aceea, să nu ne mirăm că tineretul nostru botezat şi împărtăşit o dată sau de două ori pe an tot mai des se droghează, preferă „relaţii sexuale netradiţionale” sau Îl huleşte pe Dumnezeu şi se declară ateu. De vină este chiar Biserica care primeşte păgânismul ca pe un „cal troian” în sânul Ei şi nu impune respect faţă de Botez, aşa încât acesta să fie dorit şi asumat, dar nu săvârşit ca un obicei.

Cu siguranţă vor fi şi în continuare persoane care vor spune că această abordare a Botezului este una protestantă pentru că mizează pe o înţelegere raţională a credinţei în Dumnezeu şi sugerează amânarea Botezului la maturitate. Acuzaţiile însă sunt neîntemeiate şi nu le accept, pentru că nu asta am dorit să spun.

În primul rând, sunt convins că renunţarea la practica bimilenară a botezului copiilor n-ar fi o soluţie care să rezolve automat toate problemele, ci pe unele chiar le-am complica. Nu-i nevoie de schimbarea în sine a practicii Bisericii, ci de schimbarea atitudinii clericilor şi credincioşilor, care prin indiferenţa lor slăbesc Biserica. Există foarte multe situaţii concrete când Botezul trebuie amânat, iar Biserica nu trebuie să se teamă să facă acest lucru dacă are în faţă oameni încă nepregătiţi. Dar dacă părinţii vor să-şi boteze copilul şi întrunesc condiţiile cerute de Biserică, copilul lor trebuie botezat şi ajutat să crească şi să trăiască plenar în Biserică.

În al doilea rând, am convingerea că un copil de 3-4 ani, atunci când se roagă (în felul lui şi în limba lui), el manifestă o credinţă pe deplin compatibilă cu Evanghelia şi Botezul. Păcat însă că acel copil nu rămâne în Biserică şi nu se împărtăşeşte sistematic şi la 8 ani, şi la 16, şi la 25 şi mai departe pe parcursul întregii vieţi, pentru că nu-şi conştientizează apartenenţa personală la Biserică, ci percepe Biserica doar ca pe o „agenţie de servicii religioase” la care te adresezi atunci când ai nevoie. Aici e problema, şi pentru a o rezolva, Biserica trebuie să-şi pregătească foarte bine credincioşii, după cum şi o instituţie iese din criză numai dacă ridică nivelul de pregătire al angajaţilor, atât la nivel de conducători, cât şi de simpli muncitori.

Trebuie să recu­noaştem că la acest capitol noi procedăm mai rău decât în comunism, căci chiar şi comunismul vorbea nu doar de cantitate, ci şi de calitate, pe când la noi totul e văzut doar prin prisma unor cifre de care ne îmbătăm. E ca şi cum ne-am lăuda că la noi este angajată 90% din populaţia ţării, fără şomeri, dar în realitate vedem că muncesc doar 5-10%, iar ceilalţi vor doar salarii. Cam asta avem noi în Biserică, dar să nu uităm că Dumnezeu „plătește salarii” doar celor care muncesc cu adevărat…

31 Comments

 1. prcristian

  Cuvioase parinte Petru, m-as bucura sa faceti publica si o bibliografie necesara pregatirii corecte si temeinice a celor ce urmeaza a fi botezati (daca sunt maturi, sau a nasilor in cazul copiilor), precum si in cazul celor ce doresc sa primeasca Taina Sfintei Cununii. Tin minte ca spuneati undeva ca se gasesc astfel de cateheze in limba rusa. Dar in limba romana?

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   1. Consider că un rol chiar mai mare decât naşii îl au părinţii copilului, de aceea eu insist mai multe pe catehizarea lor.
   2. La moment nu cunosc cateheze înainte de botez sau cununie care să-mi fi plăcut şi să vi le pot recomanda. Dar nici nu prea am căutat, căci eu le rostesc în formă liberă şi nu mă conduc de careva modele. Cu timpul însă cred că voi scrie câteva şi m-aş bucura să o facă şi alţii, ca să fie o varietate mai mare.

 2. Florin Baciu

  Parinte, bun articol ati scris, dar asteptam mai multe argumente impotriva botezului copiilor, dar se pare ca v-ati temut sa spuneti lucrurile pana la capat.

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   @ Lui Florin Baciu şi altora

   1. Eu nu am fost şi nu pot fi împotriva botezului copiilor. Şi aici nu-i vorba de o supunere oarbă faţă de Biserică, ci chiar o convingere pe care eu încerc să o văd mai nuanţat decât cei ce practică “botezurile en gros”. Canonul 110 al Sinodului din Cartagina (anul 419) anatemizează pe cei care nu recunosc botezul copiilor sau spun că nu este necesar. Problema e că botezul copiilor nu trebuie privit ca un obicei, care trebuie făcut cât mai repede, ci pentru a primi Botezul este nevoie de pregătire, indiferent de vârstă. Eu cunosc şi oameni care s-au botezat la maturitate, dar pentru că nu au fost pregătiţi, viaţa lor tot nu s-a schimbat cu nimic.

   2. Dacă e să vorbim de careva Părinţi ai Bisericii care se arată sceptici faţă de eficienţa botezului copiilor (nu şi de validitatea lui), pe lângă Tertulian (sec. 3) trebui să-i mai menţionăm pe Simeon Noul-Teolog (sec. 11) şi Ignatie Briancianinov (sec. 19). Din ultimii doi voi reda două citate în rusă cu traducere în română.

   Sf. Simeon Noul Teolog spune:
   “Крещеные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в Крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать”

   Traducere: “Cei botezaţi în pruncie nu simt sfinţirea primită la Botez, pentru că această simiţire a sfinţeniei este o lucrare raţională, iar pruncii încă nu sunt desăvârşiţi cu mintea ca să fie conştienţi de harul primit”

   Sf. Ignatie Briancianinov spune:
   ”Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от Крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся впоследствии в полном неведении о том, что мы приняли?”
   “ На современных пастырях лежит священная, непременная обязанность доставлять точное и подробное понятие о святом крещении тем, которые приняли таинство в младенчестве”

   Traducere: “Care poate fi folosul Botezului, când noi îl primim la o vârstă când nu înţelegem nimic din sensul acestuia? Care poate fi folosul Botezului, dacă noi îl primim îl pruncie, apoi rămânem într-o necunoştinţă totală despre ceea ce am primit?”
   “Asupra păstorilor de astăzi stă datoria sfântă şi obligatorie de a duce înţelesul exact şi amănunţit despre Sfântul Botez celor care au primit Taina în pruncie”

   Sunt dispus să continuăm discuţia, dar vă rog să nu faceţi deducţii greşite, ci mai degrabă întrebaţi dacă ceva nu vă este clar. O discuţie interesantă la acest subiect are loc şi pe forum.

 3. Adrian

  Foarte frumos si bine argumentat ați scris! Știu ca mulți nu vor sa accepte adevarul, dar eu apreciez curajul Dvs! Mi-a plăcut mult cum ați scris! Am aflat multe lucruri importante despre botez! Va multumesc

 4. Ion Cretu

  Un material extraordinar, ca si celelalte. Daca da Domnul si voi mai avea un copil, ii voi amana botezul dupa 7 ani. Din cate vad, argumentele sunt destule si pertinente…

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   Asta hotărăsc părinţii. Faptul că pruncul va ţine minte botezul şi va păşi singur spre baptisteriu este un lucru important, dar insuficient fără o catehizare pe măsură lui. Oricum, un copil bine educat, la 7 ani poate deja citi singur Crezul (căci la vârsta lui nu-i neapărat să-l ştie pederost).
   Dar nu-i păcat nici a boteza copilul mult mai devreme, la 3-4 ani, ca să se poată împărtăşi cu Sfintele Taine. În trecut, chiar până în sec. 11, nu se folosea linguriţa la împărtăşire, pentru că şi copiii se botezau târziu şi se puteau împărtăşi ca maturii, dar acum Biserica foloseşte linguriţa în primul rând in acest motiv, pentru a putea împărtăşi pruncii…

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   În primul rând acela de a da mărturie că acel catehumen deja a însuşit învăţătura creştină, trăieşte conform ei şi e pregătit pentru botez. Iar în al doilea rând, că el ca naş îi va fi sprijin pe mai departe în creşterea duhovnicească a neofitului.

 5. Florin Baciu

  Parinte, va multumesc pentru raspuns.
  Va rugam, daca puteti, sa faceti o lista cu temele pe care le abordati in catehezele de dinainte de botez si chiar sa publicati acele cateheze spre folosul preotilor si al credinciosilor. La fel si cu cele inainte de Cununie.
  Domnul sa va intareasca. Noi va sustinem!

 6. Dan

  Parinte nu stiu cum vor evolua lucrurile in viitor, dar daca oamenii vor intelege importanta pregatirii pentru Botez atunci aceste cuvinte de la liturghie “cei chemati capetele sa le plecati” vor capata sensul pe care la-u avut in trecut si asta bucura.

 7. preot ioan

  Este foarte important ca schemele de cateheze pe care sperăm să le publicați, să includă și explicarea celor mai importante momente ale slujbelor Botezului și Cununiei, atât dogmatic cât și simbolistic. Vă mulțumim și vă susținem!

 8. ionut

  Multumesc Parinte!
  M-am vazut pe mine vorbind la tribuna:). Or, altfel nici NU SE POATE! Sa dam totul pe “voia Domnului” e ca si cum m-as arunca sub tren si as da vina tot pe tren!
  Foarte clar, eu as spune chiar si … “cu arta” s-a descris “situatiunea” de la noi, din …pravoslavie :(.
  Precum leacul pt boala e amar, asa si indreptarea se incepe de la POCAINTA! Si daca bolnavul nu recunoaste sau nu se vede ca-i bolnav, geaba mai bea pastile… si inca scumpe!
  Va felicit pt curaj dar si consecventa in temele abordate!
  Sa dea Domnul, ca (si) prin dvs sa se trezeasca neamul (or asta o si canta in imn, nu?) cu tot cu cler si popor, dar in TOATE si la TOT LUCRUL BUN (si adevarat), care se da …. de la Tine Parintele Luminilor (cam asa la iesire se citeste, parca). Sper ca cei tineri, mai ales cei tineri, sa prinda mesajul si sa-i fie credincios “pina la moarte”.
  Oricum, voi tipari aceasta lectie ca s-o duc si sa o “sheteasca” si acolo unde nu-i 666 si cep-urili:)(windows-ul si internetul la ei, OBLIGATORIU, e de la “barabasca” 🙂 ).
  Sper sa-i mai poftesc la “podvigu/nevointa shetitului din pravila” si sa-i mai fac “masaj”(catehetic) pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova….:)!
  Asa sa ne ajute Dumnezeu!
  As spune mai mult, dar…. “nu-l lauda pe om pina la moarte” si …” vorbim intelepciune numai celor INITIATI”.
  Doamne ajuta dvs Parinte acolo, printre straini! Va asteptam inapoi:(

 9. gheorghe

  Este L A U D A B I L curajul d-stra parinte. Cred ca era bine de imprimat aceste cuvinte in inimele noastre si ale celor preoti si parinti [ai pruncilor] care savirsesc si cer inconstient acestea. E bine sa recunoastem ca am gresit ,pentru ca n-am stiut ,dar acum stim si nu mai avem scuze ca sa batjocorim singura cale spre vecinicie .Este un inceput bun,saminta este aruncata ,haideti sa o udam ca sa avem roade in Domnul.Sa ne ajute BUNUL DUMNEZEU.

 10. Gabriela Veres

  Slava Domnului ca nu multi sunt cei care citesc acest articol si sunt “luminati” de parerile dvs. Se vede de la o posta ca nu integeti mare lucru despre cei mici, ci ii priviti prin prisma lecturilor savante sau duhovnicesti. Cum sa nu botezi un copilas decat atunci cand “intelege”? Asadar nici sa nu-l impartasesti pentru ca de asemenea, nu intelege? De ce incurajati o asemenea practica ? Cum ramane cu “Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriti ca a unora ca acestora este Imparatia Cerurilor” ?
  Ce diferenta imensa intre acrivia dvs teologica si dragostea dumnezeiasca a unui om sfant precum cuviosul Paisie Aghioritul!

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   Să admitem că aveţi dreptate. Dar citiţi Evanghelia şi veţi vedea că Hristos nu spune “Lăsaţi copii să vină la mine” unora botezaţi, ci unora nebotezaţi. El avea nişte copii concreţi în faţă spre care arăta cu mâna, dar ei nu erau botezaţi. Şi de ce nu înţelegeţi că un om nebotezat nu este chiar rupt de Biserică şi necreştin? Botezul trebuie să fie şi o confirmare a unei vieţi deja în Biserică… Am şi dat exemplul unor catehumeni celebri care deşi nu erau botezaţi, au fost chiar aleşi ca episcopi.

   Şi vă înşelaţi că nu mulţi citesc. Statistica blogului vorbeşte de zeci de mii.

 11. porfirie

  Parinte, pun problema urmatoare ca unul ce v-am inteles de prima dată de când ați vorbit de acest subiect, intuiam dinainte să scrieți pe această temă că ceva e în neregulă, și nu ca teolog ci ca cititor al unor carți de teologie.. Să zicem că printr-o minune Biserica universală(!!!) ar accepta și ar reveni cumva, în timp măcar la practica asta dar vă imaginați câte sminteli și probleme s-ar naște? În presa: Biserica ortodoxă a schimbat practica botezului; în carțile baptiste : Am avut dreptate, pedobaptismul nu e in regula etc.
  Imi dau seama ca nu sunt lucruri de care ar trebui să ne impiedicam si totusi o facem noi acum care intelegem dar nu putem face mare lucru si in viitor la fel ne-am impiedica.Cum sa abordam moderat problema cu minim de risc (sminteală)?
  Scrieti o carte pe aceasta tema!!!?

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   Eu NU propun anularea pedobaptismului şi nici nu cred că neoprotestanţii au dreptate în această privinţă!
   Eu doar am spus că:
   1. Conform Evangheliei şi Tradiţiei (autentice a) Bisericii, Botezul poate fi făcut doar în baza credinţei;
   2. În cazul copilului, credinţa trebuie să fie nu doar mărturisită formal, ci şi trăită de către părinţi şi naşi. Aceasta este minima garanţie că pruncul botezat va fi educat creştineşte şi legat de Biserică, pentru că altfel Botezul este batjocorit;
   3. În cazul în care nici părinţii nu au nici o legătură cu Biserica şi doar vor să respecte un obicei de a boteza copiii sau poate vor să-l boteze din careva superstiţii sau închipuiri magice despre Botez, acesta trebuie refuzat şi aşteptat când fie părinţii, fie deja copilul însuşi, îşi va manifesta dorinţa sinceră şi asumată de a se boteza şi de a trăi creştineşte. (Nu putem da diplome celor care nici nu umblă la şcoală!)

   Eu asta am spus. Şi numai cei deja sminţiţi înţeleg altceva.
   Deci nimeni nu-şi propune o careva reformă radicală. Eu vin cu mesaje de sensibilizare pentru a scăpa de abordări şamaniste ale Sf. Taine şi a-i face atât pe preoţi, cât şi pe credincioşi să preţuiască marele dar al Sfintelor Taine. Pregătim oamenii înainte de Împărtăşire şi mai ales înainte de Hirotonie, dar de ce nu o facem înainte de Botez şi Cununie? Dacă-i aşa, haideţi să hirotonim orice doritor, indeferent dacă are sau nu şcoală sau impedimente… Unde se va ajunge?

 12. Gabriela Veres

  Si cum vedeti practic aplicabilitatea celor sustinute de dvs in zilele noastre?
  Sa zicem ca sunt mama a 5 copii, dintre care 3 au sub 7 ani, sa presupunem nebotezati. Sa zicem ca sotul meu este plecat si trebuie sa ma descurc singura cu cei 5 pe care ii aduc la Sfanta Liturghie in fiecare duminica. Asadar pot ramane cu cei mici in biserica pana la finalul Liturghiei celor chemati, dupa care ii scot afara pentru ca ei nu sunt decat catehumeni. Eu am postit, m-am spovedit si am dezlegare sa ma impartasesc, la fel si cei doi fii mai mari. Cu ce “inima” ma impartasesc eu din Cina Domnului, eu, pacatoasa, care stiu ca nimic in lumea aceasta nu poate fi mai bun si mai de dorit pentru un om decat impartasirea cu sfintele si dumnezeiestile Taine, stiindu-i pe cei mici, cu sufletele inca neprihanite in afara bisericii? Nu cred ca o mama poate sa faca asta.
  Iertati.

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   Mă iertaţi, dar aveţi o abordare tipic femeiască, adică, în primul rând exagerată şi exclusivistă.
   Nişte părinţi care se împărtăşesc în fiecare duminică (sau măcar o dată pe lună) şi iau copiii după ei, NU AU MOTIV DE A AMÂNA BOTEZUL COPIILOR DECÂT 2-3 LUNI, PÂNĂ REUŞESC SĂ FACĂ O MINIMĂ CATEHIZARE, CARE POATE ÎNCEPE LA 40 DE ZILE DUPĂ NAŞTERE (mai ales că după primul copil, dacă părinţii sunt credincioşi, e nevoie doar de o reîmprospătare a ideilor, şi mai mult o orientare spre naş, dacă el este altul decât naşul primului copil).
   Deci nu puneţi pe seama mea ceea ce eu nu am spus şi nici nu trageţi concluzii doar pentru a vă justifica ideile preconcepute.
   Şi totuşi: tatăl Sf. Grigore Teologul era episcop, iar mama lui Nona era diaconiţă. Cu toate acestea, Grigore a rămas catehumen până la 30 de ani. Şi el tot avea o soră, Gorgonia, botezată şi ea la maturitate. Ei cum puteau? Oare ce inimă aveau acei părinţi, care ambii sunt trecuţi în calendarul Bisericii? Haideţi, răspundeţi! Cu ce inimă mâncaţi frigărui, dulciuri, beţi vin etc., dar nu daţi şi copiilor sugari? Nu le daţi că mâncarea nu-i bună sau că sunteţi zgârcită? Nu, ci pentru că ei nu pot mânca aşa ceva…
   Deci, concluziile le trageţi singură!
   Iertaţi!

 13. Gabriela Veres

  Intr-adevar, nu pot sa raspund, dar se pare ca ati raspuns dvs pentru mine.

 14. Dan Toader

  Parintele meu duhovnic mi-a descoperit aceast canon spre intarire. Este o îndrumare a Sf. Simeon al Tesalonicului (sec XV) cu valoare de canon, ce se găsește în Molitfelnic.

  ”Trebuie să luăm bine seama a face nași pe creștinii ortodocși și, pe scurt, cunoscători ai credinței. Căci eu am auzit lucru foarte greu și fără socotință, că unii fac nași ai copiilor lor pe hulitori, pe vrăjmașii credinței, pe cei fără de Dumnezeu și pe eretici, pentru pricini omenești, nădăjduind ceva de la ei.
  Unii ca aceștia și Taina o leapădă, și nici pe copiii lor nu-i luminează, ci mai vârtos îi întunecă. Iar preotul care slujește se face părtaș celor depărtați de Dumnezeu.
  Căci cum ar putea să învețe dreapta credință cel ce hulește pe Dumnezeu, sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios, lumina cu întunericul ?
  Cel ce face unele ca acestea, osîndit este.”

 15. Dan Toader

  Temeiul acestei dileme nu este unul de reconversie dogmatica catre pietism (aceasta idee mi-a sfredelit cugetul pana azi) ci unul de urgenta corijare dintr-o deraiere in care putem fi tarati de acest nou (?) curent de indulgenta pastorire (din pricini deloc binecuvantate la care vremurile ne imping) ce a cuprins Biserica Ortodoxa, ca o roza ceata a fericirii si a iertarii, in care nici preotii, nici mirenii nu-si mai pot vedea stricata infatisare. Riscam sa convietuim intr-o daunatoare si falsa armonie, intr-o suficienta religioasa , prin achitarea de servicii ocazionale sau duminicale, modelandu-L pe Dumnezeu dupa infatisarea noastra. Nu-mi vine tocmai usor sa spun aceste cuvinte, mai ales atunci cand acestea privesc si viata mea. De aceea sustin si propun spre indreptare o atitudine temperata de revigorare a conduitei mireanului dar si a preotului in slujirea Sfintelor Taine in Biserica lui Hristos.

 16. PrOctavian

  Doamne ajuta.
  Felicitari pentru articol, Pr. Petru. Urmaresc site-ul si incerc sa aplic pastoral, cu binecuvantarea ierarhului, unele principii enuntate de dvs.

  Ma preocupa foarte intens si pe mine lipsa acuta de catehisme bine structurate in limba romana, dar pot sa va impartasesc cateva resurse pe care le folosesc in misiunea mea:

  – Catehismul clasic
  – Catehismul pr. Tomas Hopko (ginerele vrednicului de pomenire pr Alexander Schmemann) , Biserica Ortodoxa din America, http://oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith. Trateaza subiectele aproape exhaustiv, la un nivel accesibil de intelegere.
  – tot ce presupune Ancient Faith Radio
  – legat de simbolismul liturgic al Botezului recomand cartea lui Jean Danielou, The Bible and the Liturgy, imbibata de seva si citate patristice.
  – legat de catehezele maritale, articolele preotului psiholog George Morelli mi se pare deosebite: http://www.orthodoxytoday.org/archive/morelli
  – Catehismul clasic: “VIU ESTE DUMNEZEU”

 17. Elena Stefania Mladin

  Stimata doamna, nu ati inteles nimic din aceasta lectura sau ati citit tendentios, chiar intr-unul din raspunsuri, parintele Petru precizeaza ca nu este impotriva botezului, in articol se pune accent sau este centrat daca vreti pe pregatirea duhovniceasca si trairea crestina a parintilor si nasilor care se pregatesc sa primesca pruncul sau neofitul (nasi maturi care nu stiu inca Crezul – atentie!) de orice varsta ar fi el. Des ne confruntam cu dificulataea de a cere un botez care va fi nelucrator in viata fiecaruia (cel putin aici in strainatate s-a format un fel de piata a cererii si a ofertei in functie de timpul fiecaruia si mai ales legat de locul viitoarei petreceri a evenimentului care in loc sa devina nadejde si hotarare de schimbare a vechiului om intr-un adevarat crestin proaspat admis, devine un banal repetitiv de apucaturi si obiceiuri bahice in cel mai rau caz sau, dupa puteri datator de “traditii stramosesti” tip babe!) daca nu este trait in Hristos, dar realmente si nu doar o data pe saptamana duminica vreo 2-3 ore cat suntem prezenti la biserica. Si sfintii sus pomeniti fac referire tot la pregatire de data aceasta prin intermediul clerului care trebuie si e dator sa aminteasca fiecarui om ceea ce a primit de mic sau la varsta potrivita, pentru ca Botezul nu e un act savarsit intr-un timp oarecare, ci o traire permanenta daca nu stiati, izvorul datator de Viata si nu un obicei cum este redus acum, din vina noastra desigur, care vrem prea mult sa facem voia noastra agatandu-ne patetic de sfintele Taine ca si de un fel de coarda salvatoare de aparenta a vietii noastre plapande din punct de vedere duhovnicesc. Eu personal ii multumesc parintelui Petru pentru aceste sfaturi de mult folos duhovnicesc. Si nu mai vorbesc de botezuri facute in cursul saptamanii, pentru ca doar acum avem timp, sau de cele in care ne punem nasi catolici (ca sa plateasca bine!). Eu personal ( si este un indemn sincer, nedorind sa dau lectii nimanui) v-as sfatui sa nu mai cititi de toate si orice, nu este pentru fiecare iar cand e pericolul sa citim intr-un anumit mod, caci mereu facem voia noastra si ne “luminam singuri de lumina soarelui interior” sa ne mai smerim si sa cerem binecuvantare de la duhovnic sau de la preotul parohiei noastre, (caci asa nu mai facem voia nostra, si implicit convingerea noastra, oricat de argumentata si importanta ne-ar parea) evitand astfel polemici inutile caci nu asta s-a vrut articolul respectiv ci o luare aminte in serios a responsabilitatii de a trai si simti crestini. Si acest articol, nu este simplu de citit si mai ales de interpretat, caci nu se vrea a isca dezbateri ci de a reflecta cat de autentic ne traim viata in Domnul Hristos. Domnul sa ajute!

 18. Simona

  Si daca s-ar face cum spuneti dumneavoastra cam care ar fi diferenta ca numar al credinciosilor TRAITORI fata de cel din prezent ,tinand cont ca modul de viata actual este total diferit fata de cel din trecut!Sa nu uitam ca in vremurile trecute oamenii mureau pentru credinta lor exemplu extrem de convingator pentru unii care se converteau ,dar nu pentru toti .In zilele noastre ce modele avem?

 19. Ioan

  Ce vrea sa spuna psalmistul David in Duhul Sfant :”… marturia Domnului e credincioasa ,intelepteste pruncii” ??(psalmul 18)

 20. Alexei

  Am citeva intrebari:
  1. Daca se initmpla ca nasii si parintii copilului botezat au murit, chiar dupa botez, sau inainte de al invata tainele credintei, mai este valabil acel botez inaintea Lui Dumnezeu ?
  2. Puteti sa dati vreo referinta Biblica, unde a fost botezat un prunc ? Sau cind a fost nevoie de nasi la botez ?
  3. Ati repetat in mai multe rinduri, ca botezul fara credinta, nu este nimic. Totusi spuneti, ca botezul pruncilor se face in baza credintei nasilor sau a parintilor. Apoi ati mai spus ca daca te nasti in familie crestina, nu inseamna ca esti si crestin. Atunci apare intrebarea, daca a te naste in familie crestina, nu te face crestin, cum poate parintele sa se puna garant pentru viitoarea credinta a pruncului? Oare nu a dat Dumnezeu la fiecare din noi libera alegere, sa credem sau sa nu crede? Ca si parinti, putem influenta, dar unde in Biblie este scris ca putem fi garant pentru viitoarea credinta si mintuire a sufletelor lor ? “20 Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.” (Ezechiel 18:20)
  4. Si o ultima intrebare: ati spus ca potrivit canonul 110 esti socotit anatema daca nu recunosti botezul copiilor. Ce este mai grav: sa fii socotit anatema de un om, si sa nu recunosti botezul pruncilor care nu are un argument tare, sau, sa mergi impotriva invataturii Lui Dumnezeu si in final sa fii descalificat de El ?
  Dumnezeu sa va binecuvinteze si sa va lumineze pe de plin!

  • © Ieromonah Petru Pruteanu

   Am fost ocupat şi n-aveam timp să vă răspund (şi de aceea nici comentariul nu era aprobat), iar acum o voi face în ordinea întrebărilor.

   1. Ştiu că în funcţie de răspuns aţi pregătit o altă întrebare, care să continuie lanţul unei abordări eretice, dar vă răspund aşa cum o spune “cugetul Bisericii Ortodoxe”. Deci dacă părinţii şi naşii copilului nou-botezat au murit fără să-i asigure măcar minimul de cunoaştere a credinţei, Biserica trebuie să aibă grijă să-l înveţe, aşa cum trebuie să aibă grijă şi de un matur nou-botezat. Botezul, bineînţeles, este perfect valabil şi nicidecum nu trebuie repetat! Deci este de datoria preotului să aibă grijă de creşterea duhovnicească a copilului, iar dacă copilul merge la un orfelinat, atunci preotul de acolo trebuie să se ocupe şi să-i fie ca naş şi părinte duhovnicesc.

   2. Când Biserica Ortodoxă a afirmat că se bazează doar pe Biblie şi că Biblia ar conţine referinţe pentru orice? Avem câteva referinţe directe despre botezul unor familii întregi (Fapte 16, 12-15; 30-34; I Corinteni 1, 16) din care, în sigur, făceau parte şi copii şi chiar prunci, ţinând cont de faptul că în vechime familiile aveau mulţi copii. Şi-apoi Biblia, întrucât este doar povestită (şi trebuie să fie povestită) copiilor, nu-i încadrează în regulile generale prescrise în ea. De exemplu, la II Tesaloniceni 3:10 Sf. Pavel spune: “dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce”. Ce reiese de aici, că copiii, dacă nu vor să lucreze (nemaivorbind de faptul că nici nu pot), ar trebui nici să nu mănânce? Şi în mod sigur un prunc de câteva luni nu vrea să lucreze că nici nu ştie ce înseamnă asta, dar totuşi mănâncă. Deci “sola Scriptura” nu funcţionează! Despre asta am scris şi aici.

   3. Deşi copilul nu poate face vreo alegere conştientă, deja la vârste foarte mici, părinţii văd înclinaţiile sau îşi manifestă dorinţa de a da copilul la cursuri de gimnastică, balet, pian, vioară etc. Un copil care se va ocupa cu acestea de la 4-5 ani are şanse mult mai mari de a face ceva performant decât unul care se va apucă să le facă în adolscenţă. De ce nimeni nu pune problema încălcării libertăţii acelor copii, ci îi laudă pe ei şi pe părinţii lor? Tot părinţii aleg profilul şcolii şi, indirect, le determină profesia pentru toată viaţa. Tot din acest motiv noi (şi nu doar ortodocşii) suntem împotriva adopţiei de către cuplurile gay a copiilor, pentru că modul de viaţă al acelor pseudo-părinţi vor influenţa categoric viaţa copilului, deşi formal se poate pretinde că acel copil, la maturitate, va fi liber să se căsătorească cu o fată (dar cel mai probabil nu o va face). Deci treaba cu libertatea e destul de complicată şi Biserica o priveşte într-un context mult mai vast decât o vede abordarea juridică.
   Iar faptul că Dumnezeu poate să-şi reverse harul său şi iertarea păcatelor pentru credinţa altora, se vede din minunea vindecării slăbănogului coborât prin acoperişul casei. Spune Biblia: “Şi Iisus, văzând credinţa LOR (adică a celor 4 care duceau patul), a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!” (Matei 9:2).

   4. Canonul 110 Cartagina nu este dat de un om sau o simplă adunare omenească, ci de Biserică, iar în Biserică lucrează Duhul Sfânt. Pentru noi, Canoanele Sinoadelor Ecumenice nu sunt simple reguli omeneşti, mai ales că ele nu contrazic Scriptura. Este vreun text biblic care să interzică botezul copiilor? Nu vreau interpretări trase de păr, ci vreau un text care să interzică acest lucru. Nu este!

   Deci vă rog şi eu să răspundeţi la întrebările de mai sus, iar dacă vi se pare puţine şi neserioase, răspundeţi şi la astea:
   – Când a fost introdus botezul copiilor? De către cine? De ce (adică pe ce considerente)?
   – Cine sunt cei care au protestat împotriva unei astfel de “nelegiuri” şi care sunt scrierile lor, din perioada respectivă (unde am putea citi despre asta)?
   – Care este vârsta la care se pot boteza candidaţii? Cine stabileşte această vârstă şi pe ce criterii?

   Doamne ajută!

 21. Gabriel

  Doamne’ajuta, Parinte! Ma bucur mult pentru noua postare si pentru “dialogurile” iscate…toate sunt constructive, pentru cei interesati, bineinteles. Am auzit ca o sa fiti pentru cateva zile la Hambug, ne puteti spune care e tema conferintei de acolo? Unde se va desfasura? Oricine poate participa?

Comentariile sunt închise.