Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

O sinteză a hotărârilor Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din anul 2011

Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, care s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Catedralei Hristos Mântuitorul din Moscova, a aprobat la şedinţa finală din 4 februarie 2011 documentul „Despre problemele vieţii interne şi activităţile externe ale Bisericii Ortodoxe Ruse”.

Din şirul total al celor 50 de hotărâri şi probleme abordare, vom încerca să parafrazăm, iar pe alocuri chiar să cităm o parte din ele, păstrând numărul de ordine al hotărârii, aşa cum se regăseşte în documentul oficial.

3. Soborul a luat act şi a aprobat hotărârile anterioare ale Sfântului Sinod (permanent) cu referire la înfiinţarea a 6 eparhii noi (în Rusia, Ucraina şi Kazahstan), a structurii mitropolitane care întruneşte eparhiile ortodoxe din Kazahstan, precum şi a unor structuri sinodale înfiinţate pe parcursul ultimului an.

5. Soborul apreciază activitatea Comisiei pregătitoare pentru Sobor, care a avut o activitate rodnică şi redactarea unor documente, care au fost pe larg dezbătute de specialişti în diferite domenii înainte de a fi supuse discuţiilor şi aprobărilor în Sobor. Se doreşte ca fiecare document să fie mai amplu analizat şi discutat în eparhiile Bisericii Ruse şi abia apoi supus aprobării.

6. Soborul a aprobat ideea patriarhului Kiril de a convoca „Consiliul Superior Bisericesc”, care să întrunească toate comisiile Sinodale, care asemănător Consiliului înfiinţat de Soborul din 1917 (dar care şi-a întrerupt activitatea din cauza persecuţiilor comuniste) să fie organul consultativ superior pentru Sinod şi Sobor. Acestui Consiliu i se va da un statut oficial prevăzut şi în Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse, care urmează să fie completat în acest sens.

7. Soborul s-a arătat nemulţumit şi îngrijorat de faptul că multe decizii ale Sinodului sau Soborului nici nu sunt cunoscute de către clerici, iar îndeplinirea lor este amânată sau neglijată. De aceea fiecare ierarh trebuie să raporteze patriarhului, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, cum a adus la cunoştinţă hotărârile Sinodale şi ce s-a făcut concret pentru îndeplinirea lor.

8. Soborul aprobă şi încurajează eforturile PF Vladimir, Mitropolitul Kievului şi a toată Ucraina, de a restabili unitatea Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

9. Soborul speră în stabilizarea situaţiei politice în Republica Moldova şi „confirmă necesitatea rezolvării problemei legate de activitatea necanonică a aşa-numitei „Mitropolii a Basarabiei”, care aduce un prejudiciu serios unităţii bisericeşti”.

18. Soborul consideră necesar de a angaja (cu salariu) câte 3 specialişti pe lângă fiecare protopopiat şi pe lângă parohiile din oraşele mai mari, care să ajute la optimizarea misiunii sociale şi de catehizare a parohiilor. Unul trebuie să fie responsabil de predarea Religiei în şcolile laice din protopopiat (şi este de dorit să aibă studii pedagogice şi teologice), altul să fie responsabil de asistenţa socială, iar al treilea să se ocupe de activităţile cu tineretul, inclusiv tinerele familii. Biserica trebuie să organizeze cursuri de specializare pentru aceşti specialişti sau chiar studii superioare complete.

19. Trebuie ca în fiecare localitate din cuprinsul Patriarhatului Rus să fie deschisă cel puţin o biserică, iar în cele mai mici măcar câte un paraclis sau un loc de rugăciune. În legătură cu aceasta trebuie elaborat un plan general de acţiuni, iar Direcţia pentru Finanţe şi Gospodărie a Patriarhiei să fie responsabilă de implementarea acestui proiect prin intermediul eparhiilor şi protopopiatelor.

20. Soborul insistă pe ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor care acced în clerul Bisericesc. Au rămas neîndeplinite prevederile Soboarelor din anii 2000 şi 2004, de aceea Soborul hotărăşte:

a) hirotonia în diacon, de acum înainte, să se dea doar persoanelor care au absolvit cel puţin Liceul Teologic sau primii doi ani de Facultate; (În document în loc de „Facultate” scrie „Seminar”, deoarece în Biserica Rusă Seminarul este de nivel universitar şi se face după Liceu. Pentru a nu crea confuzii, am adaptat aceste noţiuni la standardul nostru educaţional. Această echivalare dintre Facultate şi Seminar se vede chiar în textul complet în limba rusă.)

b) hirotonia în preot să fie săvârşită doar asupra celor care au Facultatea de Teologie absolvită;

c) studenţii la secţia de zi pot fi hirotoniţi preoţi şi pe perioada studiilor la Facultate, dar nu mai devreme de terminarea anului III de studii;

d) clericii care nu au studii teologice sunt obligaţi ca în anul 2011 să se înscrie la o Facultate de Teologie, la secţia fără frecvenţă.

Numele persoanelor care vor fi hirotonite fără studii trebuie specificate în raportul anual al ierarhilor, în care să fie explicate cauzele şi necesitatea hirotoniei unei persoane care nu se încadrează în hotărârea Soborului.

21. Este necesar de elaborat un mecanism de repartizare a absolvenţilor şcolilor teologice, chiar şi a cântăreţilor bisericeşti, în toate regiunile Bisericii Ruse, inclusiv în Siberia şi alte zone care duc lipsă de clerici şi cântăreţi. De acest lucru trebuie să se ocupe Administraţia Patriarhiei în colaborare cu şcolile teologice.

24. Soborul apreciază pozitiv desfăşurarea primelor şedinţe ale Instanţei Superioare de Judecată Bisericească a Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi a unor Judecăţi Eparhiale Bisericeşti. Până la sfârşitul anului 2011 ierarhii trebuie să raporteze despre constituirea în fiecare eparhie a Judecăţii Bisericeşti şi despre funcţionarea acesteia conform regulamentului stabilit anterior de Sobor. Administraţia Patriarhală şi Instanţa Superioară de Judecată Bisericească trebuie să contribuie la uniformizarea principiilor şi normelor de judecată bisericească şi să ridice nivelul de pregătire a judecătorilor bisericeşti. (Amintim că fiecare eparhie este obligată să aibă o Judecată Bisericească alcătuită din 5 clerici dintre care 3 sunt numiţi de chiriarh, iar 2 sunt aleşi de preoţi. Din Judecata Eparhială Bisericească nu poate face parte însuşi chiriarhul, ci doar episcopul-vicar, dacă este, protopopii sau membrii Consiliului Eparhial, iar judecătorii trebuie să aibă studii teologice absolvite).

25. Viaţa monahală trebuie intensificată, iar stareţii şi stareţele de mănăstiri trebuie să fie exemplu de viaţă duhovnicească pentru întreaga obşte. Monahii care urmează să fie hirotoniţi, trebuie să corespundă aceloraşi criterii de pregătire ca şi candidaţii căsătoriţi, iar Soborul recomandă ca monahii (nehirotoniţi) şi monahiile care încă n-au atins vârsta de 40 de ani să facă studii teologice. În mănăstirile mai vizitate şi mai căutate trebuie să fie anumite persoane pregătite, care să se rânduiască în slujirea duhovnicească a mirenilor, ascultându-i şi dându-le sfaturi pline de discernământ şi înţelepciune. Stareţii trebuie să aibă grijă ca pelerinii să nu fie primiţi cu reguli prea stricte, ci în primul rând cu dragoste şi înţelegere.

Soborul a aprobat propunerea de a elabora un regulament general pentru toate mănăstirile din cuprinsul Patriarhiei.

30. Este necesară ridicarea nivelului ştiinţific al studiilor şi activităţilor instituţiilor de învăţământ, aceasta contribuind la rezolvarea mai multor probleme cu care se confruntă Biserica, inclusiv în plan pastoral-misionar. Soborul încurajează organizarea de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, precum şi schimbul de studenţi cu alte instituţii teologice din lume. Se impune o mai strânsă legătură cu instituţiile laice de ştiinţă.

32. Soborul a însărcinat Comisiile abilitate să analizeze posibilităţile de implementare a practicii catehumenatului şi să elaboreze o strategie de catehizare a candidaţilor la Botez şi a celor care doresc să primească alte Taine ale Bisericii. Candidaţii nu trebuie admişi fără pregătire, iar cei care deja au primit aceste taine trebuie catehizaţi după aceea.

33. Soborul cere o abordare mai responsabilă a Tainei Nunţii, inclusiv pentru a diminua rata divorţurilor.

36. Soborul cere o armonizare a activităţii sacramentale a preotului, în primul rând slujirea Liturghiei, cu activitatea social-filantropică, care de asemenea este o obligaţie a preotului.

39. Este necesară intensificarea relaţiilor cu mijloacele mass-media laice şi dezvoltarea propriilor mijloace de informare. Fiecare eparhie trebuie să aibă câte un secretar de presă angajat şi este preferabil ca acesta să cunoască domeniul respectiv şi din perspectivă laică.

40-42. Se cere intensificarea activităţilor pastoral-misionare printre militari şi deţinuţi, salutându-se progresele deja înregistrate în aceste domenii.

Ieromonah Petru Pruteanu

5 comentarii

  1. Marius Lazurca

    Iubite Parinte,
    Imi pare bine ca am descoperit blogul Sfintiei-Voastre. Tocmai in urma recentei calatorii, probabil neintimplatoare. Cu ginduri bune, ML.

  2. vlah

    Bine aţi revenit! =)
    Mi-a plăcut mult hotărârea privind catehumenatul, cred că la ei se va implementa totul relativ repede =)

Comentariile sunt închise.