Highslide for Wordpress Plugin

Confirmare minunată: romano-catolicii trebuie (re)botezaţi

botez-21

     În SUA, doi romano-catolici, un bărbat şi o femeie, au trecut la Ortodoxie. După practica locului, cei doi au fost întrebaţi cum vor sa fie primiţi în Biserica cea adevărată: prin săvârşirea Botezului sau doar prin citirea exorcismelor şi Mirungere? Femeia a ales Botezul canonic, prin trei afundări, iar bărbatul a ales Mirungerea.
     În timpul slujbei cineva a făcut câteva fotografii, iar la developare chipul bărbatului (în dreapta) a ieşit firesc, în timp ce chipul femeii (în stânga bărbatului) este învăluit în lumină. Bineînţeles, nu este vorba de vreun trucaj în photoshop, ci de o minune care trebuie să ne dea de gândit…  

Sursa

botez-23

     Amintim că în conformitate cu Canonul 50 Apostolic singurul botez valid este cel prin întreită afundare (completă), pentru că însuşi cuvântul «botez / βάπτισμα» înseamnă «scufundare / afundare». Didahia (cap. 7) admite botezul prin turnare doar atunci când nu este suficientă apă, lucru care se poate întâmpla extrem de rar şi doar în locurile pustii. Tradiţia Bisericii admite botezul prin turnare şi atunci când candidatul la botez stă la pat şi nu poate fi scufundat în apă, dar şi în acest caz apa trebuie turnată pe toată suprafaţa corpului. În condiţii normale însă, botezul prin turnare sau stropire nu poate fi considerat valabil. Iată de ce athoniţii şi majoritatea grecilor (re)botează pe toţi cei care nu au fost afundaţi complet la Taina Botezului. 
     Nu-i clar însă ce trebuie să facem cu mulţimea de ortodocşi (din Ardeal, dar şi din cuprinsul Bisericii Ruse şi a altor Biserici locale) care au fost şi încă sunt "botezaţi" prin turnare/stropire, mai ales că unii dintre cei care au fost botezaţi în acest mod sunt deja hirotoniţi preoţi sau episcopi. Cred că doar o autoritate sinodală (nu-i clar de ce rang?) poate aprecia validitatea sau nevaliditatea acelor botezuri, dar a-i reboteza pe toţi laolaltă, negând validitatea tuturor celorlalte Taine primite după "botezul prin stropire", mi se pare un lucru periculos şi chiar greşit. Fără îndoială "eclesialitatea" Tainei are o mai mare putere decât forma ei. Noi botezăm pe romano-catolici nu doar pentru că ei n-au fost afundaţi, ci, în primul rând, pentru că pretinsul lor botez nu a fost săvârşit în Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolică (cu tot ce implică aceste însuşiri ale Bisericii). Neoprotestanţii, de exemplu, botează prin afundare (drept că numai una, dar acest lucru îl făceau şi latinii în primul mileniu şi nu era o problemă); cu toate acestea, noi nu putem recunoaşte botezul lor. Deci, fără a minimaliza importanţa formei Botezului, trebuie să ţinem seama mai ales de eclesialitatea Tainei. Până la urmă, Biserica, prin Capul ei – Hristos, este cea care face Tainele valide şi lucrătoare, nu doar forma săvârşirii lor. Forma Tainei poate fi perfect corectă, dar dacă ea nu este săvârşită şi trăită în sânul Bisericii celei Una, nu are nici un efect prin ea însăşi. 
     Poate că ar fi indicat ca un Sinod al Bisericii, aplicând iconomia şi ţinând seama de caracterul eclesial ortodox al Tainei, să recunoască oficial (nu doar tacit) toate botezurile prin turnare/stropire săvârşite până acum de episcopi/preoţii ortodocşi, interzicând cu asprime continuarea acestei practici contrare Scripturii şi Tradiţiei Bisericii. În felul acesta, nu doar că s-ar pune capăt unei practici greşite, care în mod sfidător continuă sub ochii indiferenţi ai ierarhilor, ci s-ar stopa şi valul tot mai mare de ortodocşi care se îndoiesc de validitatea botezului lor. 

     P.S. Deşi sunt adeptul (re)botezării romano-catolicilor, nu mi se pare corect să spunem că romano-catolicii nu sunt creştini sau că nici unul dintre ei nu se va mântui (mai ales că aceste afirmaţii sunt făcute cu multă părere de sine şi cu un dispreţ nemaipomenit). Nu-i treaba noastră a spune cine se mântuieşte şi cine nu, ci a Mântuitorului Însuşi, iar cei care se grăbesc să facă astfel de afirmaţii, se pare că n-au prea înţeles Evanghelia. 
     Ca să fiu mai explicit: eu ştiu că Biserica Ortodoxă este singura care a păstrat credinţa nealterată şi, prin aceasta, Ei nu-i lipseşte nimic din ceea ce am eu nevoie pentru mântuire. Ar fi o prostie să caut altceva în altă parte… Iar dacă Dumnezeu vrea să mântuiască pe vreun romano-catolic sau chiar pe papa, este liber să o facă. Ar fi corect ca eu să mă bucur de asta… Deci merg pe ideea Sf. Teofan Zăvorâtul care, fiind întrebat dacă se vor mântui romano-catolicii, el a spus că nu ştie dacă se vor mântui sau nu, dar este sigur că dacă el va lăsa Ortodoxia şi va deveni romano-catolic, în mod sigur NU se va mântui!
     Haideţi să-i chemăm pe toţi la Ortodoxie, dar chemându-i, să nu le vorbim doar despre cum trebuie să ne botezăm, ci să le arătăm prin propriul exemplu şi cum trebuie să trăiască un creştin botezat!