Highslide for Wordpress Plugin

SFÂNTUL DUH în “Antifoanele Treptelor” de la Utreniile duminicale

Prin Sfântul Duh toată făptura se înnoiește, întorcându-se la cele dintâi; că întocmai puternic este cu Tatăl și cu Cuvântul.

Sfântului Duh cinste, închinare, slavă și putere se cuvine să-I aducem, ca și Tatălui și Fiului; că Unime este Treimea după fire, iar nu după fețe.

În Duhul Sfânt este începutul vieții și răsplata; că pe toate cele zidite, ca un Dumnezeu ce este, le întărește și le păzește împreună cu Tatăl și cu Fiul.

Din Duhul Sfânt izvorăște toată înțelepciunea, de aici este harul apostolilor, mucenicii se încununează cu biruință, și prorocii văd.

În Duhul Sfânt se vede toată sfințenia și înțelepciunea, că înființează toată făptura; Acestuia să slujim, ca și Tatălui și Cuvântului, că Dumnezeu este.

În Duhul Sfânt este toată bogăția slavei, din Care vine har și viață la toată zidirea; că lăudat este împreună cu Tatăl și cu Cuvântul.

Prin Sfântul Duh tot sufletul viază și în curăție se înalță, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfințenie de taină.

Prin Sfântul Duh izvorăsc izvoarele harului, care adapă toată făptura, spre rodire de viață.

Prin Sfântul Duh este bogăția cunoștinței de Dumnezeu, a gândirii la cele de sus și a înțelepciunii; că întru Dânsul toate dogmele părintești le descoperă Cuvântul.

Prin Duhul Sfânt se țin toate cele văzute , împreună cu cele nevăzute; că Însuși stăpânitor fiind, este cu adevărat Unul din Treime.

Sfântului Duh, teologhisind, să-I zicem: Tu ești Dumnezeu, viață, iubire, lumină, minte; Tu ești bunătate, Tu împărățești în veci.

Sfântul Duh, împreună cu Tatăl şi cu Cuvântul, are vrednicia de a fi început vieții, din Care tot ce viază se însuflețește.

În Sfântul Duh este începutul a toată mântuirea; de suflă spre cineva Acesta, după vrednicie, curând îl ridică din cele de pe pământ, îl întraripează, îl crește, și sus îl așază.

Prin Duhul Sfânt este îndumnezeirea tuturor, bunăvoirea, înțelegerea, pacea și binecuvântarea; că întocmai lucrător este cu Tatăl și cu Cuvântul.

În Sfântul Duh este izvorul dumnezeieștilor vistierii, din care este înțelepciunea, înțelegerea, frica; Aceluia se cuvine laudă, slavă, cinste și putere.

În Duhul Sfânt este adânc de daruri, bogăție de slavă, adânc mare de judecăți; că întocmai slăvit și cinstit este Tatăl și cu Fiul.

Prin Duhul Sfânt tot cel îndumnezeit vede şi mai-înainte-grăieşte; face minuni preaînalte, pe Unul Dumnezeu în Treime cântând; că, deși este în trei străluciri, o singură Monarhie este Dumnezeirea.

Un comentariu la „SFÂNTUL DUH în “Antifoanele Treptelor” de la Utreniile duminicale”

Lasă un comentariu