Highslide for Wordpress Plugin

Ectenia întreită de la sfârşitul Utreniei

Cineva m-a întrebat: De ce în Sâmbăta Mare, la Utrenia Prohodului, Ectenia întreită mai are două cereri în faţă, iar la restul Utreniilor din timpul anului nu le are? Ierom. Petru: Frumoasă întrebare. E şi destul de complicată. Iată şi răspunsul:După cum probabil aţi citit în studiul meu despre istoria tipicului, în vechime, Constantinopolul avea o altă tradiţie tipiconală decât cea de acum. Una dintre particularităţi era lipsa Doxologiei mari (cântate) la Utrenie, cu o singură excepţie pe an – Sâmbăta Mare (la care voi reveni). Tipicul savait avea toate slujbele de peste an împărţite în slujbe simple, cu Doxologie, cu Polieleu sau cu Priveghere – aşa cum avem în toată Biserica Ortodoxă începând cu sec. 13-14. Cartea Triodului a fost compusă înainte de impunerea sistemului savait în Constantinopol (şi nu numai) de aceea, în perioada Triodului chiar şi la Buna Vestire avem Doxologie simplă (citită) şi doar în Sâmbăta Mare – Doxologie Mare. Tot numai în această zi avem păstrat vechiul obicei de a citi Evanghelia nu la mijlocul Utreniei, ci la sfârşit (deşi a fost o vreme când se citeau două Evanghelii: una la mijloc – a zilei sau dedicată Maicii Domnului, iar cea a Învierii la sfârşit).

Ecteniile, ca parte a Evhologhionului, sunt de origine Constantinopolitană şi ele erau repartizate şi formulate în conformitate cu Tipicul Constantinopolului. Aşa s-a ajuns că doar în Sâmbăta Mare Ectenia întreită are prolog (acele 2 cereri introductive de care aţi întrebat) – şi aceasta anume datorită faptului că doar în acea zi era Doxologie Mare (cântată), iar în toate celelalte zile, inclusiv în duminici (când era şi Evanghelie) – Ectenia întreită era pusă la sfârşit, fără acel prolog.
În prezent, logic ar fi ca de fiecare dată atunci când avem Doxologie cântată, Ectenia întreită să fie cu prolog (chiar dacă nu avem citiri biblice, aşa cum sunt în Sâmbăta Mare), iar atunci când este Utrenie într-o zi de rând, Ectenia să fie pusă la sfârşit fără prolog – aşa cum avem şi la Vecernie.
În sprijinul acestei recomandări se pot aduce şi multe alte argumente, dar cumva întru-un studiu special, căci aici este mai mult decât dificil…