Highslide for Wordpress Plugin

Agenda teologică a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru anii 2015-2018

3VSN0061

Subiectele aprobate de prezidiul Permanenței Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse la ședința de pe data de 28 ianuarie 2015, care a avut loc la reședința Patriarhală și Sinodală de pe lângă Mănăstirea Danilovsk din Moscova, sub președinția Sanctității Sale Kiril, patriarhul Moscovei și întregii Rusii. 

Comisia teologică

1. Credința și știința;

2. Teologia ca știință și locul ei în sistemul cunoștințelor;

3. Rugăciunile Bisericii de pomenire ale celor nebotezați (împreună cu comisia de liturgică, de drept canonic și cea de relații cu eterodocșii și alte religii);

4. Înţelesul teologic al problemelor bioetice;

5. Învățătura Bisericii cu privire la minuni;

6. Atitudinea față de practica modernă a exorcismelor (molitfele).

Comisia administrării bisericești și a mecanismelor realizării sobornicității în Biserică

1. Regulamentul privind slujitorii Bisericii Ortodoxe Ruse;

2. Mirenii și membrii Consiliului parohial. Comunitatea parohială; rolul mirenilor în Biserică;

3. Alegerea candidaților pentru hirotonia în treapta preoțească. Problema chemării în cler; impedimente canonice;

4. Regulamentul privind protopopiatele și protopopii;

5. Problema asocierii slujirii preoțești cu munca de laic; enumerarea tipurilor de ocupații și specialități inacceptabile pentru un cleric;

6. Reabilitarea în treapta de preot a persoanelor ce au fost caterisiți din treapta preoției prin judecată bisericească;

7. Îngrijirea pastorală a localităților slab populate.

Comisia de drept canonic

1. Săvârșirea căsătoriei în Biserica Ortodoxă Rusă;

2. Probleme actuale în aplicarea regulilor privind încălcările bisericești și a pedepselor (canonisirilor); 

3. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Ruse față de reforma calendarului;

4. Codificarea surselor dreptului canonic;

5. Fundamentarea canonică a posibilității sau imposibilității sfințirii bisericești a armamentului și munițiilor.

Comisia pentru liturgică și artă bisericească;

1. „Passia” ca element a liturgicii ortodoxe moderne;

2. Crearea și utilizarea imaginilor sfințite; norme estetice şi canonice pentru crearea lucrărilor de artă modernă bisericească;

3. Însemnătatea cântării bisericești, tipurile și importanța sistematizării consecutivității ei astăzi; 

4. Potirul Euharistic la Liturghia Darurilor Înaintesfințite; 

5. Uniformizarea practicii slujirii în parohii; 

6. Practica slujirii cu ușile împărătești deschise; 

7. Posibilitatea săvârșirii rânduielii vechilor liturghii în practica liturgică modernă a Bisericii Ortodoxe Ruse; 

8. Utilizarea cântării acatistelor în practica liturgică.

Comisia pentru probleme de practică și viață parohială

1. Practica parohială a săvârșirii spovedaniei; elaborarea unui îndrumar pentru săvârșirea Spovedaniei.

2. Stăreția (duhovnicia) și practica stareților  în condițiile actuale; pseudo-duhovnicii și stareții tineri (profilaxia, căile de rezolvare a problemei, canonisirea); epitimiile în viața Bisericii contemporane; normele și practica aplicării, raportul dintre iconomie și acrivie;

3. Practica parohială a săvârșirii ierurgiilor și oferta pentru ele.

Comisie pentru probleme de organizare a misiunii Bisericii

1. Misiunea printre subculturile tinerilor; 

2. Misiunea printre copii și adolescenți; 

3. Responsabilitatea misionară a mirenilor, monahilor și clerului; 

4. Misiunea ortodoxă și noile mișcări religioase; 

5. Principiile și metodele misiunii printre populațiile indigene și etniile puțin numeroase ale Rusiei, și grija pastorală față de ele;

6. Slujbele liturgice cu caractez misionar; 

7. Acordarea numelui nou născutului; problema posibilității primirii Botezului cu păstrarea numelui național.

Comisia pentru problemele organizării vieții mănăstirilor și a monahismului

1. Regulamentul intern al mănăstirilor;

2. Aspectele juridice a primirii în mănăstire și ieșirii din ea; 

3. Săvârșirea slujbelor de către monahi în mănăstirile de maici și parohii;

4. Practica descoperirii gândurilor în mănăstiri, îndrumarea duhovnicească a monahilor şi mirenilor în mănăstiri;

5. Monahii învățați astăzi: probleme actuale și perspectiva dezvoltării.

Comisia pe problemele educației spirituale și informării religioase

1. Conceptul educațional al Bisericii Ortodoxe Ruse; 

2. Educația catehetică după Botez; lecturi și convorbiri extraliturgice.

Comisia pentru organizarea activității sociale și a carității de către Biserică 

1. Conceptul slujirii diaconești voluntare în Biserica Ortodoxă Rusă;

2. Grija pastorală față de copii orfani; 

3. Activitatea pastorală și lucrul cu oamenii bolnavi psihic; 

4. Slujirea socială a Bisericii printre imigranți; 

5. Slujirea socială a Bisericii în orașe mici.

Comisia pentru problemele relaţiile Bisericii, statului și societății

1. Biserica și cultura;

2. Biserica și economia; aprecierea ortodoxă și abordarea principială a problemei globalizării (din poziția Bisericii Ortodoxe Ruse); 

3. Căile afirmării valorilor morale creștine în societatea și statul secolului XXI;

4. Locul educației spiritual-morale în dezvoltarea educației (împreună cu comisia pentru problemele educației spirituale); 

5. Biserica, statul și societatea în epoca acutizării confruntărilor; 

6. Rolul Bisericii în procesele sociale la nivelul regional și municipal.

Comisia pentru problemele relaționării cu eterodocșii și alte religii

1. Rugăciunile pentru creștinii eterodocși vii și adormiți (împreună cu comisia teologică);

2. Relaționarea Bisericii Ortodoxe Ruse cu alte religii tradiționale.

Comisia pentru activitatea informațională a Bisericii și relaționării cu mass-media

1. Provocările informaționale și reacția Bisericii;

2. Atitudinea Bisericii față de noile tehnologii (aspectul antropologic);

3. Dimensiunea etică a prezenței clerului și mirenilor în media tradițională și nouă; 

4. Dezvoltarea bazelor conceptului activității informaționale a Bisericii.

Sursa

***

Mi-ar face mare plăcere să mă implic în elaborarea unora din aceste documente, dar întrucât nu fac parte din nici o comisie, voi încerca să mă implic n dezbaterile publice care se vor organiza pe marginea fiecărui document. Nu vreau să par tendenţios, dar nu pot să nu apreciez faptul că Patriarhia Moscovei, aşa "KGB-istă" cum o cred unii, organizează discuţii publice şi transparente pentru fiecare document şi abia după aceea le aprobă sinodal. Nimeni nu se teme de "sminteală", iar contradicţiile şi polemicile civizilizate şi argumentate sunt apreciate şi luate în calcul…