Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

De ce ţinem duminica şi nu sâmbăta

      Odată cu Învierea Domnului, „în prima zi a săptămânii ” (Marcu 16:12), creştinii (adică cei care au crezut şi cred şi azi că Hristos a înviat din morţi şi El este Dumnezeul şi Mântuitorul nostru) au abandonat ţinerea sâmbetei (şabatul) şi au început să ţină ca zi de odihnă exclusiv duminica. Această idee este acceptată de toţi creştinii, indiferent de confesiune, cu excepţia „Adventiştilor de ziua a şaptea” , care o dată cu apariţia lor în sec. 19 insistă pe ţinerea sâmbetei, aşa cum este prevăzut în porunca a IV-a din Decalog. Adventiştii spun că această poruncă din Decalog rămâne valabilă, spunând că primii creştini au ţinut sâmbăta până la începutul secolului IV, când împăratul Constantin cel Mare a decretat duminica ca zi de odihnă la 7 martie 321. Este adevărat că a existat un astfel de „decret imperial”, dar el nu are nimic cu teologia creştină. Faptul că abia în 321 Imperiul a acceptat această zi ca zi de odihnă nu înseamnă nici pe departe că ea până atunci nu a fost ţinută de creştini. Convertirea la creştinism a lui Constantin l-a făcut să asigure prin lege ceea ce creştinii la care a aderat şi el ţineau încă de la început.

      În general trebuie renunţat la orice mit (gen Dan Brown ş.a.) precum că Împăratul Constantin cel Mare (306-337) ar fi avut o contribuţie inovatoare în Biserică şi că ar fi iniţiat nişte reforme ieşite din comun, inclusiv la nivel de doctrină creştină. Orice istoric sincer şi echidistant din punct de vedere confesional va recunoaşte că lucrurile stau altfel şi chiar dacă cineva este tentat să creadă unor astfel de ipoteze, aceştia trebuie să înţeleagă că organizarea deosebită a Bisericii în epoca lui Constantin se datorează libertăţii religioase care i-a permis acesteia să-şi spună cuvântul (spre deosebire de epoca persecuţiilor când nu avea nici un drept) şi în nici un caz amestecului direct al împăraţilor, pe care Biserica înseşi uneori în excomunica fie pentru erezie, fie pentru comportament imoral. Revenind la sărbătorirea duminicii, constatăm că după Învierea lui Hristos nici un creştin nu a mai ţinut sâmbăta. Nu există nici un text biblic care să arate că sâmbăta a mai fost ţinută după aceasta, existând argumente doar pentru ziua duminicii.

      Mai jos am să prezint principalele texte biblice despre abolirea (fie şi neoficială) a sâmbetei şi ţinerea duminicii. Din textul de la Ieşire 20:10 şi mai ales Deuteronom 5:15 constatăm că această zi a fost instituită de Dumnezeu, ca evreii să-şi amintească de ieşirea din robia egipteană. Până la Moise nu există nici o poruncă cu privire la şabat, iar faptul că Dumnezeu, după crearea lumii, „S-a odihnit în ziua a şaptea” (cf. Facere 2:2), nu înseamnă că aceea a fost anume sâmbăta. Oricum, putem admite că acea zi era sâmbăta, că nici acest lucru nu schimbă prea mult datele problemei, căci în Noul Testament, odată cu „recrearea lumii” prin întruparea, dar mai ales învierea lui Hristos, multe s-au schimbat sau cel puţin au fost îndreptăţite să se schimbe, din moment ce însăşi Legea s-a schimbat (cf. Evrei 7:12 ş.a.).

     În Noul Testament, Mântuitorul Hristos „dezlega sâmbăta” (Ioan 5:18) şi se considera pe sine „Domn al sâmbetei” (Matei 12:8), făcând intenţionat cele mai multe minuni în ziua sâmbetei (vezi toate cele 4 Evanghelii). Domnul Hristos insuflă o atitudine similară şi celor care-l ascultau, spunându-le că „sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă” (Marcu 2:27). Toate acestea marcau sfârşitul „legii sâmbetei” şi instituirea unei doi zile de odihnă pentru creştini, diferită de cea ţinută de Moise, Iosua şi toţi evreii de până atunci. Iată ce spune Sf. Pavel în acest sens: „Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă.  Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu” (Evrei 4:8-9). Oare ce înseamnă aceste cuvinte dacă nu abolirea sâmbetei şi instituirea unei alte zile de odihnă, în condiţiile în care multe ale prescripţii ale Legii Vechi nu mai erau obligatorii pentru creştini (cf. Fapte cap. 15 ş.a.)? După Învierea Sa din morţi în zi de duminică (cf. Ioan 20:1), Hristos S-a arătat în seara aceleiaşi zile ucenicilor Săi (cf. Ioan 20:19), când nu era Toma cu ei, apoi a doua oară exact peste o săptămână (expresia „după opt zile” are de fapt sensul „în a opta zi”, adică tot duminica), când era „şi Toma împreună cu ei” (cf. Ioan 20:26). Prin aceasta Hristos nu doar că sfinţeşte ziua duminicii, ci marchează şi intervalul unei noi săptămâni (ciclu de 7 zile), aşa cum era să fie ţinută ea mai departe de către creştini. Din Noul Testament ştim că Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli în zi de duminică (Fapte 2:1) şi tot atunci s-au botezat primii creştini şi s-a făcut frângerea pâinii (Fapte, cap.2). Mai târziu, în toată Biserica „frângerea pâinii” (Euharistia / Liturghia) era făcută duminica (Fapte 20:7) şi tot duminica se făceau colectele pentru săraci (cf. I Corintheni 16:2), acestea fiind probabil făcute înainte sau după Liturghie, odată cu Agapele (mesele frăţeşti ale dragostei). Tot în zi de duminică Dumnezeu i-a descoperit Evanghelistului Ioan Apocalipsa (Apoc. 1:10). Din toate aceste texte se vede clar că Hristos, ucenicii Săi şi în general primii creştini şi cei de după ei ţineau exclusiv ziua duminicii, şi nu avem nici un text precum că aceştia ar fi ţinut sâmbăta. Mai mult decât atât, Sf. Pavel le cere creştinilor să nu-i bage în seamă pe cei care-i judecă „cu privire la sâmbătă” (Col. 2:16), arătând abolirea acesteia. De multe ori „Adventiştii de ziua a şaptea” aduc textul de la Fapte – cap.13 în sprijinul ideii că apostolii ar fi ţinut sâmbăta şi chiar ar fi mers în fiecare sâmbătă la sinagogă pentru a-şi onora obligaţiile religioase iudaice. Dacă însă analizăm mai atent acel capitol precum şi toate celelalte, vedem că apostolii mergeau sâmbăta la sinagogă şi chiar la templu doar pentru că acolo se aduna multă lume şi acesta era un bun prilej pentru propovăduirea Evangheliei şi nimic mai mult (cf. Fapte 5:20-21). Deci acest argument al adventiştilor nu ţine, iar altele nici nu există.

      În continuare, pentru a-i convinge pe adventişti că duminica n-a fost instituită de Constantin cel Mare în anul 321, ci era ţinută şi de creştinii din sec. I-III, voi aduce mai multe argumente istorice de până la anul 313 care vorbesc despre ţinerea duminicii în această perioadă. Mă voi referi doar la scrierile autentice, lăsând la o parte pe cele apocrife! Mă voi axa pe documente oficiale necontestate de istoricii protestanţi.

– Pe lângă argumentele biblice deja aduse, amintesc că primele menţiuni nebiblice foarte clare despre ţinerea duminicii le avem deja spre sfârşitul sec. I, în Didahia, cap. 14. Acest izvor este recunoscut ca unul din sec. I şi este studiat de foarte mulţi critici eterodocşi din lume, recunoscându-i-se autenticitatea.

– O altă mărturie despre ţinerea duminicii (κυριακὴ ημέρα), spre sfârşitul sec. I – încep. sec. II, o avem de la Ignatie al Antiohiei, ucenicul Apostolului Petru şi a lui Ioan Evanghelistul. Vezi Epistola către Magnezieni 9:1;

– La începutul sec. II, Pliniu cel Tânăr scrie împăratului Traian (Epistola X:96,7) despre faptul că creştinii îşi făceau Liturghia solemnă în "ziua soarelui". Această expresie va fi împrumutată de acum înainte şi de scriitorii creştini, cu explicaţii simbolico-teologice (aşa cum vom vedea mai jos).

– Următoarea mărturie clară o avem la Iustin Martirul şi Filosoful (sec. II). Acesta este primul scriitor creştin, care vorbeşte de "dies solis" ca zi de sărbătoare a creştinilor (Apologia I către împăratul păgân Marcu Aureliu). Scriitorii creştini începând cu sec. II arată foarte clar, că "Soarele" este Hristos (cf. Maleahi 4:2). Despre această legătură "soare – Hristos, Soarele dreptăţii" vor scrie mai amânunţit la începutul sec. III Meliton de Sardes (Despre botez, 4) şi Origen (Tâlcuiri la Levitic, 9.10).

– La încep sec. II, Epistola lui Barnaba (care o vreme a fost chiar inclusă în canonul biblic – !) vorbeşte despre duminică care despre "ziua a opta", făcându-se trimitere la profeţia lui Iezechil (43:27). Este o mărturie foarte importantă, mai ales dacă citim textul de la Iezechil: "Iar după sfârşitul acestor zile, în ziua a opta şi mai departe, preoţii vor înălţa, pe jertfelnic, arderile de tot ale voastre şi jertfele de împăcare şi Eu Mă voi milostivi spre voi", zice Domnul Dumnezeu."  Într-un fel, Barnaba arată că de acum înainte "ziua a opta" – duminica, va fi ziua de aducere a jertfelor lui Dumnezeu. Aşa cum am văzut în mărturiile de mai sus, chiar aşa se întâmpla…

– Pentru prima dată în istorie, despre duminică ca zi în care nu trebuie să se lucreze vorbeşte scriitorul creştin Tertulian (moare aprox. 230), vezi "De oratione", 23. În general însă, scrierile creştine pun accent pe lucrarea duhovnicească în zi de duminică şi mai puţin pe odihna fizică, aşa cum s-a orânduit în Decalog pentru şabat.

– Sinodul de la Elvira (aprox. 306 – exact în toiul celor mai mari persecuţii) stabileşte prin Canonul 21 să fie excomunicaţi cei care 3 duminici la rând lipsesc de la Liturghie.

– Scrierile apocrife din primele 3 secole aduc şi ele numeroase mărturii despre ţinerea duminicii, dar pentru a nu-mi pune „cărbuni pe cap”, le-am lăsat la o parte. Repet încă odată, nici un izvor creştin sau păgân din primele trei secole nu aminteşte despre ţinerea sâmbetei de către creştini.

Subiectul poate fi discutat în continuare aici.

32 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
preasimplu
26/12/2009 02:05

1. Prima mentionare biblica a sabatului e la Creatiune. Lui Cain i se vorbeste de pacat, Biblia explicand mai apoi ca pacatul e calcarea legii. Cred ca ceea ce se intampla la Sinai e doar o aducere aminte despre voia lui Dumnezeu unui popor care a trait in robia unui popor pagan care i-a impus un anume stil lde viata. 2. Pentru mine un argument in favoarea sambetei e faptul ca Iisus a tinut aceasta zi. Nu vorbeste nicaieri de dezlegarea vreunei legi. In ce priveste dezlegarea sabatului e o explicare simpla a “demontarii” celor lumesti puse de oameni drept o povara pentru alti oameni. Nu inteleg cand a dat Iisus vreo porunca noua legata de schimbarea zilei de odihna, daca Maria, mama lui Iisus si celelalte femei s-au odihnit dupa lege (Luca 23:56) la inceperea sabatului in care Domnul Sabatului este in mormant. Cand le-a mai dat Iisus alte invataturi? Corect ar fi, zic eu, deci nu e nici un decret aici:), ca oamenii macar sa stie ca duminica e ziua intai a saptamanii, si nu ziua a saptea. Nu vad de ce calendarele de la noi au trecuta duminica drept ultima zi din calendar… 3. In ce priveste textul din Evrei 7:12, cred ca e necesara o despartire clara a ceea ce insemna lege ceremoniala si desfasurare a ritualului in Cort sau la Templu, si ceea ce inseamna Lege morala. Despre legea morala in care e inclusa si porunca privind tinerea sabatului, legea celor 10 porunci, nu se… Read more »

IeromPetru
Admin
26/12/2009 08:14

1. Chiar nu văd ce are Cain cu sâmbăta. Şi până la Moise nu se vorbeşte de sâmbătă. Aceasta zi în mod clar era legată de ieşirea evreilor din Egipt, adică cu Vechiul Testament. Decalogul a fost dat tot evreilor şi chiar dacă el are o anumită valoarea şi în NT, acesta trebui privit prin prisma Legii Harului şi nu a prefigurărilor din VT.
2. Restul discuţiei este inutile, mai ales că nu recunoşti că Hristos mai mult nu a ţinut sâmbăta, decât a ţinut-o. Iar când a ţinut-o a făcut-o doar pt a nu fi învinuit. În mod deliberat el dezlega sâmbăta (Ioan 5:18).
3. Informaţiile istorice sunt importante pt că ele arată cum ţineau primii creştini – apostolii şi ucenicii lor direcţi, nu aşa cum v-au învăţat ereticii americani din sec. 19.

IeromPetru
Admin
26/12/2009 14:49

Îmi cer scuze pt reținere. Acum o să continui răspunsul pt “preasimplul” comentator:
– O întreb retoric pe stimata dnă/dră, în ce zi a înviat Hristos? La Matei 12:40 Hristos spune că va sta “în pământ” 3 zile şi 3 nopţi, dar a stat doar o zi plină şi 2 nopţi, înviind a treia zi. Aşa era modul de exprimare al evreilor. Deci Hristos a înviat luni seara sau cum? Iar dacă El a înviat totuşi duminică “dis-de-dimineață”, atunci interpretarea mea cu “după opt zile” e mai mult decât valabilă.
– Eu nici nu am spus că duminica este ultima zi a săptămânii sau “ziua a şaptea”. Aceasta rămâne a fi sâmbăta. Evanghelia însă arată că după Învierea lui Hristos creştinii nu mai ţineau ziua a şaptea (şabatul), ci “prima zi a săpătămânii”, care este duminica. Iar speculaţiile pe care le faceţi cu enumerarea zilelor la evrei, practic nu spun nimic, deci nu au nicio relevanţă. Nu faceţi decât să confirmaţi ceea ce spun eu în fraza de mai sus.
– Şi ca să închei în favoarea noastră, a ortodocşilor (aşa cum e şi normal), vă rog să-mi răspundeţi la întrebarea: care sunt argumentele dvstră clare precum că creştinii ar fi ţinut sâmbăta, aşa cum era ea ţinută în VT, după Învierea lui Hristos. Accept orice timp de argumente: atât biblice, cât şi istorice.

Eron
26/12/2009 23:26

Fara suparare, dar ceea ce afirmi in prima parte este curata minciuna.Unul care nu ar stii ar crede, dar eu m-am documentat in acest sens si stiu clar ca ziua de Dumninica s-a tinut de la Constantin pana in prezent.Arata-mi un text (clar)biblic care sa demonstreze ca ei tineau dinainte ziua de duminica si care sa nu aiba o interpretare data de Biserica Catolica pentru a scoate acest lucru in “evidenta”.Isus a zis ca cerurile si pamantul vor trece, dar Cuvintele Lui nu vor trece.Ceea ce afirmi tu este ca Isus a spus o minciuna, deoarece Cuvintele lui Isus au trecut, schimbandu-se ziua.

haymherman
haymherman
27/12/2009 00:11

StimateIeromPetru,eu sint evreu si citind articolul de sus am ramas putin uimit,ca nu stiu de ce si pentru ce minti.In exod 31,17spune astfel; Acesta va finte Mine si copiii lui Israel un semn VESNIC;caci in 6 zile a facut Domnulcerurile si pamintul,iar in ziua a saptea sa odihnit. Isus a fost evreu? Porunca era si pentru el.Defapt el a spus ;Daca cineva va desfiinta una din cele mai mici porunci si va invata pe oameni asa va fi chemat cel mai mic etc. El deci nu a facut-o. Nu a invata nici pe altii s-o faca.Altfel s-ar fi scos singur din imparatie. Spui ca nu existatexte in N Testament ca crestinii ar fi tinut Sabatul. In fapte cap 15 Apostolul iacov spune asa.Eu sint de parere sa li se scrie 4 lucruri care faceau ravagii printre ei,in rest au infiecare cetate oameni care propovaduiesc pe Moise ,si deci au ocazia sa asculte cuvintul lui Dumnezeu si sa invete satraiasca dupa legealui Dumnezeu.Ce altceva vroia Iacov sa spuna? Cum poti sa spui ca ziua a saptea de la creiatiune nu a fost simbata?Ce inseamna sabat?Sevet =A sedea.Seva=sapte. Cine a inceput a schimba legea dupa moartea lui Isus ,daca Isus in timpul vietii nu a avut curajul sa invete pe cineva sa calce una din cele mai miciporunci? Tinarului bogat ia spus;Pazeste poruncile daca vrei sa intri in viata. Cum poti sa sucesti in halul asta textul de la Ezechiel? Acolo scrie clar timp de sapte zile sa aduci jertfe asa si… Read more »

IeromPetru
Admin
27/12/2009 13:00

Lui Haymhermen, care este evreu, nici nu am ce să-i răspund, din moment ce el nu crede în Iisus că este Mesia şi Dumnezeu, şi nu recunoaşte Noul Testament. Toate afirmaţiile pseudo-biblice şi pseudo-istorice sunt de fapt interpretate subiectiv şi confesional. Apropo, eu aduc argumente istorice clare că duminica era ţinută până la Constantin. Nu am nicio vină că nu vrei să le vezi. Şi o faci dintr-o orbire duhovnicească…

Lui Eron i-am adus mai multe argumente privind ţinerea duminicii în Fapte, atunci când era făcută şi frângerea pâinii. Noi nu avem nevoie de o zi în care să nu facem absolut nici şi să numărăm paşii ca evreii. Pentru noi adevărata “zi a Domnului” este ziua Învierii Lui, a pogorârii Duhului Sfânt şi a prezenţei Lui tainice între noi prin “frângerea pâinii” pe care o facem “în prima zi a săpătâmânii” adică duminca, aşa cum au făcut-o creştinii din totdeauna. Asta e noua “zi a Domnului”, iar “cu privire la sâmbătă”, să nu mă judece nimeni, aşa cum Scrie Pavel colosenilor.

Doamne ajută.

IeromPetru
Admin
27/12/2009 22:18

Văd că mai mulţi dau buzna cu comentarii, unele mai prosteşti ca altele. Recunosc că unele nu le-am aprobat din mai multe motive:
– Unele conţin jigniri şi insulte la persoana autorului. Sunt sigur că nici ei n-ar aproba aşa ceva pe blogurile lor;
– Despre unele chestiuni deja s-a discutat din plin pe forumul meu, la care nu o dată v-am invitat să participaţi;
– Prefer ca blogul să-l ţin pt editarea de articole, iar discuţiile să le pot pe http://www.forum.teologie.net
Acolo este compartimentul “Inter-confesional” cu mai multe subiecte la care se discută deja de câteva luni. Vă rog să citiţi discuţiile anterioare, ca să nu reluaţi ceea ce deja alţi confraţi de-ai voştri sectari au scris…

ierom.epictet
ierom.epictet
31/12/2009 10:54

va felicit parinte pentru activitatea misionara DUMNEZEU sa va calauziasca , mult spor duhovnicesc…….

Ioan Cr
Ioan Cr
22/01/2010 15:24

Doamne ajută, părinte!

Am afişat acest comentariu şi pe blogul profesorului adevntist care v-a replicat dvs:

Cîteva reflecţii:

Este adevărat că în Biblie nu există nici o poruncă care să instituie duminica în locul sîmbetei, dar faptul relevant este altul. În Noul Testament aflăm cum comunităţile de creştini ţineau şi celelalte zile – şi mai ales pe prima a săptămînii – de rînd cu sîmbăta. Iar a ţine toate zilele este totuna cu a nu ţine nici una, iar dacă se întîmpla – din “obişnuinţă” sau din raţiuni misionare – găsim totuşi o rînduială a cultului mai mult creştină decît mozaică. Acest moment, împreună cu serbarea şi a altor zile laolaltă cu cea a sîmbetei, este un indiciu sigur al metamorfozării pe care l-a suferit conceptul de “Sabat”, în tot cazul diferit de formularea sa originară în cadrul Decalogului, fapt care, normal, îi obligă pe sabatarieni să distingă şi “alte sabaturi” pentru a evita legalismul şi pentru a păstra actuală porunca a IV-a, prin care, chipurile, se asigură continuitatea celor două Legăminte.

dfte
dfte
22/08/2010 18:56

problema cea mai interesanta  a sabtului este ca femeile dupa ce L-au inmormantat vinerea ,a doua zi s-au odihnit dupa lege ,a doua zi era sambata ,deci nici vorba sa se fi calcat legea ,cum spunea si sf/Apostol Pavel in romani ,numai citind cartile sfinte rezolvam problema

dfte
dfte
23/08/2010 18:47

totusi sabatul trebuie respectat

iulian
iulian
04/09/2010 12:55

frumos schimba biserica si nu ramane la scripura ci la traditie  o sa ajunga ca sodoma si gomora

Ierom. Petru
Admin
04/09/2010 13:20
Reply to  iulian

Acolo sunt suficiente argumente pentru cei care vor să le primească, iar sectele iudaizante care nu au primit în întregime Noul Testament deja sunt în Sodoma şi Gomora duhovnicească a ereziei, nemaitrebuindu-le altceva.
Şi dacă e să fim consecvenţi, atunci vă rog să-mi răspundeţi de ce baptiştii şi penticostalii, care merg după Biblie şi nu acceptă Tradiţia, ţin totuşi duminica şi nu sâmbăta? Dacă duminica nu era reglementată, fie şi indirect, în Biblie, credeţi că ei ar fi ţinut-o? Întemeietorul sectei adventiştilor a ţinut sâmbăta sau duminica?

anna
anna
23/10/2010 20:30

1. Biserica nu a schimbat nimic in Scriptura, doar Dumnezeu a implinit si desavarsit ce era de implinit si de desavarsit, caci numai El are acest drept si aceasta putere. Nu Traditia Bisericii sau Constantin cel Mare L-au facut pe Mantuitorul sa invie in ziua aleasa de El, Duminica, ci El insusi, in si cu puterea Lui de Dumnzeu Adevarat. Nu omul a instituit Duminica drept ziua a saptea, ci Dumnezeu Omul Iisus Hristos, prin invierea Sa , nu prin rastignirea Sa. Prin Inviere ne-a aratat ca este cine a spus ca este: Dumnezeu Adevarat. Se pare ca tocmai dumnezeirea lui Hristos  deranjeaza pe cei ce tin sambata, de aceea chiar cred ca un crestin care tine sambata este un eretic pentru ca de fapt este cam evreu, nu crestin, iar majoritatea evreilor nu il recunosc pe Hristos ca Mesia. Chiar ma intreb daca asa numitii crestini ce tin sambata il aseaza pe Hristos mai presus decat pe Moise… evreii tineau sambata si l-au rastignit pe Hristos si pentru ca El  nu tinea intotdeauna sambata. Sa inteleg ca voi, cei care ce tineti sambata nu sunteti crestini, sunteti cam ca evreii din vremea Domnului….poate  ati fi in stare sa-l rastigniti a doua oara pe Hristos, doar pentru ca a avut „curajul” sa invie intr-o alta zi decat cea pe care o tineti voi. 2. Duminica poate fi ziua  a saptea a saptamanii, depinde din ce zi incepi numaratoarea si depinde daca o numeri ca evreu care tii legea lui Moise… Read more »

anna
anna
23/10/2010 20:34

4. De ce trebuie ca eu, ca si crestin , care cred in Dumnezeu Iisus Hristos si care a inviat Duminica, ziua intai a saptamanii la evrei, sa tin sambata, ziua a saptea la evrei? Daca porunca spune :"Şase zile lucrează şi-ţi fă toate treburile tale;  Ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău" (Deut.5:13,14), iar Dumnezeu Mantuitorul a ales ca aceasta zi, a saptea, sa fie Duminica, cum sa incalc eu ce a facut Hristos? De dragul evreilor sau al lui Moise? Poate femeile mironosite au tinut sabatul, dar Hristos l-a incalcat de mai multe ori, iar pe mine ma mantuie prin har, credinta si fapte bune Hristos, nu femeile mironosite, nu evreii, nici macar evreii crestini, sau Moise. Dumnezeu Fiul a ales ziua Sa, nu noi, noi doar respectam poruncile desavarsite de El si tot ceea ce a facut Dumnezeu Fiul. De aceea sunt crestin, sunt al lui Hristos, nu sunt evreu credincios al lui Moise. Tot respectul pentru Moise si cele zece porunci, dar evreii l-au răstignit pe Hristos si nu am nici cea mai mica intentie sa asez legile evreilor mai presus de faptele si legile Mantuitorului. 4. Iar zilele creatiei….nu stiu daca termenul ebraic de "zi" poate fi luat chiar ca zi de 24 de ore….poate fi inteles ca perioada de timp mica- o secunda chiar-, sau ca o perioada mai mare de timp, sau doar ca o etapa logica a creatiei lui Dumnezeu….la Dumnezeu totul e cu putinta in materie de timp, asa ca nu… Read more »

Elena
Elena
31/10/2010 07:26

Am o singura nedumerire…daca Sabatul a fost desfiintat, pentru ca facea parte din legea data de Moise (de fapt de Dumnezeu, prin Moise), asta inseamana ca toate cele 10 porunci au incetat sa mai fie valabile odata cu venirea lui Mesia, sau cu invierea Lui? Sa inteleg ca acum suntem cu totii liberi sa mintim, sa ucidem, sa preacurvim, etc? Asta e urmarea logica a ceea ce spuneti dumneavoastra aici…Cum e pana la urma?

roxana
roxana
16/01/2011 04:00

As vrea sa va intreb daca ati citit catehismul bisericii catolice. Ei macar sint sinceri si recunosc ca ziua de odihna a fost schimbata din simbata in duminica prin autoritatea bisericii, nicidecum a lui Dumnezeu. Mai mult, Domnul Isus a tinut  simbata chiar si in moarte pt ca s-a odihnit de lucrarea facuta pe pamant si a inviat duminica, ca sa-si continuie lucrarea de mijlocitor al omenirii in sanctuarul ceresc. Iata cateva texte biblice care dovedesc autenticitatea sabatului atat in Vechiul cat si in Noul Testament: Geneza sau Facerea 2: 2,3 ´´In ziua a saptea Dumnezeu Si-a sfarsit lucrarea pe care o facuse; si in ziua a saptea  S-a odihnit de toata lucrarea Lui pe care o facuse. Dumnezeu a binecuvantat ziua a saptea si a sfintit-o pentru ca in ziua aceasta S-a odihnit de toata lucrarea Lui pe care o zidise si o facuse.´´ (in Eden Adam si Eva au tinut Sabatul si nu erau evrei caci pe atunci inca nu existau religiile) Exodul 20: 8 ´´Adu-ti aminte de ziua de odihna ca s-o sfintesti´´ (Dumnezeu a banuit ca o sa uitam ziua Lui) . Exodul 31:14-17 ´´Sa tineti Sabatul caci el va fi pentru voi ceva sfant. Cine il va calca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare in ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului sau.´´ Ezechiel 20:20 ´´Sfintiti Sabatele Mele caci ele sint un semn intre Mine si voi ca sa stiti ca Eu sint Domnul , Dumnezeul vostru.´´ Isaia 56:6,7 ´´Si pe strainii care se vor lipi… Read more »

Ierom. Petru
Admin
16/01/2011 18:16
Reply to  roxana

Romano-catolicii recunosc că “prin autoritatea Bisericii”, abia în sec. VI, tot mai mult s-a generalizat ideea că duminica ar fi ziua a şaptea, aplicând chiar prevederile Legii Vechi cu privire la Sabat pt ziua de duminică. Noi ştim şi recunoaştem astea, mai ales că nu a fost cea mai bună idee, iar BOR, prin calendarul din 2011 a readus duminica, ca primă zi a săptămânii, aşa cum e şi corect. Adventiştii s-au bucurat “ca proştii” (cum se zice în popor), dar e vorba despre cu totul altceva.
Şi când dumneata ai zis că romano-catolicii nu ştiu ce au recunoscut, cred că te-ai referit la anul 321 sau nu mai ştiu eu ce alt moment cu care voi speculaţi, dar nici aici nu aveţi dreptate. Pe noi de interesează “ziua Domnului” aşa cum a fost ea ţinută în primul secol, iar Scriptura, chiar dacă parţial, dă mărturii clare în acest sens. Acolo nici nu este confundată cu sabatul, dar nici nu e văzută ca o zi oarecare.
Despre toate astea se discută pe forum nostru: http://www.forum.teologie.net . Veţi găsi subiectul şi toată dezbaterea extrem de acerbă.
Doamne ajută.

roxana
roxana
16/01/2011 04:24

Nu stiu al cui este site-ul acesta dar am un sfat: nu mai invata gresit si pe altii. Cauta adevarul lui Dumnezeu in Cuvantul Sau cu o inima sincera si smerita. Dumnezeu se descopera celui ce-L cauta, cu umilinta si smerenie, prin fiecare cuvant din Sfanta  Scriptura. Lasa la o parte obiceiurile omenesti si pune-ti increderea in Dumnezeu si Cuvantul Sau. Domnul sa te binecuvanteze.

Ierom. Petru
Admin
16/01/2011 18:18
Reply to  roxana

Noi nu polemizăm cu cei care au gândire îngustă şi nu au rămas întregi după spălarea de creier care li s-a făcut în secta unde din greşeală au nimerit. Iar dacă vreţi să fiţi băgată în seamă, măcar studiaţi mai bine izvoarele Ortodoxiei şi veţi vedea mai clar ce este acolo omenesc şi ceea ce este divin.

roxana
roxana
16/01/2011 20:27

Dumneavoastra parinte ar trebui sa studiati mai bine Cuvantul lui Dumnezeu. Am vazut si raspunsurile dvs in alte pagini si discutiile cu ´´sectantii´´. Santeti departe rau atat de Dumnezeu cat si de Cuvantul Sau. Sper doar ca Dumnezeu sa faca o minune si sa va lumineze inainte de a fi prea tarziu.

roxana
roxana
16/01/2011 20:39

Si va spun inca o data: cititi Catehismul doctrinelor catolice 1957, pag 50 ´´Tinem duminica in locul sambetei, pentru ca noi, biserica catolica, am transferat solemnitatea ei, de la sambata la duminica´´.  degeaba cautati dovezi biblice in pivinta schimbarii zilei de odihna; nu exista.

george
george
24/02/2011 02:45

Sa presupunem ca frangerea painii in prima zi a saptamanii(duminica) dovedeste sfintirea duminicii. Ce putem spune atunci despre declaratia din Faptele.Apos.-2;46¿-Ca ucenicii mergeau din casa in casa si frangeau painea in fiecare zi. Daca frangerea painii sfinteste o zi, atunci nu numai duminica, ci orice zi din saptamana este sfanta. Se crede ca frangerea painii inseamna Sfanta Cina. Atunci sfanta cina (cina domnului) poate fi celebrata in orice zi din saptamana. Cina Domnului sarbatoreste moartea Lui Hristos si nu invierea S-a, deci nu are nici-o legatura cu invierea. In cartea Faptele Apostolilor nu avem nici-o dovada pentru sfintirea primei zile a saptamanii(duminica)

george
george
24/02/2011 02:46

 
Ioan 20;19  Si fiind seara, in ziua aceea, intaia a saptamanii (Duminica), si usile fiind incuiate, unde erau adunati ucenicii de frica iudeilor, a venit Isus si a stat in mijloc si le-a zis: Pace Voua.
 
   1– Acest verset este folosit destul de des, ca ucenicii sau adunat in prima zi a saptamanii si se inchinau. Versetul nu spune asta, ci spune ca ei erau adunati de frica iudeilorUcenicii in Sabat au stat linistiti fiindca iudeii nu ar fi facut nimica fiindca ar fi crezut ca incalca sabatul, dar deodata ce s-a terminat sabatul ucenicii sau adunat de frica iudeilor asa cum spune versetul.2– Acest verset mai este folosit ca ucenicii erau adunati pentru a celebra invierea Domnului Isus. Totusi biblia nu spune asa ci spune contrariul, ca ei nici macar nu credeau sau stiau ca Domnul Isus inviase din morti. Ceea ce spune biblia este ca ucenicii sau Maria nu credeau ca Domnul Isus a inviat. Marcu 16:11,12,13. –Si ei, auzind ca este viu si ca a fost vazut de ea, n-au crezut. 13– Si aceia, mergand au vestit celorlalti, dar nici pe ei nu i-au crezut.Concluzii ;
A-Ucenicii erau adunati de frica iudeilor.   NU pt. a celebra invierea lui Isus, sau a se inchina.       
B-Ucenicii,Maria nu credeau ca Isus inviase.
C-Nimic deosebit acestei zile, ziua intai, fiindca spune;…in ziua aceea…..deci o zi normala.
D-Nimeni nu ne spune de inlocuirea Sabatului cu prima zi a saptamanii(duminica),nici ca aceasta zi ar fi sfanta sau binecuvantata… 

george
george
24/02/2011 02:53

DE CE MINTITI OAMENII?  SPUNETI VERSETE NECOMPLETE DE EXEMPLU CEL DIN EVREI. e Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare.  Evrei 4:8-11 Sfantul apostol Pavel ne arata ca eliberarea poporului Israel din robia Egiptului prin Moise pentru a-l duce in Canaan,reprezinta un simbol al eliberarii tuturor credinciosilor din robia pacatului prin Isus Hristos,pentru ai duce la locul odihnei marete din Canaanul ceresc. Insa trista experienta traita in Canaan au cazut din cauza necredintei,va fi impartasita si de altii,care impitrindu-si inima prin necredinta lor in Isus,vor perii si nu vor mai intra in odihna Domnului Isus din ceruri.    Apostolul avertizeaza; Odihna ca cea de Sabat pentru poporul lui dumnezeu nu este ziua duminicii cum vor sa interpreteze unii, ci este bucuria in Domnul, usurarea sufleteasca, odihna in Isus. Cei care doresc sa aibe parte cu Domnul sus, trebuie sa aiba mai intai parte cu El aici jos pe pamant, primindu-L ca Mantuitor, prin credinta, astazi, fara intarziere, spre a nu-si impietrii inima prin inselaciunea pacatului.Cei care-L primesc pe Isus ca Mantuitor personal, primesc si odihna zilei a saptea a saptamanii, fiindca Pavel spune; PENTRU CA CINE A INTRAT IN ODIHNA LUI… Read more »

george
george
24/02/2011 02:56

Isus spune ca in ziua sabatului este bine sa faci bine, iar dumneavoastra spuneti ca nu? Mai mult decat atat sunteti de partea fariseilor spunand ca Isus calcca sabatul.
 

george
george
24/02/2011 03:02

Isus spune ca in ziua sabatului este bine sa faci bine, iar dumneavoastra spuneti ca nu? Mai mult decat atat sunteti de partea fariseilor spunand ca Isus calca sabatul.   Domnul Isus vindeca in ziua sabatului. Acesta este unul din asa zisele motive a-le fariseilor pentru a gasi vina in Isus. Este Domnul Isus vinovat sau incalcator de lege pentru ca a vindecat in ziua sabatului?  Cu cat se deosebeste omul de oaie. De aceea se cade a face bine sambata. Matei 12:12. DE ACEEA SE CADE A FACE BINE SAMBATA. Ospune Domnul Isus, dumneavoastra spuneti ca nu. Luca 16, 16-18: „O iota sau o frantura de slava din Lege” Versetul 17 reprezinta o declaratie fara echivoc in favoarea autoritatii Legii: „Este mai lesne sa treaca cerul si pamantul decat sa cada o singura frantura de slova din Lege”. Cu o astfel de declaratie clara si categorica in favoarea Legii, este de neinteles cum invatati crestini inca mai sustin ca Iisus a desfiintat Legea sau Sabatul.   IATA UN EXEMPLU DE DEZLEGARE……DEZLEGAT NU ESTE A NIMICI ETC……      Care era cea mai grea porunca in ziua sambetei data de farisei in care Domnul Isus a eliminat? Luca 13:14,15,16.  Iar mai-marele sinagogii, maniindu-se ca Isus a vindecat-o sambata, raspunzand, zicea multimii; sase zile sunt in care trebuie sa se lucreze; venind deci intracestea, vindecati-va, dar nu in ziua sambetei.  Iar Domnul i-a raspuns si a zis: Fatarnicilor. Fiecare dintre voi nu dezleaga, oare, sambata, boul sau, sau asinul de la iesle, si nu-l duce sa-l adape?.… Read more »

george
george
24/02/2011 03:28

O INTREBARE. IN BIBLIE SPUNE CLAR SA TINEM SAMBATA.  DAR UNDE SPUNE  CLAR SA TIN DUMINICA? Sa nu imi spuneti cu frangerea painii fiindca frangerea se facea toate zilele saptamanii nu numai duminica.,nici coloseci ca acolo este vorba despre ceea ce a fost pe zapis,nici evrei fiindca acolo lati facut in asa fel sa fie vorba de duminica dar acolo in evrei spune clar de sambata versetul 9,10,11 spune despre odihna lui dumnezeu si sa intra in acea odihna,nici prima intalnire de dupa inviere fiindca apostolii erau adunati de frica iudeilor nu pt. a celebra invierea lui Isus…..eu ma refer unde spune CLAR CA SA TIN DUMINICA IN LOCUL SAMBETEI.  NORMAL UN VERSET SA SPUNA CAM ASA CEVA; NU MAI TINETI SAMBATA, CI PRIMA ZII A SAPTAMANII..ETC..spun prima zi a saptamanii fiindca acesta era numele, numai ziua a saptea avea nume, deci vreau un verset clar, daca nu vil dau eu decat unul doar atat:   Caci adevarat zic voua; inainte de a trece cerul si pamantul, o iota sau o carta din lege nu va trece, pana ce se vor face toate. MATEI 5:18  ETC  ETC …   Ziua a saptea(sambata) va convine sau nu dar sigur ca nu este in cele 10 porunci adica in legea lui Dumnezeu, Isus spune clar ca mai intai trebuie sa treaca cerul si pamantul decat sa cadin un corn din litera. hai sa vedem daca sabatul mai este valabil.   -A trecut cerul si pamantul? -nu -deci legea care este si sabatul inca… Read more »

george
george
24/02/2011 03:31

 

Faptele apostolilor 17:2 

Pavel, dupa obiceiul sau, a intrat în sinagoga. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, Potrivit acestui text (Fapte 17:2), se pune intrebarea: De ce Pavel a avut acest obicei de a tine Sabatul si celelalte porunci? Textul din 1 Corinteni 11:1 ne da raspunsul: „ Calcati pe urmele mele, întrucît si eu calc pe urmele lui Hristos.” Ori, Hristos, „ dupa obiceiul Sau , in ziua Sabatului a intrat in sinagoga” (Luca 4:16) 
Faptele apostolilor 18:4 

Ierom. Petru
Admin
24/02/2011 11:02
Reply to  george

1. Nu e cazul să folosiţi adrese false de email şi nici să faceţi copy-paste.
2. Despre asta se discută intens pe forumul nostru. Intraţi acolo şi implicaţi-vă în discuţii (dacă vă ţin muşchii): http://forum.teologie.net/viewtopic.php?f=71&t=1027

george
george
24/02/2011 15:20

Eu folosesc adresa de email al meu si nu este fals.

Ierom. Petru
Admin
24/02/2011 15:37
Reply to  george

Bine, atunci vă aştept pe forum, că aici discutăm singuri şi chiar nu vreau să repet toate argumentele scrise deja odată.
Şi chiar nu m-aţi convins că aţi fi cunoscut vreodată Ortodoxia.