Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

CONS

COLEGIUL ORTODOX “NOUL STUDION” (CONS)

Grup de monahi şi mireni ortodocşi care, asemenea monahilor de la vechea Mănăstire Studion din Constantinopol (sec. V-XIII), se ocupă de studiul teologic, istoric şi filologic al tradiţiei ortodoxe şi, în special, al cultului liturgic. După cum se ştie, în sec. VIII-XII, vechea Mănăstire Studion a fost locul în care s-au dus principalele lupte teologice împotriva iconoclasmului, s-au scris şi s-au copiat cele mai importante cărţi de cult, s-au alcătuit cele mai multe canoane şi rânduieli tipiconale etc.

Lucrarea fructuoasă a monahilor studiţi ne-a insuflat şi pe noi, membri ai CONS, să încercăm, în această formă colegială (de unde şi denumirea de “colegiu”) şi (“din binecuvântate pricini”) quasi-anonimă, să desfăşurăm următoarele activităţi:

  • editarea şi publicarea textelor liturgice şi a cercetărilor relevante
  • traducerea de studii în diferite domenii ale teologiei
  • lecţii, cateheze şi conferinţe în diferite formate
  • cursuri online de teologie liturgică
  • organizarea unei biblioteci virtuale cu un index disponibil pentru public etc.

În funcţie de implicarea membrilor şi rezultate obţinute, CONS îşi va crea propria pagină de internet. Până atunci, pagina CONS rămâne a fi: www.teologie.net şi grupul “Studii Liturgice” de pe facebook, iar email de comunicare: studii.liturgice@gmail.com

Noi urmărim calitatea, nu cantitatea! Oricine împărtăşeşte această idee se poate înscrie şi poate contribui.

Susţineţi activităţile noastre prin PayPal!