Highslide for Wordpress Plugin
Meniu Închide

Robert F. Taft – SPRE ORIGINILE OMOFORULUI MIC

Vă prezentăm traducerea în limba română a articolului prof. Robert F. Taft – Toward the Origins of the Small Omophorion, in I. Ivancsó (ed.) Ecclesiam edificans. A 70 éves Keresztes Szilárd püspök köszéntése. Nyíregyháza, 2002. pp. 25–37.

 

UNELE OBSERVAŢII SUPLIMENTARE: 

Principalul veșmânt distinct al arhiereului este omoforul. În trecut, acesta se îmbrăca peste felon, întrucât sacosul (ca şi mitra) era o distincție imperială acordată doar patriarhului Constantinopolului, după care, în secolul al 15-lea, a trecut şi la ceilalți patriarhi răsăriteni, iar începând cu secolele 16-17 (în Rusia din 1705) a trecut la toți episcopii. Deci, în prezent, toţi ierarhii poartă omoforul peste sacos, iar în afara Liturghiei – direct peste epitrahil şi rasă (cu sau fără mantie).

Tot prin secolele 16-17 începe să apară distincția dintre două tipuri de omofoare ale arhiereului – unul mare şi altul mic – deși, inițial, se cunoștea doar omoforul mare. La începutul Liturghiei acesta se punea pe ambii umeri, cu extremitățile alungite în faţă şi în spate, iar în restul momentelor liturgice (inclusiv la săvârșirea hirotoniilor), același omofor se punea împăturit doar peste umeri.

În prezent, în Bisericile Ortodoxe locale există mai multe practici legate de folosirea omoforului. De exemplu, ierarhii greci, inclusiv la slujbele în sobor, îmbracă doar omoforul mare şi-l ţin până la sfârşitul Liturghiei. Doar ierarhul-protos poate să scoată omoforul înainte la citirea Apostolului, iar în celelalte momente ale Liturghiei să pună omoforul mic, dar nu există o uniformitate în această privinţă. 

În Biserica Rusă ierarhii tot timpul poartă omoforul mare la începutul Liturghiei, iar dacă slujesc mai mulţi ierarhi în sobor, protosul poartă omoforul mare, iar toţi ceilalţi poartă doar omoforul mic. 

Începând cu anul 2012 (a se vederea hotărârea Sf. Sinod al BOR nr. 5274 din 5 iulie 2012), Biserica Ortodoxă Română a adoptat aproximativ aceeaşi practică de purtare a veşmintelor liturgice ca şi Biserica Rusă, inclusiv în privinţa folosirii omoforului. Trebuie însă să precizăm că, până nu demult, majoritatea ierarhilor români foloseau doar omoforul mic, iar multe veşminte arhiereşti nici nu au omoforul mare în set.