Biserica Ortodoxă din Moldova
Mănăstirea "nașterea domnului"
din zăbriceni

teologie.net
 Acasă >> Mănăstirea Zăbriceni  
arr_d Programul de slujbe

În zilele de rând:

17 00

Vecernia și Pavecernița (cu pauză pentru cină între ele)

3 30

Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Sfânta Liturghie

 În duminici și sărbătorile mici:

17 00

Vecernia și Pavecernița (cu pauză pentru cină între ele)

5 30
Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Sfânta Liturghie

  La marile sărbători (cu priveghere):

16 00

Ceasul IX cu Vecernia Mică (apoi Cina)

18 30

Vecernia Mare cu Litie, Utrenia și Ceasul I

8 00

Ceasurile III, VI și Sfânta Liturghie

 

  Sinaxarul Mănăstirii Zăbriceni

arr_d Calendarul bisericesc pe stil vechi
Stil vechi Joi Stil nou
29 Ianuarie 11 Februarie
Zi fără post
Aducerea moaştelor sfântului sfinţitului mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul), Sfinţii şapte mucenici, care s-au săvârşit în Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob şi Parigorie, Sfinţii mucenici Silvan episcopul, Luca diaconul şi Mochie citeţul, Sfinţii mucenici Sarvil şi Vevea sora lui, care au pătimit în Edesa, Sfântul sfinţitul mucenic Varsemeu, episcopul Edesei
Tot in aceasta zi
arr_d Contact

Arhim. Damian (Burlacu)

Mănăstirea "Nașterea Domnului"
din satul Zăbriceni, raionul Edineț

Telefon Cancelarie: 
(+373) 246 51 146

Fax:
(+373) 246 51 500

E-mail:
manastireazabriceni@gmail.com

 

Stareț
Arhimandrit Damian (Burlacu)

Telefon stăreție:
(+373) 246 51 761

E-mail:
arhim.damian@gmail.com

 

Telefon Arhondaric:
(+373) 246 51 158
079417489

La aceste 2 numere de telefon vă puteți programa pentru cazare la Mănăstire.

 

 

Manastirea "Nașterea Domnului" a început construcția unuei clopotnițe în trei nivele, pentru care are nevoie de surse financiare foarte mari. Tocmai de aceea, apelăm la ajutorul tuturor creștinilor de bună credință care vor să contribuie la construcția acestei clopotnițe, devenind în felul acesta - ctitori ai Mănăstirii.

 

Clopotnița va avea înălțimea de 33m. La primul nivel, partea dreaptă din față va fi o capelă cu baptisteriu pentru botezul maturilor, iar în partea stângă un pangar cu cărți, lumânări și obiecte bisericești. La al doilea nivel vor fi situate două clopote mari, iar la nivelul al treilea - alte șapte clopote.   

Coordonatele noastre bancare:

Mănăstirea „Nașterea Domnului” s. Zăbriceni, r. Edineț

S.A. BC „Banca Socială”, Filiala Edineț,

SWIFT: BSOCMD2X863

Conturi bancare:

22248630063801 – lei (MD)

2224863006381 – euro

2224863006382 – dolari

Codul fiscal: 29238554

Pentru  transfer în EURO din afara Republicii Moldova

  Account: Manastirea Nasterea Domnului din s. Zabriceni

Banca Sociala, Kishinev Republic of Moldova

 

SWIFT BSOCMD2X(863)

Bank Correspondent

Account No 890068027 for Banca Sociala

The Bank of New York, New York,

S.W.I.F.T. IRVTUS3N

Cont in Euro: 2224863006381

Cod fiscal: 29238554

 

             Pentru t ransfer in Dolari din afara Republicii Moldova

Account: Manastirea Nasterea Domnului din s. Zabriceni

Banca Sociala, Kishinev Republic of Moldova

SWIFT BSOCMD2X(863)

Bank Correspondent

Citibank N.A. New York,

Account No 36129543 for Banca Sociala

S.W.I.F.T. CITIUS33

Cont in Dolar: 2224863006382

Cod fiscal: 29238554

 

Cei care doriți să expediați bani prin Western Union, îi puteți transfera pe numele civil al părintelui stareț - Burlacu Dumitru,

cu mențiunea: Republica Moldova, Edineț.

Pentru ca părintele stareț să poate prelua banii, este nevoie să-i comunicați prin email

(arhim.damian@gmail.com), următoarele date:

- codul din mai multe cifre (MTCN) pe care vi-l oferă serviciul Western Union (important să nu se greșească ceva)

- numele complet al expeditorului

- suma expediată (în dolari sau euro)

- țara și localitatea din care ați expediat 

- un pomelnic cu persoanele care doriți să fie pomenite la noi la Mănăstire. 

 

Vă mulțumim din suflet!

Dumnezeu să vă răsplătească!

arr_d Istoricul Mănăstirii

ISTORICUL MĂNĂSTIRII „NAȘTEREA DOMNULUI”

  satul ZĂBRICENI, raionul EDINEȚ

         De sute de ani meleagurile noastre sunt străjuite și luminate de mănăstiri și schituri, numai că cele mai multe dintre ele sunt amplasate în centrul Moldovei, în timp ce alte regiuni ale țării sunt mai sărace în obști și edificii monahale. La nord, această situație a fost în mare parte adusă la normal, prin înființarea în 1998 a Episcopiei de Edineț și Briceni, care timp de opt ani l-a avut ca păstor pe vrednicul de pomenire – Preasfințitul Episcop Dorimedont – mare ierarh, teolog și în primul rând, un desăvârșit monah.

            Anume cu binecuvântarea acestui mare ierarh, la data de 4 august 1999, a luat ființă Mănăstirea "Nașterea Domnului” din apropierea satului Zăbriceni. Acest așezământ monahal este amplasat la o margine de pădure, într-un loc pitoresc, pe teritoriul fostului sanatoriu de odihnă și tratament “Albinuța”, ale cărui edificii au fost cumpărate de Episcopia de Edineț și Briceni. Așa a luat naștere singura mănăstire din raionul Edineț și singura mănăstire de călugări din întreaga Episcopie, pentru că celelalte trei – Călărășeuca, Rudi și Briceni – sunt mănăstiri de maici.

Inițial aici s-au așezat un grup de 8 frați, veniți de la Mănăstirea Noul-Neamț (Chițcani), în frunte cu arhimandritul (pe atunci – egumenul) Damian, numit încă de la început stareț al acestei mănăstiri. Cu străduința starețului și a fraților din mănăstire, în scurt timp s-a amenajat un paraclis, chilii, trapeza și alte edificii absolut necesare vieții mănăstirești. Cu timpul acestea au fost aduse la condiții mai bune, iar obștea mănăstirii s-a mărit, numărând în prezent 14 viețuitori, dintre care 6 sunt slujitori ai altarului.

Încă de la început, Mănăstirii i s-a dat hramul general „Nașterea Domnului” (25 decembrie / 7 ianuarie), pentru că deschiderea ei a avut loc în preajma jubileului de 2000 de ani de la Nașterea după Trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Pe lângă acest Praznic, Mănăstirea mai are un al doilea mare hram, la 4 august, când se marchează întemeierea Mănăstirii și este prăznuit Sfântul Sfințit Mucenic Foca, în cinstea căruia s-a amenajat un mic paraclis în care se slujește până astăzi. Mai târziu, acest paraclis a luat drept ocrotitori și pe Cuvioșii Paisie de la Neamț și Siluan Athonitul – mari povățuitori ai monahilor.

Recent, în mănăstire s-a construit încă un paraclis, având ca ocrotitor pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul. Cu părere de rău, a rămas încă nefinisată biserica mare a mănăstirii, cu hramul „Nașterea Domnului”, pentru desăvârșirea căreia sunt necesare încă multe mijloace materiale și financiare.

Deși cu începuturi modeste, obștea mănăstirii a început să-și creeze un program monahal și liturgic foarte intens, oficiindu-se zilnic toate Laudele bisericești și Sfânta Liturghie. Tipicul mănăstirii este după modelul Sfântului Munte Athos. Cântarea la strană este psaltică-bizantină, dar și corală-liniară. Astfel în fiecare seară, la ora 18.00, se săvârșește Vecernia și Pavecernița, iar dimineața, la ora 3.30, se oficiază Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile și Sfânta Liturghie.

În zilele de miercuri și vineri, după săvîrșirea Sfîntei Liturghie, se citește Acatistul Maicii Domnului, iar în fiecare duminică seara se cântă Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Aceste slujbe speciale închinate Maicii Domnului se datorează și faptului că mănăstirea noastră are două icoane deosebite ale Maicii Domnului: prima este numită „Povățuitoarea” de la Mănăstirea Zăbriceni, iar a doua reprezintă o copie a Icoanei Maicii Domnului „Grabnic-ascultătoarea” adusă din Athos. În fiecare zi de joi, la cerere, preoții mănăstirii oficiază Taina Sfântului Maslu pentru cei ce sunt în suferințe, iar în zilele de sâmbătă se face pomenirea celor adormiți.

            În treburile administrative și duhovnicești, Mănăstirea se conduce de un Regulament de Organizare Internă, care se cere respectat de către toți viețuitorii mănăstirii. Pentru sporirea duhovnicească a călugărilor sistematic au loc sinaxe frățești conduse de părintele stareț. De asemenea monahii se mărturisesc și se împărtășesc cel puțin odată în săptămână. Mănăstirea noastră recomandă deasa mărturisire și împărtășire, nu doar călugărilor, ci și creștinilor de rînd, aici fiind 3 preoți duhovnici care permanent stau la dispoziția credincioșilor ce vin la Mănăstire pentru diferite probleme duhovnicești.

Atunci când se vorbește despre Mănăstirea Zăbriceni, trebuie să se spună că încă de la începuturile ei, pe lângă viața monahală, ea a avut și o misiune pastoral-misionară și culturală destul de intensă. Chiar din august 1999, pe lângă mănăstire, s-a înființat un Seminar Teologic Liceal de băieți, iar din august 2004 – și o Facultate (inițial – Institut) de Teologie Ortodoxă, care oferea o pregătire teologică superioară. Până în prezent,  Seminarul a dat 8 promoții de absolvenți, iar Facultatea – 2 promoții de licențiați în teologie. Cu toate acestea, din cauza problemelor de întreținere a acestor două școli, ele și-au întrerupt activitatea, urmând ca mai departe, mănăstirea să-și redirecționeze potențialul intelectual și misionar spre alte activități, nu mai puțin trebuincioase Bisericii.

Acum, la zece ani de la înființare, starețul și obștea Mănăstirii Zăbriceni aduce mulțumiri Bunului Dumnezeu, Preacuratei Sale Maici și tuturor Sfinților, pentru ajutorul ceresc pe care l-am simțit în permanență și pentru povățuirea divină care ne-a călăuzit în toate activitățile noastre. De asemenea, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei care ne-au sprijinit și nădăjduim că, și de acum înainte, Dumnezeu nu ne va lăsa fără ajutorul Lui.

arr_d Mănăstirea la 10 ani

ANIVERSAREA A 10 ANI DE LA 
ÎNFIINȚAREA MĂNĂSTIRII ZĂBRICENI.
SLUJBA HRAMULUI
    

             La data de 4 august 2009 s-au împlinit 10 ani de la înființarea Mănăstirii „Nașterea Domnului” din s. Zăbriceni, raionul Edineț. Cu acest prilej, în ziua de prăznuire a Sfintei Maria Magdalena și a Sf. Sfințit Mucenic Foca, Mănăstirea Zăbriceni și-a sărbătorit hramul de vară, la care au participat mai mulți protopopi și preoți, stareți și starețe de mănăstiri, ctitori și binefăcători ai Mănăstirii, precum și peste 400 de credincioși din mai multe părți ale țării.

Prăznuirea Hramului s-a început în ajun, cu slujba de priveghere, oficiată de către un sobor de preoți în frunte cu starețul Mănăstirii, arhimandritul Damian. Liturghia Praznicală din ziua de Hram a fost oficiată de PS Anatolie, episcop de Cahul și Comrat (delegat din partea ÎPS Mitropolit Vladimir), însoțit de un sobor de peste 20 de preoți din toată Mitropolia Moldovei.

În cadrul Sfinei Liturghii, absolventul Facultății de Teologie Pastorală din Edineț, Victor Mihăilă, a fost hirotonit în treapta de diacon, urmând ca mai apoi să fie hirotonit preot pe seama parohiei Onești din vecinătatea Mănăstirii Zăbriceni.

În cadrul cuvântului de învățătură, PS Episcop Anatolie și-a exprimat mulțumirea și bucuria de a sluji la Mănăstirea Zăbriceni, îndemnându-i pe credincioși să prețuiască acest mare dar de a avea o mănăstire alături și de a putea apela la rugăciunile și sfaturile monahilor care se nevoiesc aici. De asemenea, PS Anatolie a evocat numele primului ctitor al acesti Mănăstiri, adormitul Episcop Dorimedont, pentru care a săvârșit și o slujbă de pomenire.

La sfârșitul Tedeum-ului de mulțumire, starețul Mănăstirii, arhimandritul Damian, i-a mulțumit PS Episcop Anatolie și tuturor celor prezenți pentru dragostea de a veni și a se ruga împreună cu obștea de la Zăbriceni. Deasemenea, părintele stareț a vorbit și despre realizările și nerealizările din primii 10 ani de existență ai Mănăstirii, mulțumim tuturor celor care au contribuit direct sau indirect la edificarea acestui așezământ monahal și îndemnându-i pe toți oamenii de bună credință să contribuie și mai departe la ridicarea bisericii mari a Mănăstirii.

Serbarea a continuat cu prezentarea unei cărți ce cuprinde Paraclisul și Acatistul Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic-ascultătoarea” (a cărei chip se află de peste două luni și la Zăbriceni), și a unui DVD audio, care cuprinde peste 200 de lecții și cateheze ortodoxe pentru copii și maturi.

Sărbătoarea Hramului s-a încheiat cu obișnuita agapă frățească la care au fost invitați toți clericii și credincioșii prezenți. 

În continuare vă prezentăm un Fotoalbum.